Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – sprawdź, ile zapłacisz

Kierowca otrzymał wezwanie do zapłaty regresu
 • W 2023 roku kara za nieprzerejestrowanie samochodu sprowadzonego z kraju należącego do UE w terminie 30 dni wynosi od 200 do 1000 zł. O wysokości grzywny decyduje starosta.
 • Od 1 lipca 2023 r. zniesiony został wydłużony termin 60 dni na przerejestrowanie auta.
 • Zgłoszenie zbycia/zakupu samochodu można dokonać przez internet, w urzędzie lub korespondencyjnie. Właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce może to zrobić samodzielnie lub przez pełnomocnika.
 • Poinformowanie o zbyciu/zakupie auta nie jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem/zarejestrowaniem. Są to odrębne procedury.

Sprzedajesz lub kupujesz samochód? Masz obowiązek dopełnić formalności w wydziale komunikacji, czyli zgłosić sprzedaż / zakup auta lub przerejestrować pojazd w ciągu 30 dni. Jeżeli nie zrobisz tego w wymaganym terminie, grozi Ci wysoka kara finansowa. Kto może nałożyć na Ciebie karę i ile ona wyniesie?

Obowiązek przerejestrowania samochodu nie jest nowością – istnieje on od lat. Niestety, wielu właścicieli pojazdów go lekceważyło. Rezultatem jest figurowanie w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) tzw. „martwych dusz”. To auta, które nie zostały wyrejestrowane, chociaż data ich produkcji wskazuje na to, że nie są już używane. Aby zdyscyplinować właścicieli aut i uporządkować bazę CEP, znowelizowano przepisy Kodeksu drogowego.

Obecnie na przerejestrowanie samochodu sprowadzonego z innego państwa UE mamy 30 dni. Za niedopełnienie tego obowiązku, na osobę fizyczną lub firmę starosta może nałożyć karę finansową. Grzywna grozi także za brak zgłoszenia zakupu lub sprzedaży auta zarejestrowanego w naszym kraju.

Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2023 roku?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej w 2023 r. wynosi od 200 do 1000 zł i wynika z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kary na kierowców nakładane są w drodze decyzji administracyjnej, a o ich wysokości każdorazowo decyduje starosta.

Należy pamiętać, że istnieje równocześnie obowiązek powiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu samochodu używanego, zarejestrowanego w Polsce. Osoby, które go zlekceważą, również narażają się na grzywnę w tej samej wysokości.

Art. 140mb. Prawo o ruchu drogowym

Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Warto wiedzieć, że wcześniej – przed nowelizacją Kodeksu drogowego – kara była wyższa. Nie wynikała ona jednak z Kodeksu drogowego, ale z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Artykuł ten stanowił, że na właścicieli pojazdów, którzy nie stosowali się do przepisów Kodeksu drogowego, mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 3000 zł.

Kto i od kiedy może zostać ukarany za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Wspomniany przepis znajdujący się w Kodeksie wykroczeń dotyczył wyłącznie osób fizycznych – nie można było go stosować np. w odniesieniu do firm zajmujących się sprowadzaniem pojazdów z zagranicy. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczy szerszego grona właścicieli pojazdów. Teraz kara może zostać nałożona na osoby fizyczne i firmy, które:

 • nie zawiadomiły o nabyciu lub zbyciu pojazdu (zarejestrowanego w Polsce) – tyczy się to także osób, które dokonały między sobą darowizny,
 • nie poinformowały o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • sprowadziły samochód z innego państwa Unii Europejskiej i nie zarejestrowały go w ciągu 30 dni.

Według założeń rozszerzenie grupy właścicieli pojazdów, którzy mogą zostać ukarani grzywną, ma korzystnie wpłynąć m.in. na przejrzystość obrotu pojazdami.

Od kiedy obowiązuje kara za nieprzerejestrowanie samochodu?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Za wprowadzenie kar odpowiada Ministerstwo Środowiska – to właśnie ono przygotowało nowelizację ustawy, w której znalazły się przepisy odnoszące się do rejestracji pojazdów.

Ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu w 2023 roku?

