Ulga rehabilitacyjna na samochód w 2024 roku

Banknoty i monety polskie

Jesteś osobą z niepełnosprawnością lub masz na utrzymaniu taką osobę? Możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód. Ulgę rozlicza się w zeznaniu podatkowym PIT. Dowiedz się, ile wynosi ulga rehabilitacyjna za 2023 rok. Poniżej znajdziesz też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które dotyczą ulgi rehabilitacyjnej na auto.

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedna z popularniejszych ulg, z których korzystają zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i podatnicy, którzy mają na utrzymaniu takie osoby. Ponieważ wysokość kwoty, która podlega odliczeniu, może zmieniać się z roku na rok, warto wiedzieć, ile wynosi ona w 2024 roku.

Czym jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedno z odliczeń, których może dokonać osoba z niepełnosprawnością lub osoba mająca na utrzymaniu taką osobę od uzyskanych dochodów (przychodów). Jeżeli jesteś osobą dotkniętą niepełnosprawnością i posiadasz samochód, z którego korzystasz, aby dojechać do pracy, lekarza czy na zakupy, to część (lub nawet całość – w zależności od kwoty) wydatków poniesionych na jego utrzymanie będziesz mógł odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT.

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto, musisz jednak spełnić dodatkowe wymagania. Dotyczą one m.in. konieczności bycia właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

Kto ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej na samochód w 2024 r.?

Z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą skorzystać dwie grupy podatników. Pierwsza to osoby mające status osoby niepełnosprawnej. Za osobę niepełnosprawną uznaje się:

 • osobę posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • osobę pobierającą np. rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • osobę, która nie ukończyła 16 roku życia posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez uprawniony organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Druga grupa osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na samochód to osoby mające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Zalicza się do nich m.in.: współmałżonka, dzieci (własne, przyjęte na wychowanie, przysposobione), rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia i synową.

Od 1 lipca 2023 r. z ulgi rehabilitacyjnej na samochód mogą też skorzystać dziadkowie, którzy mają na utrzymaniu wnuków z niepełnosprawnością i odwrotnie – wnukowie, którzy utrzymują dziadka lub babcię z niepełnosprawnością.

Warunkiem jest jednak, aby dochód osoby z niepełnosprawnością nie przekraczał 19061,28 zł w roku 2023 r. (dochód osoby z niepełnosprawnością nie może przekroczyć dwunastokrotności kwoty renty socjalnej, czyli 12 x 1588,44 zł).

Do dochodu osoby niepełnosprawnej (czyli kwoty maksymalnej 19 061,28 zł) nie zalicza się m.in.:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • alimentów na rzecz dzieci,
 • świadczenia uzupełniającego, które zostało przyznane na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
 • dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (np. 13-tej emerytury),
 • dodatku osłonowego,
 • dodatku energetycznego o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,
 • dodatku węglowego, elektrycznego czy też dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Do dochodów należy natomiast zaliczyć inne dochody zwolnione z opodatkowania, takie np. jak zapomoga oraz przychody osób do ukończenia 26 roku życia.

Jakie wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu?

Jako osoba z niepełnosprawnością ponosisz dodatkowe wydatki na cele rehabilitacyjne i na rozwiązania mające ułatwić Ci wykonywanie czynności życiowych? Masz prawo do dokonania odliczeń. Wysokość odliczenia zależy od rodzaju wydatków. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżniają ich dwa rodzaje, czyli:

 • Wydatki nielimitowane. Od podatku możesz odliczyć całą wydaną kwotę. Do tych wydatków należą m.in. koszty poniesione na adaptację mieszkań, przystosowanie auta do potrzeb osoby z niepełnosprawnością czy zakup indywidualnego sprzętu.
 • Wydatki limitowane. Odliczeniu od podatku podlega tylko część wydanej kwoty. W tej grupie znalazły się m.in. wydatki ponoszone na utrzymanie samochodu osobowego, leki, pieluchy czy utrzymanie psa asystującego.

