Ubezpieczenie OC w Allianz już od 320 zł

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Allianz – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Allianz działa w Polsce od marca 1997 roku i już w grudniu tego samego roku towarzystwo zaczęło sprzedaż pierwszych polis. Od 2009 roku Allianz Polska jest liderem wśród 10 spółek Allianz w Europie Centralnej i Wschodniej pod względem przypisanej składki.

Obecnie w skład marki wchodzi sześć spółek:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A,,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.,
 • Allianz Edukacja S.A.,
 • Allianz Polska Services.

W Polsce Allianz świadczy usługi dla ponad miliona klientów i oferuje ubezpieczenia na życie, samochodowe, zdrowotne, mieszkaniowe oraz inwestycyjne. Firma współpracuje z agentami, brokerami ubezpieczeniowymi, dealerami, biurami podróży, czy bankami. Allianz jest laureatem wielu prestiżowych nagród m.in. Złoty Zderzak za jakość współpracy z warsztatami naprawczymi, Godło Jakości Obsługi, Srebrny Parasol 2006.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz jest jedną z największych firm finansowych na świecie. Oferta firmy dostępna jest aż w 70 krajach. Grupa notowana jest na giełdzie we Frankfurcie nad Menem w indeksie DAX.

Sprawdź Kalkulator OC AC Allianz!

Ubezpieczenia w Allianz

Towarzystwo Allianz ma do zaoferowania szeroki zakres ubezpieczeń oraz produktów finansowych. Grupa jest liderem na świecie w zakresie ubezpieczeń majątkowych, natomiast w ubezpieczeniach życiowych znajduje się w pierwszej piątce. Allianz posiada w swojej ofercie m.in.:

 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia korporacyjne,
 • ubezpieczenia kredytowe,
 • reasekurację.

Działalność Allianz polega na prowadzeniu wyspecjalizowanych globalnych oraz lokalnych spółek. Grupa oferuje swoich klientom przede wszystkim: ubezpieczenia komunikacyjne, podróżne czy mieszkaniowe. Wiele produktów można zakupić w systemie direct – poprzez stronę internetową ubezpieczyciela allianzdirect.pl, gdzie każdy może samodzielnie obliczyć wysokość proponowanej składki ubezpieczenia.

OC w Allianz

W Polsce ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jego zakres uregulowany został Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W towarzystwie ubezpieczeniowym Allianz zawieramy umowę (podobnie jak w pozostałych firmach) na okres 12 miesięcy (krótkoterminowe umowy OC dostępne są tylko dla wybranych posiadaczy pojazdów mechanicznych – wskazanych w ustawie). Zakres OC obejmuje terytorium całej Polski oraz państw, które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

OC w Allianz jest dostępne jako oddzielna polisa lub w pakiecie MÓJ SAMOCHÓD. W drugim przypadku klient Allianz może zdecydować się na jeden z czterech wariantów ochrony: Komfort, Plus, Ekstra oraz Max.

 • Opcja Komfort zapewnia podstawowy wariant assistance, ochronę prawną oraz NNW dla kierowcy;
 • Wariant  Plus oferuje nieco bardziej rozszerzony zakres: rozbudowany assistance oraz NNW dla kierowcy i pasażerów;
 • Pakiet Ekstra zapewnia dodatkową ochronę na wypadek kradzieży, stłuczenia szyb oraz wandalizmu;
 • W przypadku wariantu Max ubezpieczyciel zapewnia maksymalną ochronę AC.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem OC w Allianz mogą nabyć polisę bezpośrednio u agenta lub w systemie direct. Towarzystwo ubezpieczeniowe zamieściło również na swojej stronie internetowej kalkulator OC, który umożliwia samodzielne obliczenie wysokości składki.

AC w Allianz

Autocasco (AC) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które można zakupić w Allianz jako oddzielny produkt lub w pakiecie z OC. Towarzystwo oferuje AC, które ochroną obejmuje finansowe skutki utraty pojazdu i jego wyposażenia oraz uszkodzenia i zniszczenia.  Ubezpieczyciel w ramach polisy AC zapewnia ochronę na wypadek m.in.:

 • kradzieży auta,
 • ryzyka katastroficznego,
 • pożaru, eksplozji lub implozji,
 • kolizji ze zwierzęciem,
 • wandalizmu,
 • innego uszkodzenia pojazdu.

