Ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków

Wypadku ani jego konsekwencji nie można przewidzieć. Można jednak przygotować się na następstwa nieszczęśliwych wypadków poprzez zakup polisy NNW. W sytuacji, gdy potrzebne będą pieniądze na kosztowne leczenie czy na rehabilitację – zyskasz je właśnie dzięki ubezpieczeniu.

Wypadki na drogach zdarzają się każdego dnia i mimo szczerych chęci możemy ich nie uniknąć. Przez chwilowy brak uwagi konsekwencje mogą być poważne. Co może zapewnić polisa w sytuacji, gdy kilka osób odniesie obrażenia w wyniku wypadku komunikacyjnego?

W razie wypadku chroni oczywiście ubezpieczenie OC. Polisa rekompensuje szkody, których doznają osoby, które jechały w naszym samochodzie, jak i te, które były pasażerami auta. W sytuacji, gdy sprawcą wypadku jesteśmy my – pomóc nam może ubezpieczenie NNW komunikacyjne.

Co to jest NNW samochodowe?

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, które działa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, w którego wyniku kierowca i/lub pasażerowie zginęli lub doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie zostanie wypłacone bez względu na to, kto był sprawcą zdarzenia.

W przypadku pasażerów czy kierowcy, który został poszkodowany w wyniku wypadku drogowego (nie jest winnym zdarzenia), doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie zarówno z ubezpieczenia OC sprawcy, NNW, jak i polis indywidualnych, np. na życie i zdrowie czy grupowej. W przeciwieństwie do polis majątkowych, przy szkodach na osobie wypłaty poszczególnych świadczeń mogą się kumulować.

Przykład: Pani Agnieszka spowodowała wypadek drogowy, jadąc ze znajomą. Kobiety doznały poważnych obrażeń. Uszkodzenia samochodu zostaną naprawione z ubezpieczenia AC. Pani Agnieszka, jako sprawca zdarzenia nie otrzyma jednak wsparcia z OC. Może za to ubiegać się o zwrot kosztów leczenia ze swojej polisy NNW. Jej znajoma otrzyma natomiast świadczenie z polisy OC pani Agnieszki oraz dodatkowe odszkodowanie z NNW.

Najczęściej spotykane rodzaje NNW samochodowego:

 • podstawowe,
 • za uszczerbek w wypadku komunikacyjnym,
 • za uszczerbek w drodze do pracy i z pracy,
 • za uszczerbek w wypadku komunikacyjnym w drodze do pracy.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych proponuje podwyższone sumy ubezpieczenia za śmierć ubezpieczonego podczas wypadku komunikacyjnego w drodze do pracy.

O czym trzeba pamiętać, by wybrać najlepsze NNW?

NNW to ochrona, którą nabywamy dobrowolnie. Każdy zakład ubezpieczeń może konstruować ofertę indywidualnie. Warto zatem sprawdzić i porównać dostępne propozycje NNW, by dopasować polisę do swoich potrzeb.

Jako kierowcy różnimy się pod wieloma względami. Część z nas zamieszkuje duże miasta, inni mniejsze miejscowości, niektórzy kierowcy na drogę do i z pracy poświęcają codziennie kilka godzin, inni korzystają z samochodu, by co weekend odwiedzać krewnych. Ryzyko wypadku, jak i liczba pasażerów może się od siebie różnić, ale możliwość wypadku dotyczy każdego z nas.

Uwaga! NNW nie zawsze obejmuje ochroną pasażerów pojazdu. W niektórych towarzystwach właściciel samochodu może zdecydować czy chce ubezpieczyć wyłącznie siebie (NNW kierowcy), czy również swoich pasażerów (NNW kierowcy i pasażerów).

