Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – sprawdź, ile zapłacisz


Kierowca otrzymał wezwanie do zapłaty regresu
 • Kara za brak poinformowania urzędników o zbyciu/nabyciu samochodu w 2021 r. wynosi od 200 do 1000 zł. O wysokości kary decyduje starosta.
 • Od 1 stycznia 2021 r. na zgłoszenie zbycia/zakupu samochodu kierowcy mają 30 dni – zniesiony został termin 180 dni, który obowiązywał dla aut sprowadzonych z UE.
 • Zgłoszenie zbycia/zakupu samochodu można złożyć przez internet, w urzędzie lub korespondencyjnie. Właściciel może to zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 • Poinformowanie o zbyciu/zakupie auta nie jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem/zarejestrowaniem. Są to odrębne procedury.

Sprzedajesz lub kupujesz samochód? Masz obowiązek dopełnić formalności w wydziale komunikacji, czyli zgłosić sprzedaż lub zakup auta. Jeżeli nie zrobisz tego w wymaganym terminie, grozi Ci wysoka kara finansowa. Kto może nałożyć na Ciebie karę i ile ona wyniesie?

Obowiązek przerejestrowania samochodu nie jest nowością – istnieje on od lat. Niestety, wielu właścicieli pojazdów go lekceważyło. Rezultatem jest figurowanie w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) tzw. „martwych dusz”. To auta, które nie zostały wyrejestrowane, chociaż data ich produkcji wskazuje na to, że nie są już używane. Aby zdyscyplinować właścicieli aut i uporządkować bazę CEP, znowelizowano przepisy Kodeksu drogowego.

Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2021 roku?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu (lub brak zgłoszenia o jego nabyciu czy zbyciu) w 2021 r. wynosi od 200 do 1000 zł i wynika z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kary na kierowców nakładane są w drodze decyzji administracyjnej, a o ich wysokości każdorazowo decyduje starosta.

Warto wiedzieć, że wcześniej – przed nowelizacją Kodeksu drogowego – kara była wyższa. Nie wynikała ona jednak z Kodeksu drogowego, ale z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Artykuł ten stanowił, że na właścicieli pojazdów, którzy nie stosowali się do przepisów Kodeksu drogowego, mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 3000 zł.

Kto i od kiedy może zostać ukarany za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Wspomniany przepis znajdujący się w Kodeksie wykroczeń dotyczył wyłącznie osób fizycznych – nie można było go stosować np. w odniesieniu do firm zajmujących się sprowadzaniem pojazdów z zagranicy. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczy szerszego grona właścicieli pojazdów. Teraz kara może zostać nałożona na osoby fizyczne i firmy, które nie zawiadomiły o:

 • nabyciu lub zbyciu pojazdu – tyczy się to także osób, które dokonały między sobą darowizny,
 • zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • sprowadziły samochód z innego państwa Unii Europejskiej i nie zarejestrowały go w ciągu 30 dni.

Według założeń rozszerzenie grupy właścicieli pojazdów, którzy mogą zostać ukarani grzywną za nieprzerejestrowanie samochodu, ma korzystnie wpłynąć m.in. na przejrzystość obrotu pojazdami.

Od kiedy obowiązuje kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Za wprowadzenie kar odpowiada Ministerstwo Środowiska – to właśnie ono przygotowało nowelizację ustawy, w której znalazły się przepisy odnoszące się do rejestracji pojazdów.

Ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu w 2021 roku?

Kara za brak powiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu samochodu skutecznie mobilizuje właścicieli aut do dopełnienia niezbędnych formalności w urzędach. Ile czasu w 2021 r. mają kierowcy na przerejestrowanie samochodu lub zgłoszenie jego nabycia?

30 dni – termin ten wynika z art. 71 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Liczy się go od dnia:

 • zakupu pojazdu zarejestrowanego w Polsce (wystarczy zgłosić jego nabycie),
 • sprowadzenia używanego pojazdu z jednego z krajów należących do Unii Europejskiej (pojazd należy zarejestrować).

Jeżeli nie dopełnisz obowiązku, nie zarejestrujesz lub nie zgłosisz zakupu (lub zbycia) samochodu we wskazanym terminie 30 dni kalendarzowych, możesz spodziewać się kary finansowej.

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu a koronawirus COVID-19

Pandemia COVID-19 wymusiła m.in. zmiany w organizacji pracy urzędów. To z kolei spowodowało, że kupujący i sprzedający samochody mieli problem z dotrzymaniem 30-dniowego terminu poinformowania starosty o przeprowadzonych transakcjach. Z tego względu w 2020 r. wydłużono termin na rejestrację pojazdów do 180 dni – udogodnienie dotyczyło osób sprowadzających samochody używane z państwa należącego do Unii Europejskiej. Wydłużony termin obowiązywał do 31 grudnia 2020 r. Czy w 2021 r. został on utrzymany?

Mimo że sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie zmieniła się znacznie od ubiegłego roku, to od 1 stycznia 2021 r. kierowcy nie mają już więcej czasu na zgłoszenie nabycia czy sprzedaży samochodu – obowiązuje ich termin 30 dni. Warto o tym pamiętać, aby koszt zakupu pojazdu nie wzrósł o 1000 zł ze względu na karę.

Uwaga! Sprowadziłeś samochód z kraju należącego do Unii Europejskiej przed 31 grudnia 2020 r.? W dalszym ciągu obowiązuje Cię 180-dniowy termin zgłoszenia jego nabycia we właściwym urzędzie.

Jak odwołać się od kary za nieprzerejestrowanie auta w terminie?