W Allianz najkorzystaniej ubezpieczymy samochód w pakiecie, korzystając z opcji ochrony Allianz Mój Samochód. Właściciel pojazdu ma wówczas do wyboru jeden z trzech wariantów AC: Plus, Ekstra lub Max.

 • Wariant Plus obejmuje: OC, Ochronę Prawną, NNW (podstawowy lub rozszerzony), ASS (podstawowy lub rozszerzony), AC (m.in. ryzyka katastroficzne, pożar, kolizja ze zwierzęciem);
 • Wariant Ekstra obejmuje: OC, Ochronę Prawną, NNW (podstawowy lub rozszerzony), ASS (podstawowy lub rozszerzony), Ubezpieczenie szyb, AC (m.in. ryzyka katastroficzne, pożar, kolizja ze zwierzęciem, kradzież, wandalizm);
 • Wariant Max obejmuje: OC, Ochronę Prawną, NNW (podstawowy lub rozszerzony), ASS (podstawowy lub rozszerzony), Ubezpieczenie szyb, AC (m.in. ryzyka katastroficzne, pożar, kolizja ze zwierzęciem, kradzież, wandalizm, pozostałe uszkodzenia pojazdu, stała suma ubezpieczenia).

Ubezpieczenie AC w Allianz obowiązuje w Polsce oraz w wybranych krajach na świecie. Autocasco można zakupić u agenta lub w systemie direct. Mamy również możliwość wcześniejszego wyliczenia składki poprzez kalkulator AC.

Assistance w Allianz

Firma Allianz oferuje również możliwość nabycia polisy assistance. Zapewnia ona ochronę po wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu. Pakiet usług zapewnia m.in. holowanie do najbliższego punktu naprawy czy zwrot kosztów za transport kierowcy oraz pasażerów do innego, dowolnego miejsca.

W wersji rozszerzonej ubezpieczenia Assistance ubezpieczony może liczyć m.in. na pojazd zastępczy na okres naprawy, zakwaterowanie w hotelu, holowanie przyczepy, transport kierowcy i pasażerów czy holowanie również za granicą.

Ubezpieczenie Assistance obowiązuje na terenie Polski oraz państw Europy z wyjątkiem Białorusi, Rosji, Mołdawii, Ukrainy i Gruzji.

NNW w Allianz

Polisa NNW Allianz gwarantuje pomoc finansową po wypadku kierowcy lub jego pasażera /  pasażerów (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Ochrona działa nie tylko podczas ruchu pojazdu, ale również w czasie wsiadania i wysiadania z samochodu, załadunku i rozładunku, postoju, zatrzymania czy naprawy.

Pomoc finansowa NNW Allianz udzielana jest w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku w Polsce i za granicą. Do największych atutów NNW Allianz w wersji rozszerzonej należy:

 • Wysoka suma ubezpieczenia w przypadku śmierci: kierowcy – 150 000 zł, pasażerów – 50000 zł.
 • Wysoka suma ubezpieczenia w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu – 50000 zł.
 • Wysoki limit na koszty leczenia – 5000 zł, który można wykorzystać np. na pokrycie kosztów wizyt lekarskich, rehabilitacji czy zakup leków.

Umowa NNW zawierana jest na 12 miesięcy, a polisę można kupić u agenta lub w systemie direct.

Inne ubezpieczenia w Allianz

Ubezpieczenia w Allianz to nie tylko komunikacyjne OC czy AC, ale również szeroka oferta innych produktów, m.in.:

 • OC graniczne – dedykowane posiadaczom aut z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi;
 • Zielona karta – ubezpieczenie chroniące odpowiedzialność cywilną kierowcy za szkody wyrządzone osobom trzeci poza granicami Polski;
 • Ubezpieczenie mieszkania i domu (3 pakiety w ramach Allianz Mój Dom),
 • Ubezpieczenie turystyczne,
 • Ubezpieczenia na życie i ochrona zdrowia,
 • Ubezpieczenie z oszczędzaniem,
 • NNW indywidualne,
 • Programy inwestycyjne.

