Benefia / Benefia24.pl

Dane firmy
Aviva Ubezpieczenia
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

O firmie

Grupa Benefia powstała z doświadczenia Benefii Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. Vienna Insurance Group – spółki, która przez 15 lat oferowała swoje produkty ubezpieczeniowe w Polsce.

Benefia zajmuje się przede wszystkim sprzedażą polis majątkowych. W tym celu firma wykorzystuje nowoczesne technologie, które ułatwiają kontakt z klientem. Produkty tej marki można zakupić zarówno u agenta, jak i w salonie dealera samochodowego czy w miejscach, które nie były dotąd kojarzone z możliwością zakupu polisy, jak np. w warsztacie samochodowym czy na stacji benzynowej. Takie rozwiązanie jest dla wielu osób znacznym ułatwieniem.

Sprawdź Kalkulator OC AC Benefia!

Benefia Ubezpieczenie OC

Marka Benefia wyróżnia się na tle innych firm głównie przystępną cenowo ofertą ubezpieczenia OC pojazdu. Zakres ochrony oraz zasady likwidacji szkód z polisy OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zmianami). W związku z tym, produkty oferowane przez grupę Benefia, jeśli chodzi o szczegóły ubezpieczenia, w niczym nie odbiegają od propozycji innych towarzystw ubezpieczeniowych.

Zadaniem OC jest ochrona finansowa właściciela pojazdu w sytuacji, gdy spowoduje on szkodę komunikacyjną. Ochrona dotyczy szkód majątkowych (np. uszkodzeń pojazdu) oraz szkód osobowych (np. utrata zdrowia, życia) osób trzecich.

Polisa OC Benefia zapewnia ochronę pojazdu przez 12 miesięcy. Istnieje również możliwość nabycia w tej firmie polisy krótkoterminowej na minimum 30 dni. Takie umowy zarezerwowane są jednak wyłącznie dla właścicieli pojazdów:

 • zarejestrowanych czasowo,
 • zarejestrowanych za granicą,
 • wolnobieżnych,
 • historycznych.

Benefia Ubezpieczenie Auto Casco

Benefia przygotowała dla właścicieli pojazdów szereg dodatkowych do OC polis, między innymi ubezpieczenie autocasco (AC). Ochrona AC działa w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, a odszkodowanie przysługuje jego posiadaczowi (w przeciwieństwie do OC, gdzie świadczenie otrzymuje tylko osoba trzecia przez niego poszkodowana).

Oblicz składkę OC/AC

Oferta Benefii dotyczy ochrony na terenie całej Polski oraz pozostałych państw europejskich oraz Maroka, Tunezji, Izraela, Iranu. Firma nie udziela ochrony w przypadku kradzieży na terenie:Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Umowę ubezpieczenia AC zawiera się z ubezpieczycielem na okres 12 miesięcy. Ofertę AC Benefia kieruje do właścicieli samochodów, których wiek eksploatacyjny nie przekroczył 15 lat. Ubezpieczyciel gwarantuje nie tylko standardową ochronę samego pojazdu, ale również jego wyposażenia, m.in.:

 • w urządzenia i sprzęt, który jest niezbędny do utrzymania i używania samochodu,
 • służącego do zabezpieczenia przed kradzieżą i pożarem oraz poprawiającego bezpieczeństwo jazdy,
 • seryjnego, fabrycznego dla wybranego modelu pojazdu oraz wyposażenia dodatkowego,
 • elementów instalacji gazowej.

Suma ubezpieczenia ustalana jest w chwili zawierania umowy. Cena polisy jest zależna m.in. od wartości, marki i rocznika pojazdu, stanu technicznego oraz danych jego posiadacza.

Ubezpieczenie NNW

Polisa NNW Benefia (następstw nieszczęśliwych wypadków) zapewnia poszkodowanemu świadczenie pieniężne po uszkodzenia ciała lub utracie zdrowia w wypadku. Takie ubezpieczenie jest szczególnie przydatne wtedy, gdy kierowca ubezpieczonego auta jest sprawcą wypadku, ponieważ nie jest on wówczas objęty ochroną OC. Co równie istotne, ochrona NNW dotyczy nie tylko kierowcy, ale też pozostałych osób z nim podróżujących.