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu skutecznie mobilizuje właścicieli aut do dopełnienia niezbędnych formalności w urzędach. Ile czasu w 2023 r. mają kierowcy na przerejestrowanie samochodu sprowadzonego z zagranicy (UE) lub zgłoszenie jego zbycia/nabycia?

30 dni – termin ten wynika z art. 71 ust. 2 oraz art. 78 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Liczy się go od dnia:

 • zakupu lub sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w Polsce (Uwaga! Auta nie trzeba rejestrować – wystarczy zgłosić jego nabycie lub zbycie),
 • sprowadzenia używanego pojazdu z jednego z krajów należących do Unii Europejskiej (pojazd należy zarejestrować).

Jeżeli nie dopełnisz obowiązku, nie zarejestrujesz lub nie zgłosisz zakupu (lub zbycia) samochodu we wskazanym terminie 30 dni kalendarzowych, możesz spodziewać się kary finansowej.

Zgłoszenie zakupu i rejestracja samochodu a COVID-19

Pandemia COVID-19 wymusiła m.in. zmiany w organizacji pracy urzędów. To z kolei spowodowało, że kupujący i sprzedający samochody mieli problem z dotrzymaniem 30-dniowego terminu poinformowania starosty o przeprowadzonych transakcjach. Z tego względu do 1 lipca 2023 r. wydłużono termin na rejestrację pojazdów do 60 dni. Wydłużony termin już nie obowiązuje! 

1 lipca 2023 r. został odwołany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21 (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 111)). W związku z tym, od tego dnia wszystkich kierowców obowiązuje termin 30 dni na  zgłoszenie nabycia/ sprzedaży samochodu zarejestrowanego w Polsce lub rejestrację pojazdu sprowadzonego z kraju należącego do UE.

Warto o tym pamiętać, aby koszt zakupu pojazdu nie wzrósł o 1000 zł ze względu na karę.

Jak odwołać się od kary za nieprzerejestrowanie auta w terminie?

Wpisanie do Kodeksu drogowego kar za brak zgłoszenia zbycia lub kupna samochodu w terminie 30 dni budzi wiele pytań. Kontrowersyjne jest zwłaszcza to, że każdy starosta ma pełną dowolność w ustalaniu wysokości kary. W tym przypadku uznaniowość jest dla kierowców podstawą do skutecznego odwołania się od każdej kary wyższej niż 200 zł. Jak możesz odwołać się od kary, jeżeli została ona na Ciebie nałożona?

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

W przypadku gdy otrzymałeś karę za nieprzerejestrowanie samochodu w wymaganym terminie, możesz odwołać się od jej wysokości. Jak? Sposób postępowania wygląda następująco:

 • w pierwszej kolejności musisz złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • jeżeli Twoje odwołanie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, pozostaje droga sądowa – czyli dochodzenie swoich roszczeń przed sądem administracyjnym.

To właśnie brak wytycznych co do wysokości nakładanych kar oraz obawa przed koniecznością uczestnictwa w czasochłonnej procedurze odwoławczej może – ale nie musi – spowodować, że w rzeczywistości przepis ten pozostanie martwy.

Jak i gdzie zgłosić sprzedaż lub nabycie samochodu?

Zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu możesz dokonać na trzy sposoby: w urzędzie, przez internet lub za pośrednictwem poczty. Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika – to szczególnie popularne rozwiązanie, jeżeli auto jest własnością kilku osób. Zgłoszenie jest bezpłatne. Jeżeli zgłaszasz nabycie pojazdu, to pamiętaj, że nie jest to równoznaczne z rejestracją pojazdu.

Gdzie powinieneś zgłosić sprzedaż lub nabycie samochodu? W urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Może to być:

 • starostwo powiatowe,
 • urząd miasta (jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu) lub
 • urząd dzielnicy (gdy mieszkasz w Warszawie).

