Benefia / Benefia24.pl

Dane firmy
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa
[Głosów:0    Średnia:0/5]

O firmie

Początki Benefii sięgają roku 1824 kiedy zostało założone w Austrii k.u.k. priv. wechselseitige Brandschaden Versicherung. Prze wiele lat firma rozwijała swoją działalność, w roku 1994 przekształciła się w spółkę. W 2006 roku przekształcona została w Vienna Insurance Group. Towarzystwo działa obecnie w 23 krajach, zatrudnia 24 tys. pracowników i obraca aktywami o wysokości około 9,7 mld. Euro.

W Polsce ubezpieczyciel działa od roku 1997, a do grupy VIG należą Compensa, InterRisk, Benefia oraz Polisa Życie. Obecnie udziały towarzystwa w polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wynoszą około 0,88%. Firma posiada 96 placówek na terenie całego kraju.

Oferta i produkty towarzystwa Benefia skierowane są głównie od klientów indywidualnych, oferując ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia majątkowe, chroniące m.in. domy i mieszkania, samochody, podróże i zdrowie, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ładunków w przewozie, mienia od kradzieży i rabunku.

Dzięki rozwojowi towarzystwa klienci mogą kontaktować się z Benefią nie tylko w oddziale terenowym firmy, lecz także za pomocą strony internetowej oraz przez telefon. Kalkulator ofert ubezpieczenia komunikacyjnego, dostępny online na stronie benefia24.pl, w znacznym stopniu ułatwia poznanie oferty Benefii oraz zakupienie wybranego ubezpieczenia, bez konieczności odwiedzania oddziału firmy lub kontaktowania się z przedstawicielem.

Benefia Ubezpieczenie OC

Benefia, jak wszystkie polskie zakłady ubezpieczeń, ma w swojej ofercie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Benefia Ubezpieczenie Auto Casco

Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju, państw europejskich oraz Maroko, Tunezji, Izraela Iranu.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ryzyka kradzieży na terenie: Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
Umowa ubezpieczenia AC zawierana jest na okres 12 miesięcy.
Umowę mogą zawrzeć właściciele aut, których wiek eksploatacyjny nie przekroczył 12 lat.
Możliwość wyboru wariantu naprawy samochodu szkodzie:

 • wariant kosztorysowy,
 • wariant serwisowy.

Suma ubezpieczenia ustalana jest na dzień zawarcia ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj, kierowca i pasażerowie.

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • jazdy pojazdem,
 • przebywania w pojeździe w czasie jego postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy lub tankowania na stacji paliw,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowana pojazdu.

Benefia Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmującym organizacje i pokrycie kosztów pomocy na drodze, a umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy.
Assistance SOS obemuje pomoc udzieloną:

 • awarii samochodu,
 • wypadku,
 • kradzieży samochodu,
 • rozładowania akumulatora,
 • braku paliwa,
 • przebicia opony,
 • zgubienia, złamania kluczyków czy zatrzaśniecie wewnątrz samochodu.

Zakres Ubezpieczenia Assistance:

 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia – polega na usunięciu usterki technicznej przez Pilota skierowanego przez Centrum Alarmowe,
 • holowanie samochodu jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa,
 • zapewnienie zakwaterowania – przewóz ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do hotelu dwu lub trzygwiazdkowym w najbliższym hotelu.

Dostarczenie części zamiennych – pomoc udzielana jest, gdy spełnione są następujące warunki:

 • zdarzenie maiło miejsce za granicą
 • części nie są dostępne w miejscu naprawy,
 • ubezpieczony wskazał odbiorce części.

Assistance Top Benefia

Oferta przeznaczona dla właścicieli samochodów marek FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA a ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów wymiany lub naprawy części samochodu, które uległy awarii.
Umowę Assistance Top możemy zawrzeć na okres:

 • 12 miesięcy,
 • 24 miesięcy,
 • 36 miesięcy.

Warunkiem korzystania z oferty jest przebieg samochodu mniejszy niż 150 000 km.
Naprawa samochodów marki Fiat może odbywać się na terenie całej Europy bezgotówkowo, w sieciach autoryzowanych stacji obsługi Fiata. Suma ubezpieczenie wynosi 75% wartości samochodu określonej na fakturze.
Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju, oraz Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monaco, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, w europejskiej części Turcji, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Medical Assistance

Ubezpieczenie działa w przypadku wystąpienia wypadku komunikacyjnego.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje opiekę medyczną:

