Ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków

Wypadku ani jego konsekwencji nie można przewidzieć. Można jednak przygotować się na następstwa nieszczęśliwych wypadków poprzez zakup polisy NNW. W sytuacji, gdy będą Ci potrzebne pieniądze na kosztowne leczenie czy na rehabilitację, to zapewni Ci je właśnie ubezpieczenie NNW.

Wypadki na drogach zdarzają się każdego dnia – tylko w 2020 r. Policja przyjęła 23 540 zgłoszeń o wypadkach drogowych. Konsekwencje chwilowego braku uwagi mogą być poważne. Co może zapewnić polisa NNW w sytuacji, gdy kilka osób odniesie obrażenia w wyniku wypadku komunikacyjnego?

W razie wypadku chroni oczywiście ubezpieczenie OC. Ta polisa rekompensuje szkody, których doznają wszyscy uczestnicy wypadku, z wyjątkiem sprawcy. Z ubezpieczenia NNW finansowe wsparcie może otrzymać właśnie sprawca zdarzenia, chociaż w umowie polisy może być też przewidziana wypłata określonej kwoty podróżującym z nim pasażerom.

Zgodnie z definicją zamieszczaną najczęściej w OWU ubezpieczycieli, nieszczęśliwy wypadek to nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć ubezpieczonego.

Co to jest NNW samochodowe?

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie. Wypłata z tej polisy ma miejsce po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, w którego wyniku kierowca i/lub pasażerowie zginęli, lub doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie jest wypłacane bez względu na to, kto był sprawcą zdarzenia.

W przypadku pasażera czy kierowcy, który został poszkodowany w wyniku wypadku drogowego (nie jest winnym zdarzenia), doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie zarówno z ubezpieczenia OC sprawcy, NNW, jak i polis indywidualnych, np. na życie i zdrowie czy grupowej. W przeciwieństwie do polis majątkowych, przy szkodach na osobie wypłaty poszczególnych świadczeń mogą się kumulować.

Przykład: Pani Agnieszka spowodowała wypadek drogowy, jadąc ze znajomą. Kobiety doznały poważnych obrażeń. Uszkodzenia samochodu zostaną naprawione z ubezpieczenia AC. Pani Agnieszka, jako sprawca zdarzenia nie otrzyma jednak wsparcia z OC. Może za to ubiegać się o zwrot kosztów leczenia ze swojej polisy NNW. Jej znajoma otrzyma natomiast świadczenie z polisy OC pani Agnieszki oraz dodatkowe odszkodowanie z NNW.

Najczęściej spotykane rodzaje NNW samochodowego:

 • NNW kierowcy – polisa zapewnia finansowe wsparcie jedynie kierowcy
 • NNW kierowcy i pasażerów – w razie wypadku świadczenie otrzyma zarówno kierowca, jak i podróżujący z nim pasażerowie

Niektóre firmy ubezpieczeniowe (np. PZU) wymagają wskazania w umowie polisy NNW danych osób, które będą objęte ochroną. Wówczas ubezpieczeni otrzymają świadczenie bez względu na to, jakim środkiem komunikacji podróżowali w chwili wypadku.

Możesz też zdecydować się na NNW poza Pojazdem. To produkt dostępny w ofercie firmy Proama. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie właściciela samochodu i jego rodziny w sytuacjach, które nie są związane z użytkowaniem pojazdu.

Ubezpieczenie NNW – co obejmuje i jakie świadczenia zapewnia?

Polisa NNW komunikacyjna obejmuje ochroną określone sytuacje. Nieszczęśliwe wypadki w ubezpieczeniach komunikacyjnych to zdarzenia, do których może dojść podczas:

 • Ruchu pojazdu,
 • Wysiadania i wsiadania do pojazdu
 • Postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy
 • Załadunku, rozładunku lub wyładunku pojazdu
 • Pożaru, wybuchu czy eksplozji pojazdu

O pieniądze z NNW starać może się także rodzina zmarłego kierowcy czy poszkodowanego. Ubezpieczyciel pokryje wówczas również koszty pogrzebu.

Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu z ubezpieczenia NNW komunikacyjnego? Lista jest długa i znajdują się na niej najczęściej:

 • Pokrycie kosztów rehabilitacji
 • Pokrycie kosztów transportu medycznego
 • Pokrycie kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego
 • Opłacenie przekwalifikowania się
 • Wypłata świadczenia za każdy dzień niezdolności do pracy

Gdybyś po wypadku musiał przyjmować przepisane przez lekarza leki, to ich zakup również może zostać sfinansowany z polisy NNW.

O czym trzeba pamiętać, wybierając NNW?

NNW to ochrona, którą nabywasz dobrowolnie – sam musisz zdecydować, czy posiadanie tej polisy Ci się opłaca. Każdy zakład ubezpieczeń może konstruować ofertę indywidualnie. Warto zatem sprawdzić i porównać dostępne propozycje NNW, by dopasować polisę do swoich potrzeb. Na co zwrócić uwagę, zapoznając się z warunkami ubezpieczenia NNW?

Przy wyborze polisy NNW kluczowa jest suma ubezpieczenia. To maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel wyłoży na leczenie i rehabilitację poszkodowanego lub wypłaci najbliższym zmarłego. U niektórych ubezpieczycieli (np. Allianz) funkcjonuje limit kosztów leczenia.

Sumy ubezpieczenia NNW komunikacyjnego 2022

Firma ubezpieczeniowaSuma ubezpieczenia NNW komunikacyjnego
AllianzNNW wariant podstawowy – 10 000 (kierowca)
NNW wariant rozszerzony – 150 000 (kierowca) i 50 000 (pasażer)
mtu24.plNNW Kierowcy 10 000 zł
NNW Kierowcy i Pasażera 15 000 zł
GeneraliDo 100 000 zł
Proama20 000 zł lub 40 000 zł
WartaDo 100 000 na osobę
Aktualne na dzień 14.02.2022 r.

Wiele firm ubezpieczeniowych pozwala klientom określić sumę ubezpieczenia. Jeżeli jednak kupisz NNW komunikacyjne za pośrednictwem kalkulatora OC/AC, to suma ubezpieczenia zostanie Ci zaproponowana.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW możesz wybrać podczas zakupu polisy OC. Wówczas czas trwania ochrony NNW będzie taki sam jak OC – będzie wynosił 12 miesięcy. Jeżeli z jakiegoś powodu chcesz, aby okres ubezpieczenia był krótszy, to możesz zapytać o taką możliwość swojego ubezpieczyciela.

Przykład: Pan Tomasz kupił polisę OC, do której ubezpieczyciel zaproponował mu NNW za 120 zł. Mężczyzna na to drugie ubezpieczenie zdecydował się dopiero po dwóch miesiącach. Towarzystwo, w którym nabył ubezpieczenie OC, przekalkulowało składkę proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca obowiązywania OC i zawarło z Panem Tomaszem umowę NNW na 10 miesięcy.

Ile kosztuje roczne ubezpieczenie NNW komunikacyjne kupione wraz z OC? Poniżej kilka przykładów.

Przykład: Pan Mariusz to 50-letni kierowca z Siemianowic Śląskich, właściciel Opla Astry z 2010 r. (benzyna, poj. silnika 1796 cm3), który poszukuje ubezpieczenia OC wraz z NNW. Po przeprowadzeniu kalkulacji otrzymał on poniższe propozycje.