Zgłoszenie zbycia lub kupna auta przez Internet

Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości zgłoszenia zbycia lub kupna samochodu przez internet, będziesz potrzebował profilu zaufanego (możesz go założyć bezpłatnie) lub certyfikatu kwalifikowanego – narzędzia te służą do potwierdzenia tożsamości. Do zgłoszenia powinieneś przygotować:

 • dane pojazdu, którego zbycie czy nabycie chcesz zgłosić – mowa o marce, typie, modelu samochodu, przypisanym do niego numerze identyfikacyjnym (np. numer VIN) oraz dotychczasowym numerze rejestracyjnym,
 • dane kupującego lub swoje – jeśli jesteś nabywcą,
 • skan dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie transakcji.

Jak krok po kroku przebiega zgłoszenie sprzedaży lub zakupu samochodu przez Internet? W pierwszej kolejności przejdź na stronę login.gov.pl, a następnie wybierz sposób logowania. Następnie:

 • podaj datę zbycia lub zakupu samochodu,
 • uzupełnij dane osobowe, w tym podaj dane nabywcy,
 • dołącz skan dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie transakcji,
 • wybierz urząd,
 • podpisz formularz zgłoszenia, korzystając np. z profilu zaufanego.

Po wykonaniu tych czynności otrzymasz potwierdzenie wysłania zgłoszenia w postaci urzędowego poświadczenia przedłożenia. Znajdziesz je w swojej skrzynce ePUAP.

Zgłoszenie zbycia lub kupna auta w urzędzie

Aby zgłosić zbycie lub zakup samochodu w urzędzie, musisz wypełnić formularz. Znajdziesz go na stronie internetowej urzędu.

Pamiętaj, że niektóre urzędy przyjmują interesantów jedynie po wcześniejszym umówieniu. Przed udaniem się do urzędu skontaktuj się z jego pracownikami telefonicznie. Być może będziesz musiał zarezerwować termin wizyty.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Jeżeli korzystasz z pomocy radcy prawnego lub adwokata (a nie bliskiej osoby – np. małżonka czy rodzica) dodatkowo będziesz musiał uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Do składanego pisma należy wówczas dołączyć pełnomocnictwo.

Zgłoszenie zbycia lub kupna auta korespondencyjnie

Trzecim sposobem powiadomienia urzędników o sprzedaży lub zakupie pojazdu jest wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty. W tym przypadku również musisz wypełnić formularz i dołączyć do niego dokument potwierdzający sprzedaż czy zakup pojazdu.

Jak nie przekroczyć wspomnianego 30-dniowego terminu na zgłoszenie sprzedaży/zakupu samochodu? Jeżeli zgłoszenie wysyłasz za pośrednictwem poczty, to liczyć będzie się data stempla pocztowego.

Jak uniknąć kary za nieprzerejestrowanie samochodu?

Jedynym sposobem na uniknięcie kary jest zgłoszenie zakupu/sprzedaży samochodu we właściwym urzędzie. Dopełniając formalności w wymaganym terminie nie narazisz się choćby na karę za nieprzerejestrowanie samochodu.

Pamiętaj przy tym, że poinformowanie urzędu o nabyciu auta nie jest równoznaczne z jego zarejestrowaniem, a poinformowanie o zbyciu pojazdu z jego wyrejestrowaniem. To dwie różne procedury – wyrejestrowania auta można dokonać wyłącznie w niektórych sytuacjach (np. po jego kradzieży).

Jaka kara grozi za brak aktualnego OC?

Pamiętaj, że od pierwszego dnia, w którym przeszło na Ciebie prawo własności pojazdu, jesteś zobowiązany do dbania o ważność i ciągłość umowy OC.

Kupiłeś samochód zarejestrowany w Polsce i otrzymałeś polisę OC od zbywcy? Możesz zdecydować się na jej wypowiedzenie i zakup nowej w innej firmie lub korzystać z OC poprzedniego właściciela aż do końca trwania umowy. Sprowadziłeś auto z zagranicy? Prawdopodobnie posiada ono tylko OC krótkoterminowe – sprawdź do kiedy obowiązuje polisa i wykup kolejną odpowiednio wcześniej.

