Ulga rehabilitacyjna na samochód w rozliczeniu w 2021 r.


Banknoty i monety polskie
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2021 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2020 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC.
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2020 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedna z popularniejszych ulg, z których korzystają zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i podatnicy, którzy mają na utrzymaniu takie osoby. Ponieważ wysokość kwoty, którą można odliczyć, zmienia się z roku na rok, warto wiedzieć, ile wynosi ona w 2021 r.

Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedno z odliczeń, których może dokonać osoba z niepełnosprawnością lub osoba mająca na utrzymaniu taką osobę od uzyskanych dochodów (przychodów). Jeżeli jesteś osobą dotkniętą niepełnosprawnością i posiadasz samochód, z którego korzystasz, aby dojechać do pracy, lekarza czy na zakupy, to część (lub nawet całość – w zależności od kwoty) wydatków poniesionych na jego utrzymanie będziesz mógł odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT.

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto, musisz jednak spełnić dodatkowe wymagania. Dotyczą one m.in. konieczności bycia właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

Kto ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą skorzystać dwie grupy podatników. Pierwsza to osoby mające status osoby niepełnosprawnej. Za osobę niepełnosprawną uznaje się:

 • osobę posiadającą orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności,
 • osobę pobierającą np. rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności – wydawane przez uprawniony organ.

Druga grupa osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na samochód to osoby mające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Zalicza się do nich m.in.: współmałżonka, dzieci (własne, przyjęte na wychowanie, przysposobione) i rodziców. Warunkiem jest jednak, aby dochód osoby z niepełnosprawnością nie przekraczał 14 400 zł.

Jakie wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu?

Jako osoba z niepełnosprawnością ponosisz dodatkowe wydatki na cele rehabilitacyjne i na rozwiązania mające ułatwić Ci wykonywanie czynności życiowych? Masz prawo do dokonania odliczeń. Wysokość odliczenia zależy od rodzaju wydatków. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżniają ich dwa rodzaje, czyli:

 • Wydatki nielimitowane. Od podatku możesz odliczyć całą wydaną kwotę. Do tych wydatków należą m.in. koszty poniesione na adaptację mieszkań, przystosowanie auta do potrzeb osoby z niepełnosprawnością czy zakup indywidualnego sprzętu.
 • Wydatki limitowane. Odliczeniu od podatku podlega tylko część wydanej kwoty. W tej grupie znalazły się m.in. wydatki ponoszone na utrzymanie samochodu osobowego, leki czy utrzymanie psa asystującego.

Katalog wydatków, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że nie możesz odliczyć innych wydatków niż te, które wymienione zostały w przepisach.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód umożliwia osobom z niepełnosprawnością odliczenie wydatków poniesionych na:

 • Przystosowanie samochodu do swoich potrzeb. Ten wydatek należy do grupy wydatków nielimitowanych – możesz odliczyć całą kwotę przeznaczoną na ten cel.
 • Utrzymanie samochodu osobowego. To wydatek zaliczany do grupy wydatków limitowanych – limit zmienia się co roku.

W 2021 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę możesz odliczyć od podatku, bez względu na to, ile samochodów posiadasz.

Jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością? Wspomniany limit wydatków na utrzymanie samochodu w wysokości 2280 zł przysługuje każdemu z rodziców. W przypadku małżonków z niepełnosprawnością sytuacja wygląda analogicznie. Wystarczy, że są oni współwłaścicielami auta, a każdy ze współmałżonków może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód.

Jakie wydatki zaliczają się do ulgi rehabilitacyjnej na auto?

Posiadanie samochodu oznacza ponoszenie stałych wydatków na jego utrzymanie. Jakie wydatki zalicza się do kosztów utrzymania samochodu? Ministerstwo Finansów jako przykłady podaje koszty:

 • zakupu paliwa,
 • napraw,
 • wymiany opon,
 • przeglądów technicznych,
 • ubezpieczenia OC.

W ciągu roku na utrzymanie auta wydajesz więcej niż 2280 zł? Pamiętaj, że niektóre koszty możesz zminimalizować. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie OC. Korzystając z zamieszczonej w naszym serwisie porównywarki OC, w zaledwie kilka minut znajdziesz najtańsze OC.

Jakie dokumenty są niezbędne do odliczenia ulgi?

Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, musisz spełnić wymagania formalne, czyli:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub mieć na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.

W przypadku wydatków związanych z utrzymaniem auta nie musisz mieć dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych wydatków. Nie ma jednak przeszkód, abyś gromadził np. faktury za zakupione paliwo czy dowody opłacenia składki OC.

Jak będziesz mógł udowodnić wydatki, jeżeli urząd skarbowy przeprowadzi kontrolę? Ministerstwo Finansów w przygotowanej dla podatników broszurze wskazuje, że na żądanie organów podatkowych będziesz musiał złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ulga rehabilitacyjna na samochód – czy prawo jazdy jest niezbędne?

Nie. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, nie musisz mieć prawa jazdy, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto. Aby móc dokonać odliczeń, musisz jedynie:

 • mieć status osoby niepełnosprawnej,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem auta osobowego.

Samochód prowadzić może m.in. Twój współmałżonek lub osoba, która pomaga Ci w codziennych czynnościach.

Czy prawo do odliczeń przysługuje po sprzedaży auta?

Tak. Być może w trakcie roku podatkowego sprzedałeś swój samochód. Sprzedaż auta nie oznacza, że straciłeś prawo do odliczenia poniesionych wydatków – w dalszym ciągu możesz skorzystać z odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT. Nie musisz posiadać dowodów dokumentujących poniesione wydatki, ale musisz pamiętać o formalnościach. O jakich formalnościach mowa?

Sprzedaż samochodu powinna być potwierdzona umową kupna-sprzedaży. Najlepiej, aby umowa została zawarta w formie pisemnej. Pamiętaj też o zgłoszeniu sprzedaży auta w wydziale komunikacji oraz poinformowaniu o transakcji ubezpieczyciela. Przedstawienie tych dokumentów wystarczy, aby udowodnić sprzedaż auta.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód?

Odliczenia wydatków poniesionych na utrzymanie auta dokonuje się w rozliczeniu rocznym. Masz prawo odliczyć ulgę rehabilitacyjną od:

 • dochodu – w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
 • przychodu – w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Aby dokonać odliczeń, musisz zatem wypełnić PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Z kolei do dokonania odliczeń właściwy będzie załącznik PIT/O.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x