Ubezpieczenie NNW Benefia obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • jazdy pojazdem,
 • przebywania w pojeździe w czasie jego postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy lub tankowania na stacji paliw,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu.

NNW działa na terytorium Polski, wszystkich krajów Europy oraz Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

Wysokość wypłaconych świadczeń z tytułu NNW w Benefii wynosi:

 • taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu (ustalenia przeprowadza się zgodnie z badaniami i dokumentami lekarskimi),
 • pełną wartość sumy ubezpieczenia, jeżeli Ubezpieczony doznał 100% lub więcej trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 50% sumy ubezpieczenia, jeżeli poszkodowany w wypadku zmarł w ciągu dwóch lat od daty zdarzenia, a jego śmierć była powiązana z nieszczęśliwym wypadkiem.

Benefia Ubezpieczenie Assistance SOS

Ubezpieczenie Assistance to kolejny produkt dobrowolny, dostępny w ofercie Benefia. Zapewnia on ochronę podczas awarii lub po wypadku pojazdu. Polisa gwarantuje m.in. naprawę auta na miejscu zdarzenia, a także holowanie do warsztatu samochodowego. W sytuacji, gdy naprawa samochodu wymaga więcej czasu, ubezpieczony może skorzystać z opcji dodatkowych, takich jak np. samochód zastępczy czy nocleg w hotelu.

Umowa ubezpieczenia Assistance Benefia jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Medical Assistance Benefia

Medyczne ubezpieczenie Assistance jest opcjonalnym produktem w ofercie Benefia. Polisa działa na terenie całej Polski. Ochrona Medical Assistance dotyczy wypadków komunikacyjnych, a ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. takie usługi, jak:

 • wizytę lekarza (pokrycie kosztów jednorazowej wizyty),
 • wizytę pielęgniarki (zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowej wizyty),
 • zorganizowanie transportu medycznego (zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowego transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do szpitala, placówki medycznej),
 • zorganizowanie transportu na komisję lekarską,
 • dostarczenie leków (zorganizowanie i pokrycie jednorazowego dostarczenia leków do miejsca zamieszkania ubezpieczonego, koszty lekarstw pokrywa ubezpieczony),
 • proces rehabilitacji lub pomoc psychologa (zorganizowanie i pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania ubezpieczonego),
 • zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną lub dzieckiem (warunkiem jest brak osoby pełnoletniej, która mogłaby zająć się wskazanym i osobami),
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami (warunkiem jest brak osoby pełnoletniej, która mogłaby zająć się zwierzętami),
 • zorganizowanie korepetycji z wybranych przedmiotów (warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest zły stan zdrowia, który uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia i okres ten trwa dłużej niż 7 dni, a osoba nie ukończyła 18 lat),

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na 12 miesięcy. Suma ubezpieczenia przypadającą na jednego ubezpieczonego wynosi 1000 zł.

Ubezpieczenie Assistance Prawny

Oferta Assistance Prawny jest skierowana do osób, które zdecydowały się na zawarcie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego w Benefii. W zakres ubezpieczenia wchodzi zarówno organizacja, jak i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem pomocy prawnej przez osobę reprezentującą ubezpieczyciela.

Oblicz składkę OC/AC

Pomimo faktu, że polisę może nabyć wyłącznie osoba, która zdecydowała się wcześniej na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego, pomoc prawna dotyczy również innych dziedzin, jak np. prawa:

 • pracy,
 • mieszkaniowego,
 • ubezpieczeniowego,
 • spadkowego,
 • podatkowego,
 • o ruchu drogowym,
 • konsumenckiego.

W ramach polisy Assistance Prawny ubezpieczony otrzymuje:

 • akty prawne, wzory umów cywilnoprawnych, umowy o pracę, wzory formularzy podatkowych,
 • informację teleadresową dotyczącą instytucji prawnych,
 • informację o kosztach sądowych,
 • informację o sposobie prowadzenia sporów prawnych,
 • informację o zobowiązaniach podatkowych,
 • informację o regulacji prawnych dotyczących ruchu drogowego na terenie państw
 • europejskich.