Zgłoszenie szkody w Allianz

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz umożliwia kontakt w dowolnie wybrany przez siebie sposób. Jest to spore ułatwienie dla ubezpieczonych. O szkodzie można poinformować Allianz:

 • telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 22 567 12 02,
 • online z użyciem e-formularza,
 • online za pomocą e-maila,
 • pocztą tradycyjną,
 • osobiście w najbliższej placówce ubezpieczyciela,
 • przez aplikację na smartfona – szkodę można zgłosić do ubezpieczyciela od razu na miejscu zdarzenia, bez konieczności łączenia się z infolinią.

Na stronie Allianz można znaleźć wszystkie niezbędne w tym celu druki i formularze gotowe do pobrania.

Wypowiedzenie umowy OC w Allianz

Umowę OC w Allianz można wypowiedzieć, gdy:

 • doszło do automatycznego odnowienia umowy,
 • chcemy zrezygnować z OC zbywcy pojazdu,
 • kończy się dotychczasowy okres ochrony.

W każdym z ww. przypadków należy przesłać ubezpieczycielowi podpisany własnoręcznie dokument wypowiedzenia OC, który zawiera:

 • dane osobowe właściciela pojazdu,
 • adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie,
 • powód złożenia wypowiedzenia.

Klient Allianz może wypowiedzieć umowę OC:

 • za pomocą formularza online – znajdzie go na stronie internetowej Allianz,
 • wysyłając dokumenty tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny towarzystwa:Allianz Polska
  Departament Obsługi Klienta
  ul. Rodziny Hiszpańskich 1
  02-685 Warszawa.

W sytuacji, gdy wypowiedzenie dotyczy umowy zbywcy lub automatycznie wznowionej, dokument możemy dostarczyć do Allianz w dowolnym momencie. Z kolei, jeśli umowa OC została zawarta przez nas w poprzednim roku na 12 miesięcy, należy powiadomić ubezpieczyciela o rezygnacji z jej kontynuacji nie później niż na 1 dzień przed zakończeniem okresu ochrony.

Allianz – Opinie

Towarzystwo Allianz jest jednym z najpopularniejszych w Polsce ubezpieczycieli. Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na zakup polisy w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, z pewnością już o nim słyszały. Szeroka i atrakcyjna oferta produktowa Allianz przyciąga wielu właścicieli aut. A czy dotychczasowi klienci są oni zadowoleni z obsługi i procesu likwidacji szkody w tym towarzystwie?

Możemy to ocenić m.in. na podstawie poziomu skarg docierających do Rzecznika Finansowego. Allianz może pochwalić pod tym względem dość dobrym wynikiem. W 2020 roku na działalność towarzystwa wpłynęły 1734 skargi na 1% jego udziału w rynku. Z takim wynikiem towarzystwo znalazło się w środku przygotowanego przez nas rankingu firm przyjaznych klientowi (10. miejsce na 20 towarzystw).

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.6461,2538
TU Euler Hermes S.A.4500,8563
SALTUS TUW3630,5726
TUZ TUW6890,8861
Concordia Polska TU. S.A.9761,1887
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych114711147
PZU S.A.45601291572
TUiR WARTA S.A.2390314,91604
Generali TU S.A.71654,21706
TUiR Allianz Polska S.A.72814,21734
AVIVA TU Ogólnych S.A.22161,21847
WIENER TU S.A. VIG43212,12058
STU Ergo Hestia S.A.3383015,32211
TU INTERRISK S.A. VIG74203,32248
TU Compensa S.A. VIG103944,42362
TU Europa S.A.16870,62812
Link 4 TU S.A.100652,63871
TUW TUW56381,44027
UNIQA TU S.A.122922,84390
Pocztowe TUW22920,54598
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (dział II) po III kwartale 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Poziom skarg na towarzystwa ubezpieczeniowe jest bardzo zróżnicowany. Koniecznie powinniśmy traktować go tylko jako subiektywną ocenę. Lepszym sposobem przy wyborze ubezpieczyciela może być sprawdzenie opinii osób, które już korzystały z jego usług.

Byłeś ubezpieczony w towarzystwie Allianz? Likwidowałeś szkodę z OC czy AC w tej firmie? Podziel się z innymi swoją opinią.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)