Wpisanie do Kodeksu drogowego kar za brak zgłoszenia zbycia lub kupna samochodu w terminie 30 dni budzi wiele pytań. Kontrowersyjne jest zwłaszcza to, że każdy starosta ma pełną dowolność w ustalaniu wysokości kary. W tym przypadku uznaniowość jest dla kierowców podstawą do skutecznego odwołania się od każdej kary wyższej niż 200 zł. Jak możesz odwołać się od kary, jeżeli została ona na Ciebie nałożona?

W przypadku gdy otrzymałeś karę za nieprzerejestrowanie samochodu w wymaganym terminie, możesz odwołać się od jej wysokości. Jak? Sposób postępowania wygląda następująco:

 • w pierwszej kolejności musisz złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • jeżeli Twoje odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pozostaje droga sądowa – czyli dochodzenie swoich roszczeń przed sądem administracyjnym.

To właśnie brak wytycznych co do wysokości nakładanych kar oraz obawa przed koniecznością uczestnictwa w czasochłonnej procedurze odwoławczej może – ale nie musi – spowodować, że w rzeczywistości przepis ten pozostanie martwy.

Jak i gdzie zgłosić sprzedaż lub nabycie samochodu?

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu możesz dokonać na trzy sposoby: w urzędzie, przez internet lub za pośrednictwem poczty. Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika – to szczególnie popularne rozwiązanie, jeżeli auto jest własnością kilku osób. Zgłoszenie jest bezpłatne. Jeżeli zgłaszasz nabycie pojazdu, to pamiętaj, że nie jest to równoznaczne z rejestracją pojazdu.

Gdzie powinieneś zgłosić sprzedaż lub nabycie samochodu? W urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta (jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu) lub urząd dzielnicy (gdy mieszkasz w Warszawie).

Zgłoszenie zbycia lub kupna auta przez internet

Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości zgłoszenia zbycia lub kupna samochodu przez internet, będziesz potrzebował profilu zaufanego (możesz go założyć bezpłatnie) lub certyfikatu kwalifikowanego – narzędzia te służą do potwierdzenia tożsamości. Do zgłoszenia powinieneś przygotować:

 • dane pojazdu, którego zbycie czy nabycie chcesz zgłosić – mowa o marce, typie, modelu samochodu, przypisanym do niego numerze identyfikacyjnym (np. numer VIN) oraz dotychczasowym numerze rejestracyjnym,
 • dane kupującego lub swoje – jeśli jesteś nabywcą,
 • skan dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie transakcji.

Jak krok po kroku przebiega zgłoszenie sprzedaży lub zakupu samochodu przez internet? W pierwszej kolejności przejdź na stronę login.gov.pl, a następnie wybierz sposób logowania. Następnie:

 • podaj datę zbycia lub zakupu samochodu,
 • uzupełnij dane osobowe, w tym podaj dane nabywcy,
 • dołącz skan dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie transakcji,
 • wybierz urząd,
 • podpisz formularz zgłoszenia, korzystając np. z profilu zaufanego.

Po wykonaniu tych czynności otrzymasz potwierdzenie wysłania zgłoszenia w postaci urzędowego poświadczenia przedłożenia. Znajdziesz je w swojej skrzynce ePUAP.

Zgłoszenie zbycia lub kupna auta w urzędzie

Aby zgłosić zbycie lub zakup samochodu w urzędzie, musisz wypełnić formularz. Znajdziesz go na stronie internetowej urzędu.

Pamiętaj, że z uwagi na pandemię COVID-19 wiele urzędów przyjmuje interesantów jedynie po wcześniejszym umówieniu. Przed udaniem się do urzędu skontaktuj się z jego pracownikami telefonicznie. Być może będziesz musiał zarezerwować termin wizyty.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Jeżeli korzystasz z pomocy radcy prawnego lub adwokata (a nie bliskiej osoby – np. małżonka czy rodzica) dodatkowo będziesz musiał uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Do składanego pisma należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo.

Zgłoszenie zbycia lub kupna auta korespondencyjnie

Trzecim sposobem powiadomienia urzędników o sprzedaży lub zakupie pojazdu jest wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty. W tym przypadku również musisz wypełnić formularz i dołączyć do niego dokument potwierdzający sprzedaż czy zakup pojazdu.

Jak nie przekroczyć wspomnianego 30-dniowego terminu na zgłoszenie sprzedaży/zakupu samochodu? Jeżeli zgłoszenie wysyłasz za pośrednictwem poczty, to liczyć będzie się data stempla pocztowego.

Jak uniknąć kary za nieprzerejestrowanie samochodu?

Jedynym sposobem na uniknięcie kary jest zgłoszenie zakupu/sprzedaż samochodu we właściwym urzędzie. Dopełniając formalności w wymaganym terminie, nie narazisz się choćby na karę za nieprzerejestrowanie samochodu.

Pamiętaj przy tym, że poinformowanie urzędu o nabyciu auta nie jest równoznaczne z jego zarejestrowaniem, a poinformowanie o zbyciu pojazdu z jego wyrejestrowaniem. To dwie różne procedury – wyrejestrowania auta można dokonać wyłącznie w niektórych sytuacjach (np. po jego kradzieży).

Stefania Stuglik
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tomek
3 miesięcy temu

Nie wprowadzajcie w błąd!!!! Mamy 30 dni na zgłoszenie nabycia ale nie na samo przerejestrowanie!!! Kara jest za brak zgłoszenia nabycia tak jak regulują to przepisy. W przepisach nic nie ma o przerejestrowanie samochodu.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x