Podczas rejestracji samochodu, urzędnik może poprosić Cię o okazanie aktualnej polisy OC. Jeśli będzie miał wątpliwości co do ważności obowiązkowego ubezpieczenia Twojego pojazdu, zgłosi ten fakt do UFG – Fundusz prowadzi bazę OC oraz kontroluje czy właściciele pojazdów spełnili obowiązek ubezpieczenia i nakłada kary finansowe na nieubezpieczonych.

W przypadku samochodu osobowego, od 1 lipca 2023 roku za przerwę w OC do 3 dni grozi 1440 zł kary. Jeśli wynosi ona więcej niż 14 dni, opłata sięga już 7200 zł.

Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Do 3 dni1440 zł2160 zł240 zł
Od 4 do 14 dni3600 zł5400 zł600 zł
Powyżej 14 dni7200 zł10800 zł1200 zł

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co załatwić przed rejestracją samochodu używanego, kupionego w Polsce?

  Po zakupie samochodu zarejestrowanego w Polsce należy zapłacić w urzędzie skarbowym podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dotyczy on jednak tylko tych osób, które nabyły pojazd od osoby fizycznej. Podatek wynosi wówczas 2% wartości rynkowej kupionego auta. Jeśli transakcja kupna została potwierdzona fakturą VAT, powyższa opłata nie obowiązuje. W takim wypadku możesz udać się z kompletem dokumentów bezpośrednio do wydziału komunikacji. Uwaga! Przypominamy, że nie ma obowiązku rejestracji auta używanego zarejestrowanego już w Polsce w ciągu 30 dni. W tym terminie należy jednak zgłosić do starosty jego nabycie.

 2. Co załatwić przed rejestracją samochodu używanego, kupionego za granicą?

  Jeśli samochód został sprowadzony z innego kraju UE, przed jego rejestracją czeka Cię kilka formalności, m.in.: tłumaczenie dokumentów (nie musisz tłumaczyć dowodu rejestracyjnego, jeśli zawiera on kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej), badanie techniczne (jeśli auto ma aktualny zagraniczny przegląd, dopytaj w urzędzie, czy konieczny będzie tzw. przegląd zerowy), opłacenie akcyzy - wysokość podatku zależy od pojemności i rodzaju silnika (elektryczny, spalinowy, hybryda) i wynosi od 1,55% do 18,6%. Pamiętaj, że masz 30 dni na zgromadzenie dokumentów i złożenie wniosku o rejestrację samochodu.

 3. Ile zapłacę za przerejestrowanie samochodu?

  Standardowa opłata za rejestrację samochodu kupionego w Polsce (zarejestrowanego w naszym kraju) lub sprowadzonego z zagranicy wynosi 160 zł. Na tę sumę składa się: pozwolenie czasowe na 30 dni (13,50 zł), dowód rejestracyjny (54 zł), nalepka legalizacyjna (12,50 zł), tablice rejestracyjne (80 zł). Koszt rejestracji pojazdu, który posiada już polskie tablice, możesz obniżyć do 80 zł, jeśli zrezygnujesz z nowych tablic rejestracyjnych lub nawet do 66,50 zł - gdy nie ma konieczności wydania pozwolenia czasowego. Pamiętaj, że tablice rejestracyjne poprzedniego właściciela auta możesz zachować tylko wtedy, gdy są czytelne i zgodne z obowiązującym unijnym wzorcem.

 4. Czy mogę uniknąć kary za nieprzerejestrowanie auta z zagranicy z uwagi na jego zły stan techniczny?

  Nie. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie przewiduje wyłączenia od stosowania kary za nieprzerejestrowanie samochodu na terytorium Polski w terminie 30 dni od jego sprowadzenia, w odniesieniu do pojazdu uszkodzonego. Co istotne, decyzja o nałożeniu kary oraz jej wysokości zależy wyłącznie od decyzji starosty. Właścicielowi pojazdu przysługuje prawo do odwołania się od niej na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Stefania Stuglik
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tomek
1 rok temu

Nie wprowadzajcie w błąd!!!! Mamy 30 dni na zgłoszenie nabycia ale nie na samo przerejestrowanie!!! Kara jest za brak zgłoszenia nabycia tak jak regulują to przepisy. W przepisach nic nie ma o przerejestrowanie samochodu.