Firma ubezpieczeniowaZakres ochronySuma ubezpieczenia NNWNajtańsza polisa
BeesafeOC NNWPasażerowie 10 tys. zł
Kierowca 50 tys. zł
453 zł
TrastiOC NNW50 000 zł498 zł
BalciaOC NNW10 000 zł504 zł
TUZ UbezpieczeniaOC NNW ASS10 000 zł505 zł
Link4OC NNW ASS10 000 zł530 zł
BenefiaOC NNW10 000 zł624 zł
mtu24.plOC NNW15 000 zł691 zł
UniqaOC NNW ASS10 000 zł848 zł
Kalkulacja przeprowadzona 14.02.2022 r. dla 50-letniego kierowcy z woj. śląskiego. Samochód: Opel Astra z 2010 r., benzyna, poj. silnika 1,4 l

Sprawdź ile kosztuje NNW z OC w kilkunastu towarzystwach

Jak widać z powyższego zestawienia, wyższa cena pakietu OC i NNW nie zawsze oznacza wyższą sumę ubezpieczenia NNW. Jednocześnie w skład niektórych pakietów wchodzi też assistance, co może być dodatkowym atutem – zwłaszcza dla kierowcy, który często korzysta z pojazdu.

Przykład: 20-letni pan Tomasz jest studentem, który korzysta z samochodu na co dzień – w tygodniu dojeżdża nim do pracy, a w weekendy na uczelnię. Ze względu na niewielkie doświadczenie za kierownicą, chce kupić pakiet OC i NNW. W planach ma ubezpieczenie Forda Focusa z 2005 r. (diesel, poj. silnika 1560 cm3).

Firma ubezpieczeniowaZakres ochronySuma ubezpieczenia NNWNajtańsza oferta
BeesafeOC NNWPasażerowie – 10 000 zł
Kierowca – 50 000 zł
1509 zł
TrastiOC NNW50 000 zł1718 zł
BenefiaOC NNW10 000 zł2094 zł
You Can DriveOC NNW10 000 zł2429 zł
Link4OC ASS NNW10 000 zł2477 zł
UniqaOC ASS NNW10 000 zł2483 zł
AvivaOC ASS NNW50 000 zł2584 zł
TUZ UbezpieczeniaOC ASS NNW10 000 zł2862 zł
Kalkulacja przeprowadzona 14.02.2022 r. dla 20-letniego kierowcy z woj. warmińsko-mazurskiego. Samochód: Volkswagen Golf z 2005 r., benzyna, poj. silnika 1,6 l

Ten kierowca za pakiet ubezpieczeń OC i NNW zapłaci więcej, co ma związek z jego niewielkim doświadczeniem za kierownicą.

Jak zgłosić szkodę z polisy NNW? Postępowanie po wypadku drogowym

Po wypadku należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej można to zrobić na różne sposoby, np. telefonicznie czy przez e-mail. Termin, w jakim szkoda powinna zostać zgłoszona, precyzuje umowa NNW. Wówczas rozpoczyna się procedura oceny podstaw do wypłaty odszkodowania.

Zdarza się, że w przypadku ciężkich uszkodzeń ciała wymagających długotrwałej hospitalizacji, firma ubezpieczeniowa ma prawo wglądu do kartoteki chorego. Służy to dokładnemu ustaleniu doznanych przez poszkodowanego w wypadku obrażeń i wyliczeniu adekwatnej wysokości należnego mu odszkodowania.

Jak obliczana jest wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW?

Najczęstszym sposobem określania wysokości odszkodowania jest stosowanie zasady procent za procent lub wypłata odszkodowania na podstawie wcześniej przygotowanych taryfikatorów. Taryfikatory to swojego rodzaju tabela, z której wynika, jak wysokie powinno być odszkodowanie za konkretny uraz, np. za złamanie ręki jedna z tabel tego typu podaje przedział od 1-10% uszczerbku na zdrowiu.

Dokładny procent ustalany jest w oparciu o badania, diagnostykę i dokumentację medyczną poszkodowanego. Należne odszkodowanie obliczane jest na podstawie sumy ubezpieczenia, więc im wyższa jest ta suma, tym wyższe jest też świadczenie. Gdy suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, za 2-procentowy uszczerbek na zdrowiu możemy otrzymać 200 zł. Przy sumie 150 000 zł – kwota świadczenia będzie odpowiednio wyższa.

Wyłączenia NNW – kiedy nie działa ochrona NNW?