W trakcie trwania umowy ubezpieczony może skorzystać sześć razy z pomocy prawnej w ramach tego samego ubezpieczenia. W tym celu powinien on zgłosić swoją potrzebę ubezpieczycielowi, a pomoc prawna będzie zrealizowana w ciągu 24 godzin.

Benefia Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Pakiet ochronny Benefia Ochrona Prawna zabezpiecza właściciela pojazdu w sytuacji, gdy niezbędne będzie np.:

 • pokrycie kosztów sądowych,
 • wynagrodzenie prawników,
 • pokrycia kosztów procesu przegranego przez ubezpieczonego,
 • pokrycia kosztów uzyskanej pomocy prawnej.

Umowa Ubezpieczenia Ochrona Prawna działa na terenie obowiązywania ubezpieczenia OC oraz na terenie krajów na których obowiązuje Zielona Karta.

Oblicz składkę OC/AC

Suma ubezpieczenia wynosi 35 000 zł, a umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie GAP

Polisa GAP jest zabezpieczeniem na wypadek strat finansowych z powodu spadku wartości pojazdu. Nazwa pochodzi od wyrażenia GUARANTEED ASSET PROTECTION (GAP).

Ubezpieczenie GAP Benefia ma na celu zabezpieczenie interesu majątkowego właściciela pojazdu w sytuacji utraty samochodu w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia auta.
Celem ubezpieczenia GAP jest uzupełnienie polisy autocasco, z której odszkodowanie jest wypłacone tylko do wartości rynkowej samochodu. Dzięki ubezpieczeniu GAP właściciel auta zyskuje możliwość otrzymania pozostałej kwoty, za którą został zakupiony pojazd.

Suma ubezpieczenia GAP w Benefia wynosi 45 000 zł, a umowa jest zawierana na okres 36 miesięcy.

Benefia – Opinie

Benefia to jeden z najbardziej znanych ubezpieczycieli na polskim rynku. Klienci chwalą go szczególnie za szeroką i stosunkowo tanią ofertę polis komunikacyjnych. Niestety, podobnie jak w przypadku pozostałych firm ubezpieczeniowych, Benefii nie udało się uniknąć krytyki klientów.

Ocenę towarzystwa ubezpieczeniowego można przeprowadzić m.in. na podstawie raportu Rzecznika Finansowego w sprawie skarg napływających od klientów poszczególnych firm. Niestety, w przypadku Benefia nie uda nam się znaleźć szczegółowych informacji na ten temat. Właścicielem spółki jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group i to do niej wpływają skargi od niezadowolonych klientów.

W 2020 roku na działalność Compensa wpłynęły 2362 skargi na jej 1% udziału w rynku. Z takim wynikiem firma zajmuje dalekie, bo 15. miejsce (na 20 towarzystw) w naszym rankingu firm przyjaznych klientowi. Możemy jedynie mieć nadzieję, że wśród niezadowolonych klientów tej firmy jest tylko niewielki odsetek osób ubezpieczonych w Benefia.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.6461,2538
TU Euler Hermes S.A.4500,8563
SALTUS TUW3630,5726
TUZ TUW6890,8861
Concordia Polska TU. S.A.9761,1887
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych114711147
PZU S.A.45601291572
TUiR WARTA S.A.2390314,91604
Generali TU S.A.71654,21706
TUiR Allianz Polska S.A.72814,21734
AVIVA TU Ogólnych S.A.22161,21847
WIENER TU S.A. VIG43212,12058
STU Ergo Hestia S.A.3383015,32211
TU INTERRISK S.A. VIG74203,32248
TU Compensa S.A. VIG103944,42362
TU Europa S.A.16870,62812
Link 4 TU S.A.100652,63871
TUW TUW56381,44027
UNIQA TU S.A.122922,84390
Pocztowe TUW22920,54598
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (dział II) po III kwartale 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Jak pokazuje zamieszczona powyżej tabela, poziom skarg na różne firmy ubezpieczeniowe jest bardzo zróżnicowany. Najlepiej potraktować go tylko subiektywnie. Liczymy na to, że nasi czytelnicy przekażą nam więcej informacji na temat Benefia. Byłeś ubezpieczony w tej firmie? Podziel się z innymi swoją opinią.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)