Otrzymanie pomocy finansowej po wypadku w sytuacji, gdy jest się jego sprawcą, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy oprócz ubezpieczenia OC posiadamy polisę NNW lub inne indywidualne ubezpieczenie (np. na życie). Odszkodowanie w podobnej sytuacji może wynosić nawet kilka tysięcy złotych, a należy pamiętać o tym, że koszt polisy NNW to zaledwie kilkadziesiąt złotych.

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje?

Polisa NNW komunikacyjna obejmuje ochroną określone zdarzenia. Jeśli doznamy szkody wskutek:

 • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
 • wypadku lub kolizji drogowej,
 • załadunku lub rozładunku pojazdu,
 • naprawy auta na trasie.

Ochroną możemy zostać objęci zarówno my, jak i nasi pasażerowie. Oprócz świadczenia z tytułu wypadku, możemy również liczyć na pomoc związaną z rehabilitacją, transportem medycznym, lub dowozem leków. W niektórych przypadkach dostaniemy także rekompensatę za czasową lub trwałą niezdolność do pracy oraz pobytu w szpitalu, ale tylko w wyniku wypadku.

Przed zakupem ubezpieczenia NNW warto porównać dostępne oferty i sprawdzić, co dokładnie oferuje nam ubezpieczyciel.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW możemy kupić podczas zakupu polisy OC i czas trwania ochrony NNW będzie wówczas taki sam – 12 miesięcy. Jeśli z jakiegoś powodu chcemy, by okres ubezpieczenia był krótszy – możemy zapytać o taką możliwość naszego ubezpieczyciela.

Przykład: Pan Tomasz kupił polisę OC, do której mógł dodać NNW za 120 zł. Zdecydował się na ten krok jednak dopiero po dwóch miesiącach. Towarzystwo, w którym nabył ubezpieczenie OC, przekalkulowało składkę proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do końca obowiązywania OC i zawarło z Panem Tomaszem umowę NNW na 10 miesięcy.

Za ubezpieczenie NNW płacimy z reguły jednorazową składkę roczną.

Cena polisy jest zależna od zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia, jaką wybierzemy. Możemy zatem znaleźć ubezpieczenie, które będzie kosztować zarówno 50 zł, jak i 300 zł.

NNW może zapewniać nam wypłatę pieniędzy, ale pokrywa również koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, transportu medycznego.

Zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej polisy, warto porównać kilka różnych produktów i wybrać zakres ochrony, który najbardziej będzie nam odpowiadał. 

Sprawdź ile kosztuje NNW z OC w kilkunastu towarzystwach

Uwaga! Część towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia rozszerzenie zakresu ochrony NNW na zdarzenia w życiu prywatnym, np. wypadek, który miał miejsce w domu, oraz usługi assistance.

Przykładowe ceny ubezpieczenia OC z NNW dla 50-latka z woj. śląskiego

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronyNajtańsza oferta
TUZ UbezpieczeniaOC ASS NNW532 zł
AvivaOC ASS NNW540 zł
BenefiaOC NNW638 zł
WienerOC ASS NNW856 zł
UniqaOC ASS NNW1251 zł
AllianzOC ASS NNW1315 zł
Kalkulacja przeprowadzona 30.03.2021 r. dla 50-letniego kierowcy z woj. śląskiego. Samochód: Opel Astra z 2010 r., benzyna, poj. silnika 1,4 l

Wpływ na cenę ubezpieczenia NNW ma również fakt, jakim pojazdem się poruszamy, w jakim jesteśmy wieku oraz czy mamy za sobą przebyte wcześniej wypadki. Korzystając z porównywarki, należy podać informacje dotyczące naszej osoby, jak również naszego samochodu, m.in.: rok produkcji, rok rejestracji, pojemność silnika, uszkodzenia samochodu.