Każdy ubezpieczyciel precyzuje okoliczności zdarzenia, w przypadku wystąpienia którego może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić należnego świadczenia. Mowa tutaj o wyłączeniu odpowiedzialności. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy ubezpieczony działał świadomie na własną niekorzyść.

Z zakresu ubezpieczenia NNW najczęściej wyłączone są sytuacje, gdy:

 • Do wypadku doszło podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,
 • Zdarzenie było efektem popełniania czynu zabronionego,
 • Wypadek został spowodowany celowo,
 • Wypadek był wynikiem prowadzenia pojazdu bez posiadania wymaganych uprawnień,
 • Do wypadku doszło podczas rajdu lub wyścigu.

Chcesz wiedzieć, kiedy nie otrzymasz pieniędzy z NNW komunikacyjnego? Informacje znajdziesz w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa własne warunki ubezpieczenia oraz wyłączenia i mogą się one od siebie różnić.

Szczegóły oferty OC wraz z NNW sprawdzisz także po dojściu do wyników naszego kalkulatora OC

Oblicz składkę OC/AC

Podsumowanie

 1. Ubezpieczenie NNW komunikacyjne zapewnia pieniądze po doznaniu przez kierowcę trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 2. Z polisy NNW świadczenie pieniężne mogą otrzymać także pasażerowie, którzy w momencie wypadku podróżowali z jego sprawcą.
 3. Polisę NNW można kupić na rok wraz z polisą OC. To wygodne rozwiązanie, które jest korzystne też ze względów ekonomicznych.
 4. NNW komunikacyjne to ubezpieczenie oferowane przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku.
 5. Przy wyborze NNW komunikacyjnego kluczowa jest suma ubezpieczenia. To od niej zależy wysokość świadczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie są rodzaje nieszczęśliwego wypadku?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują nie tylko NNW komunikacyjne, ale również inne rodzaje tego ubezpieczenia. Do najpopularniejszych należy NNW w życiu prywatnym oraz NNW szkolne (dla dziecka, ucznia lub studenta).

 2. Czy ubezpieczenie NNW komunikacyjne działa tylko na terenie Polski?

  Ubezpieczenie NNW komunikacyjne może zapewniać ochronę kierowcy i pasażerom zarówno na terenie Polski, jak i w innych europejskich krajach. Przykładowo NNW Kierowcy oferowane przez Generali zapewnia ochronę na terenie całej Europy.

 3. Czy z ubezpieczenia NNW mogą zostać pokryte koszty operacji plastycznej?

  Niektóre firmy ubezpieczeniowe wskazują w OWU, że z ubezpieczenia NNW mogą zostać pokryte również koszty przeprowadzenia operacji plastycznych. Taki zapis znajduje się m.in. w OWU NNW komunikacyjnego oferowanego przez firmę Aviva.

 4. Czy NNW komunikacyjne zawsze jest przypisane do samochodu?

  Niekoniecznie – firmy ubezpieczeniowe tworzą różne produkty. Czasem ubezpieczenie NNW komunikacyjne jest przypisane do konkretnego pojazdu, a czasem do osób. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Przy wyborze pomocne może być określenie, czy zdarza Ci się korzystać z różnych samochodów.

 5. Czy ubezpieczenie NNW można dokupić do OC w trakcie trwania ochrony?

  Ubezpieczenie NNW możesz kupić z OC na 12 miesięcy lub dokupić je do już posiadanego OC. W drugim przypadku skontaktuj się z ubezpieczycielem, od którego kupiłeś ubezpieczenie OC. Umowę NNW najpewniej zawrzesz na taki okres, że będzie się ona kończyła w tym samym dniu co polisa OC.

 6. Czy można kupić kilka ubezpieczeń NNW i z każdego otrzymać pieniądze?

  Formalnie nie ma przeszkód, aby właściciel samochodu zakupił kilka ubezpieczeń NNW komunikacyjnych w różnych firmach ubezpieczeniowych. Gdyby doszło do wypadku, z każdej posiadanej polisy zostanie mu wypłacone odszkodowanie.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)