Katalog wydatków, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że nie możesz odliczyć innych wydatków niż te, które wymienione zostały w przepisach.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód w 2024 roku?

Ulga rehabilitacyjna na samochód umożliwia osobom z niepełnosprawnością odliczenie wydatków poniesionych na:

 • Przystosowanie samochodu do swoich potrzeb. Ten wydatek należy do grupy wydatków nielimitowanych – możesz odliczyć całą kwotę przeznaczoną na ten cel.
 • Utrzymanie samochodu osobowego. To wydatek zaliczany do grupy wydatków limitowanych – limit może się zmieniać co roku.

W 2024 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę możesz odliczyć od podatku za 2023 rok, bez względu na to, ile samochodów posiadasz.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością? Wspomniany limit wydatków na utrzymanie samochodu w wysokości 2280 zł przysługuje każdemu z rodziców. W przypadku małżonków z niepełnosprawnością sytuacja wygląda analogicznie. Wystarczy, że są oni współwłaścicielami auta, a każdy ze współmałżonków może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód.

Jakie wydatki zaliczają się do ulgi rehabilitacyjnej na auto?

Posiadanie samochodu oznacza ponoszenie stałych wydatków na jego utrzymanie. Jakie wydatki zalicza się do kosztów utrzymania samochodu? Ministerstwo Finansów jako przykłady podaje koszty:

 • zakupu paliwa,
 • napraw,
 • wymiany opon,
 • przeglądów technicznych,
 • ubezpieczenia OC.

W ciągu roku na utrzymanie auta wydajesz więcej niż 2280 zł? Pamiętaj, że niektóre koszty możesz zminimalizować. Dobrym przykładem jest ubezpieczenie OC. Korzystając z zamieszczonej w naszym serwisie porównywarki OC, w zaledwie kilka minut znajdziesz najtańsze OC.

Oblicz składkę OC/AC

Jakie dokumenty są niezbędne do odliczenia ulgi?

Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, musisz spełnić wymagania formalne, czyli:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub mieć na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu.

W przypadku wydatków związanych z utrzymaniem auta nie musisz mieć dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych wydatków. Nie ma jednak przeszkód, abyś gromadził np. faktury za zakupione paliwo czy dowody opłacenia składki OC.

Jak będziesz mógł udowodnić wydatki, jeżeli urząd skarbowy przeprowadzi kontrolę? Ministerstwo Finansów w przygotowanej dla podatników broszurze wskazuje, że na żądanie organów podatkowych będziesz musiał złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Ulga rehabilitacyjna na samochód – czy prawo jazdy jest niezbędne?

Nie. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, nie musisz mieć prawa jazdy, aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na auto. Aby móc dokonać odliczeń, musisz jedynie:

 • mieć status osoby niepełnosprawnej,
 • być właścicielem lub współwłaścicielem auta osobowego.

Samochód prowadzić może m.in. Twój współmałżonek lub osoba, która pomaga Ci w codziennych czynnościach.

Czy prawo do odliczeń przysługuje po sprzedaży auta?

Tak. Być może w trakcie roku podatkowego sprzedałeś swój samochód. Sprzedaż auta nie oznacza, że straciłeś prawo do odliczenia poniesionych wydatków – w dalszym ciągu możesz skorzystać z odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT. Nie musisz posiadać dowodów dokumentujących poniesione wydatki, ale musisz pamiętać o formalnościach. O jakich formalnościach mowa?

Sprzedaż samochodu powinna być potwierdzona umową kupna-sprzedaży. Najlepiej, aby umowa została zawarta w formie pisemnej. Pamiętaj też o zgłoszeniu sprzedaży auta w wydziale komunikacji oraz poinformowaniu o transakcji ubezpieczyciela. Przedstawienie tych dokumentów wystarczy, aby udowodnić sprzedaż auta.

Jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód w 2024 r.?

Odliczenia wydatków poniesionych na utrzymanie auta dokonuje się w rozliczeniu rocznym. Masz prawo odliczyć ulgę rehabilitacyjną od:

 • dochodu – w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych (skala podatkowa),
 • przychodu – w przypadku opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Aby dokonać odliczeń, musisz zatem wypełnić:

 • PIT-36 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika
 • PIT-37 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury)
 • PIT-28 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy).

Z kolei do dokonania odliczeń właściwy będzie załącznik PIT/O.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Ustawa o rencie socjalnej

Podsumowanie

 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę.
 • W 2024 r. ulga rehabilitacyjna na samochód wynosi 2280 zł. Taką kwotę osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć w zeznaniu podatkowym PIT za 2023 r.
 • Do ulgi rehabilitacyjnej na samochód zalicza się wydatki na utrzymanie pojazdu. To m.in. kwoty przeznaczone na zakup paliwa czy ubezpieczenie OC.
 • W przypadku ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest konieczne udokumentowanie wydatków. W razie kontroli wystarczy złożyć oświadczenie.
 • Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na auto nie jest uzależnione od posiadania prawa jazdy. Osoba niepełnosprawna musi być właścicielem lub współwłaścicielem auta.
 • Ulgę rehabilitacyjną na samochód rozlicza się w rozliczeniu rocznym PIT. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. 1. Na kogo powinna być wystawiona faktura, gdy opiekuję się niepełnosprawnym dzieckiem i chcę odliczyć ulgę na samochód?

  Osoby, które chcą odliczyć ulgę rehabilitacyjną w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem, mogą gromadzić faktury imienne wystawione na dziecko lub na siebie. Warto je przechowywać, choć tak jak wspomnieliśmy w artykule, w przypadku wydatków limitowanych na utrzymanie auta, takich dokumentów nie trzeba okazywać w Urzędzie Skarbowym.

 2. Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną za używanie samochodu dostawczego?

  Nie. Ulga rehabilitacyjna przysługuje tylko właścicielom lub współwłaścicielom samochodu osobowego. Nie dotyczy ona innych środków transportu. Definicja samochodu osobowego została zawarta w art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód, gdy korzystam z umowy użyczenia?

  Nie. Odliczenie jest możliwe tylko dla właścicieli (współwłaścicieli) samochodów osobowych. Każdy inny tytuł prawny do samochodu nie zostanie uznany przez Urząd Skarbowy (nie uprawnia do ulgi), np. umowa najmu czy użyczenia.

 4. Czy jako osoba niepełnosprawna, która opiekuje się inną osobą niepełnosprawną, mogę odliczyć ulgę podwójnie?

  Nie. Każdej osobie przysługuje tylko jeden limit odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego. Odnosi się to także do sytuacji, gdy podatnik z orzeczeniem niepełnosprawności ma na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną (lub więcej takich osób). W 2024 r. może on odliczyć wydatki do wysokości 2 280 zł łącznie.

 5. Co należy rozumieć pod pojęciem „przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności”?

  Zgodnie z przepisami, ulga rehabilitacyjna przysługuje po przeprowadzeniu przeróbek, po których pojazd mechaniczny zostanie dostosowany do korzystania z niego przez osobę niepełnosprawną. Mogą one obejmować zarówno przeróbki elementów niezbędnych do kierowania pojazdem (dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy), jak również elementów umożliwiających podróżowanie pojazdem niepełnosprawnego pasażera.

 6. Kiedy po zakupie samochodu mogę skorzystać z nielimitowanej ulgi rehabilitacyjnej?

  Przeróbki samochodu, po których można zastosować ulgę rehabilitacyjną, powinny odpowiadać każdorazowo potrzebie osoby niepełnosprawnej i wynikać z charakteru jej niepełnosprawności. Przykładowo, podatnik który kupił samochód i jest osobą niepełnosprawną z powodu bezwładu kończyn dolnych, może oddać pojazd do specjalistycznego warsztatu i zlecić przerobienie w nim pedałów hamulca i gazu, dźwigni zmiany biegów czy też zwiększenie powierzchni bagażnika, aby mieć możliwość przewożenia w nim wózka inwalidzkiego.

 7. Czy Polski Ład ograniczył ulgę rehabilitacyjną?

  Zakres zastosowania ulgi rehabilitacyjnej może być ograniczony z powodu wyższej kwoty wolnej od podatku. Przykładowo, jeśli osoba niepełnosprawna była zwolniona z podatku (nie odprowadziła w 2023 r. podatku dochodowego od swoich zarobków), to nie będzie miała z czego odliczać ulgi.

Stefania Stuglik
45 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
piotr
2 lat temu

Witam !
Jak ulga rehabilitacyjna wygląda w przypadku auto z leasingu. Jestem osobą niepełnosprawną, o orzeczeniu umiarkowanych. Chcę jeszcze się zapytać o przystosowanie auta dla niepełnosprawnych, nie ma możliwości otrzymania dofinansowania z pefronu czy jest możliwość tego przystosowania odliczenia od podatku ?
pozdrawiam

Basia
2 lat temu

Jeżeli kupię samochód pod koniec roku, to mogę skorzystać z ulgi? Jeżeli jest 2 dzieci z orzeczeniem, to czy na każde przysługuje odpis?

Justyna
2 lat temu

Czy ulga obowiązuje do ukończenia przez syna 16 roku życia?

pawel
2 lat temu

AUTO JEST ZAREJESTROWANE NA MĘŻA ALE MAMY WSPÓLNOŚC MALĄTKOWĄ CZY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z ULGI REHABILITACYJNEJ?

Last edited 2 lat temu by pawel
Krystyna
2 lat temu

Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymałam w miesiącu czerwcu 2021r. to czy mogę odliczyć całą ulgę na samochód w kwocie 2280 zł ?

Anna
2 lat temu

Czy każde z rodziców może odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód? Wychowujemy niepełnosprawne dziecko i rozliczamy się wspólnie. Mamy dwa auta, które są niezbędne do naszego funkcjonowania. Czy w rozliczeniu każdemu z nas przysługuje ulga rehabilitacyjna na samochód? Czy tylko jednej osobie?

przemek
2 lat temu

konkrety,
dziekuje za pomoc

Kinga
2 lat temu

Witam, czy jeżeli z mężem mamy dwa samochody, każde z nas jest jednego z nich wlascicielem i mamy dwoch synow z orzeczeniem niepelnosprawnosci (5 latki), to czy kazde z nas moze odliczyc ulge w wysokosci 2280 zl?

Barbara
2 lat temu

Auto kupiliśmy z mężem w trakcie trwania małżeństwa, zarejestrowane jest na męża, nie mamy rozdzielczości majątkowej czyli jest to nasza wspólność majątkowa. Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności id 10 lat. Do sierpnia 2021 pracowałam zawodowo pobierając jednocześnie od 2 lat świadczenie emerytalne.. Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód przy wspólnym rozliczaniu się z mężem PIT- 37 za 2021. Mąż pracuje zawodowo.

Agnieszka
2 lat temu

Witam
Sprzedałam samochód w lutym 2021 roku. Czy mogę odliczyć całą kwotę 2280 zł?

Piotr
2 lat temu

Dzień dobry mam pytanie, posiadam z żoną jeden samochód zarejestrowany na mnie którym żona mnie woziła po lekarzach, rehabilitacjach itp. W październiku 2021r kupiliśmy drugie auto z automatyczną skrzynią biegów dla mnie żebym mógł samodzielnie jeździć na rehabilitację i też jest zarejestrowane na mnie. Czy mogę te dwa auta wpisać do ulgi rehabilitacyjnej?. Pozdrawiam

Justyna
2 lat temu

Dzień dobry chciałam się zapytać bo ja mam córkę niepełnosprawna ale rehabilitację zaczęliśmy dopiero od maja tamtego roku i faktur mialam tylko do pazdziernika bo gdzieś dwie mi się straciły to ja mam tylko za samochód policzone od maja do października ?

Agata
2 lat temu

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie współmałżonka osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, a mianowicie czy mogą rozliczyć się wspólnie?
Dziękuję za odpowiedź.
Z pozdrowieniami
Agata

Gosia
2 lat temu

Czy mogę odliczyć jedynie kwotę 2280, czy do tej kwoty dodaję koszty paliwa poniesione w ubiegłym roku oraz koszty OC/Ac? czy ma znaczenie fakt że samochód kupiłam w kwietniu ubiegłego roku?

Gosia
2 lat temu

Dziękuje 🙂

Beata
2 lat temu

dzień dobry, czy jeśli matka nie ma dochodu i opiekuje się dzieckiem niepełnosprawnym może odliczyć ulgę rehabilitacyjną. Samochód jest własnością matki, polisa OC przez nią opłacana. Może mąż może odliczyć tę ulgę, nie mają rozdzielności majątkowej
pozdrawiam

Gosia
2 lat temu

Czy jeśli posiadam samochód to do kwoty 2280 doliczam kwotę oc/ac? czy jedynie kwote 2280 moge odliczyc w ktorej juz jest zawarte paliwo/oc/ac ?

Ewa
2 lat temu

Witam, mam pytanie, czy osoba niepełnosprawna za stopniu znacznym posiadająca auto, może odliczyć sobie koszt naprawy samochodu w wysokości 3900 zł ?

Bogna
2 lat temu

Jak to wygląda jeśli ja posiadam orzeczenie, razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami samochodu. Mamy wspólność majątkowa. Mój dochód za 2021 rok przekroczył 15000zl. Czy w takim przypadku ja mogę odliczyć ulgę? Ale mąż już nie? Dobrze rozumiem? Czy ma tu znaczenie czy będziemy rozliczać się wspólnie czy oddzielnie?

Jan
2 lat temu

Dzień dobry,

Jak to wygląda w przypadku posiadania niepełnosprawnego dziecka? Rodzice rozliczają się wspólnie, mają jeden samochód. Skoro rozliczają się wspólnie to samochód jest majątkiem wspólnym. Czy w tym wypadku każdy rodzic może odliczyć 2280 PLN za użytkowanie samochodu w celach rehabilitacyjnych dla swojego niepełnosprawnego dziecka?

Pozdrawiam

Izabela
2 lat temu

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć ile razy można odliczyć ulgę na samochów?

Last edited 2 lat temu by Izabela
Roch
2 lat temu

Dzień dobry.
Jestem właścicielem sam. osobowego i mam orzeczony stopień niepełnosprawności jak również żona moja. Rozliczamy się razem, kupiliśmy samochód razem w trakcie naszego 50 letniego pożycia. Samochód został kupiony na mnie ponieważ żona moja nie ma prawa jazdy. Wożę ją na zabiegi, do lekarza i wszędzie tam gdzie jest to konieczne aby jej ulżyć w życiu codziennym. Czy możemy odliczyć ulgę rehabilitacyjną na samochód podwójnie?
Dziękuję za ewentualne przesłanie odpowiedzi.

Jola
1 rok temu

Dzien dobry
Czy można odliczyć ulgę wstecz?
Dziecko ma orzeczenie od kwietnia 2022 a stwierdzono niepełnosprawnośc od wczesniego dzieciństwa (dziecko ma skończone 4 lata ).

Bogdan
1 rok temu

Ponieważ nie ma już podatku przy najniższych dochodach to nie ma z czego odliczyć tej ulgi 2280 zł .Czyli tylko osoby majętne będą mogły z niej skorzystać.CZYLI JEST TO NIESPRAWIEDLIWOŚĆ.Dlaczego zapomniano o nas?