Przykładowe ceny ubezpieczenia OC z NNW dla 20-latka z woj. warmińsko-mazurskiego

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronyNajtańsza oferta
BenefiaOC ASS NNW1867 zł
Link4OC ASS NNW1927 zł
TUZ UbezpieczeniaOC ASS NNW2473 zł
AvivaOC ASS NNW3295 zł
WienerOC ASS NNW3336 zł
Kalkulacja przeprowadzona 30.03.2021 r. dla 20-letniego kierowcy z woj. warmińsko-mazurskiego. Samochód: Volkswagen Golf z 2005 r., benzyna, poj. silnika 1,6 l

Jak zgłosić szkodę z polisy NNW?

Po nastąpieniu urazu ciała, należy zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela (terminy zgłoszenia szkody precyzują  umowy NNW). Rozpoczyna się wówczas procedura oceny podstaw do wypłaty odszkodowania i samo przekazanie pieniędzy.

Zdarza się, że w przypadku ciężkich uszkodzeń ciała wymagających długotrwałej hospitalizacji, na podstawie warunków umowy NNW (zaakceptowanych przez Ubezpieczającego), towarzystwo za pośrednictwem upoważnionego lekarza ma prawo wglądu do kartoteki chorego. Służy to dokładnemu ustaleniu doznanych przez poszkodowanego w wypadku obrażeń i wyliczeniu adekwatnej do tego wysokości należnego mu odszkodowania.

Jak obliczana jest wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW?

Najczęstszym sposobem określania wysokości odszkodowania jest stosowanie zasady procent za procent lub wypłata odszkodowania na podstawie wcześniej przygotowanych taryfikatorów. Taryfikatory to swojego rodzaju tabela, z góry mówiąca o tym, jak wysokie powinno być odszkodowanie za konkretny uraz, np. za złamanie ręki jedna z tabel tego typu podaje przedział od 1-10% uszczerbku na zdrowiu.

Dokładny procent ustalany jest na podstawie badań, diagnostyki i dokumentacji medycznej poszkodowanego. Należne odszkodowanie obliczane jest na podstawie sumy ubezpieczenia, więc im wyższa SU tym wyższe świadczenie.

Pamiętajmy, że suma ubezpieczenia jest kwotą maksymalną, jaką możemy otrzymać w ramach jednorazowego świadczenia. Na jej podstawie jest obliczany procent za poniesiony uszczerbek. Gdy suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, za 2-procentowy uszczerbek na zdrowiu możemy otrzymać 200 zł. Przy sumie 150 000 zł – kwota świadczenia będzie analogicznie wyższa.

Kiedy nie działa ochrona NNW?

Każdy ubezpieczyciel precyzuje okoliczności zdarzenia polisowego, po którym może odstąpić od warunków umowy i nie wypłaci należnego świadczenia. Mowa tutaj o wyłączeniu odpowiedzialności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy ubezpieczony działał świadomie na własną niekorzyść.

Z zakresu ubezpieczenia najczęściej wyłączone są sytuacje, gdy:

 • do wypadku doszło podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,
 • zdarzenie było efektem popełniania czynu zabronionego,
 • wypadek był spowodowany celowo,
 • wypadek był wynikiem prowadzenia pojazdu bez posiadania wymaganych uprawnień.

Przed zakupem należy zapoznać się z zapisem o wyłączeniu odpowiedzialności, który znaleźć możemy w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa własne warunki ubezpieczenia oraz wyłączenia i mogą się one od siebie różnić w ważnych dla nas kwestiach. Na przykład jedna polisa będzie nas chronić na całym świecie, a inna nie zapewni nam ochrony w niektórych krajach.

Podsumowanie

Co roku na polskich drogach ma miejsce blisko pół miliona zdarzeń drogowych. Codziennie w wypadkach samochodowych ginie 7-8 osób. Przepisy, który weszły w życie 1 czerwca 2021 roku, mają za zadanie chronić pieszych, nadając im specjalne uprawnienia. Czy to zmniejszy skalę śmierci na drogach? Miejmy nadzieję, że tak. Na wszelki wypadek jednak warto zaopatrzyć się w polisę NNW.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2022 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x