 • wizytę lekarza (pokrycie kosztów jednorazowej wizyty ),
 • wizytę pielęgniarki ( zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowej wizyty trwającej nie dłużej, niż 4 godziny),
 • zorganizowanie transportu medycznego ( zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowego transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala, placówki medycznej)
 • zorganizowanie transportu medycznego powrotnego ( zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowego transportu ze szpitala lub placówki medycznej do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego),
 • zorganizowanie transportu na komisje lekarską,
 • zorganizowanie transportu powrotnego z komisji lekarskiej,
 • dostarczenie leków ( zorganizowanie i pokrycie jednorazowego dostarczenia leków do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, koszty lekarstw pokrywa Ubezpieczony),
 • proces rehabilitacji lub pomoc psychologa ( zorganizowanie i pokrycie kosztów 3 zabiegów rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego ),
 • pomoc psychologa ( zorganizowanie i pokrycie kosztów 3 wizyt psychologa w placówce medycznej, która znajduje się w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego ),
 • zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawna lub dzieckiem ( warunkiem jest brak osoby pełnoletniej, która mogłaby zająć się wskazanym i osobami),
 • zapewnienie transportu osoby wskazanej do opieki ( zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu w obie strony biletu komunikacji publicznej do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego),
 • zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub dziecka do osoby wskazanej do opieki ( zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu w obie strony biletu komunikacji publicznej osoby niesamodzielnej lub dziecka ),
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami ( warunkiem jest brak osoby pełnoletniej, która mogłaby zająć się zwierzętami),
 • zorganizowanie transportu zwierząt domowych ( zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu zwierząt domowych z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego do miejsca wskazanego lub do hotelu dla zwierząt),
 • zorganizowanie korepetycji z wybranych przedmiotów ( warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest zły stan zdrowia, który uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia, okres ten trwa dłużnej niż 7 dni, osoba nie ukończyła 18 lat),
 • otrzymanie informacji medycznej ( zapewnienie całodobowej informacji o usługach medycznych).

Suma ubezpieczenia przypadającą na jednego Ubezpieczonego wynosi 1.000 zł.
Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju.

Ubezpieczenie Assistance Prawny

Oferta Ubezpieczenia Assistance Prawny jest skierowana dla osób, które zdecydowały się na zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych w Benefii.
Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia ubezpieczonemu informacji prawnej przez osobę reprezentującą Towarzystwo.

Udzielenie informacji prawnej osobie fizycznej może dotyczyć dziedzin prawa :

 • pracy,
 • mieszkaniowe,
 • ubezpieczeniowe,
 • spadkowe,
 • podatkowe,
 • o ruch drogowym,
 • konsumenckie.

W ramach Ubezpieczenia Assistance Prawny Ubezpieczony otrzymuje :

 • akty prawne, wzory umów cywilnoprawnych, umowy o pracę, wzory formularzy podatkowych,
 • informacje teleadresową dotycząca instytucji prawnych,
 • informacje o kosztach sądowych,
 • informacje o zobowiązaniach podatkowych,
 • informacje o regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw europejskich.

W ramach obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony ma prawo do otrzymania 6 informacji prawnych.
Ubezpieczony otrzyma informacje prawne w przeciągu 24 godzin od daty złożenia wniosku o udzielenie informacji.
Udzielenie informacji prawnej z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadającym osobowości prawnej.

Benefia Ubezpieczenie Ochrona Prawna 

Ubezpieczenie Ochrona Prawna chroni interesy prawne właścicieli samochodów związane z użytkowaniem i posiadaniem ubezpieczonego samochodu i obejmuje:

 • pokrycie kosztów sądowych,
 • wynagrodzenia prawników,
 • pokrycia kosztów procesu przegranego przez ubezpieczonego,
 • pokrycia kosztów uzyskanej pomocy prawnej.

Umowa Ubezpieczenia Ochrona Prawna działa na na terenie obowiązywania ubezpieczenia OC oraz na terenie krajów na których obowiązuje Zielona Karta.
Suma ubezpieczenia wynosi 35 000 zł a umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP to ubezpieczenie od strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu. Nazwa to skrót wyrażenia GUARARANTEED ASSET PROTECTION (GAP)

Ubezpieczenie chroni interes majątkowy ubezpieczonego w sytuacji utraty samochodu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia samochodu.
Celem ubezpieczenia GAP jest uzupełnienie polisy Auto Casco, z której odszkodowanie jest wypłacone do wartości rynkowej samochodu, dzięki ubezpieczeniu GAP Ubezpieczony otrzymuje możliwość odzyskania pozostałej kwoty, za która został zakupiony samochód.
Z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać właściciele samochodów :

 • osobowych,
 • ciężarowych w nadwoziu pojazdów osobowych,
 • ciężarowo – osobowych,
 • cieżarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3, 5 tony.

Oblicz składkę OC/AC
Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia GAP są:

 • okres eksploatacji samochodu, który nie może być dłuższy, niż 36 miesięcy,
 • wartość fakturowa samochodu nie może być większa, niż 260.000.00 zł,
 • samochód ubezpieczony jest ubezpieczeniem Auto Casco, w zakresie obejmującym ochronę utratę pojazdu i szkodę całkowita na samochodzie
 • samochód posiada ważne badania techniczne,
 • okres od dnia zakupu samochodu przez ubezpieczonego do dnia zawarcia umowy Ubezpieczenia GAP nie przekroczył 30 dni, uwzględniając, że dzień zakupu samochodu jest taki sam jak data wystawienia faktury sprzedaży samochodu.

Suma ubezpieczenia wynosi 45 000, 00 zł.

 

Benefia – Opinie

Towarzystwo Benefia należy do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Vinna Insurance i posiada w swojej ofercie wszystkie najważniejsze polisy ochrony samochodu. Dzięki temu każdy właściciel pojazdu może za niewielką cenę w pełni zabezpieczyć swój pojazd kupując zarówno OC, AC, jak też ASS i NNW. Proste ubezpieczenia pozwalają na podjęcie dobrej decyzji.

Stefania Stuglik

Dodaj komentarz

© 2017 Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.