Metoda kosztorysowa

Metoda kosztorysowa, to jeden ze sposobów rozliczenia się z ubezpieczycielem na wypadek wystąpienia szkody pojazdu w skutek kolizji lub wypadku. Metoda zwana jest również gotówkową i  polega na tym, że ubezpieczyciel dokonuje wyceny naprawy (czyli likwidacji szkody) w oparciu o oględziny uszkodzonego pojazdu oraz sporządzonego kosztorysu naprawy (ceny części zamiennych, szacowana liczba roboczogodzin naprawy itp.). Na jego podstawie ubezpieczyciel wypłaca gotówkę właścicielowi pojazdu. Pojazd zostanie naprawiony w dowolnym warsztacie mechanicznym przez właściciela pojazdu. W tym modelu rozliczenia likwidacji szkody ubezpieczyciel nie weryfikuje dokonanej naprawy.

Jak przebiega likwidacja szkody w metodzie kosztorysowej?

Po wystąpieniu szkody auta na skutek kolizji lub wypadku, ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu. Na podstawie zdjęć oraz opisu szkody ubezpieczyciel decyduje, czy dokonuje wyceny, czy będzie dodatkowo wzywał rzeczoznawcę do oceny szkody. Na podstawie sporządzonego kosztorysu, gdzie części zamienne w zależności od zapisów umowy (np. zniesienie amortyzacji) oraz wieku auta mogą zostać wycenione na 100 % ich wartości lub z uwzględnieniem odpisu amortyzacyjnego. Tu ubezpieczyciel posiłkując się danymi zwartymi w systemie AUDATEX lub Eurotex, obliczy koszt zakupu części zamiennych oraz oszacuje czas i koszt roboczogodzin potrzebnych do naprawy samochodu. Następnie na podstawie kosztorysu zostanie wypłacone odszkodowanie na rachunek bankowy wskazany przez ubezpieczonego. Na tym etapie kończy się rola i zadania ubezpieczyciela.

Kwota odszkodowania może pokryć w całości naprawę, być od niej wyższa lub nie wystarczyć na zapłacenie rachunku wobec warsztatu samochodowego. Jest to jedna z wad metody kosztorysowej. Oczywiście ubezpieczony może się nie zgodzić z decyzją ubezpieczyciela i gdy suma wypłaconego odszkodowania okaże się niewystarczająca do naprawy, ubezpieczony może się odwołać od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments