Ubezpieczenie NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków

[Głosów: 2   Average: 5/5]

Jaka ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW?

NNW jest ubezpieczeniem osobowym, które chroni życie i zdrowie pasażerów samochodu na jakim zostało wykupione. Rozwinięciem skrótu są następstwa nieszczęśliwych wypadów, czyli uszkodzenia ciała, które nastąpiły wskutek zdarzenia drogowego.

Polisa NNW jest dobrowolna i posiada kilka opcji zakupu, w zależności od sumy ubezpieczenia na jaką opiewa. Najczęściej można dokupić ją do OC, oczywiście za odpowiednią dopłatą. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę nie tylko podczas jazdy samochodem, ale i jego postoju, wsiadania i wysiadania z pojazdu, jego załadunku i rozładunku oraz koniecznej naprawy na trasie podróży.

Dłuższa hospitalizacja

Po nastąpieniu urazu ciała, należy zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela. Rozpoczyna się wtedy cała procedura oceny podstaw do wypłaty odszkodowania i samo przekazanie pieniędzy. Często w przypadku ciężkich uszkodzeń ciała, wymagających długotrwałej hospitalizacji, na podstawie zawartej umowy ubezpieczyciel, za pośrednictwem upoważnionego lekarza ma prawo wglądu na kartotekę chorego. Ma to na celu dokładne ustalenie doznanych obrażeń jakich doznał poszkodowany i ustalenie wysokości należnego mu odszkodowania.

Określenie wysokości odszkodowania

Najczęstszym sposobem określania wysokości odszkodowania, jest stosowanie zasady procent za procent lub wypłata odszkodowania na podstawie wcześniej przygotowanych taryfikatorów. Taryfikatory to swojego rodzaju tabela, z góry mówiące o tym, jak wysokie powinno być odszkodowanie za konkretny uraz, np. za złamanie ręki jedna z tabel tego typu podaje przedział od 1-10% uszczerbku na zdrowiu. Dokładny procent ustalany jest na podstawie badań, diagnostyki i dokumentacji medycznej poszkodowanego. Dana część należnego odszkodowania obliczana jest od sumy ubezpieczenia, więc im jest ona wyższa tym stosunkowo wyższe będzie odszkodowanie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Składki za to ubezpieczenie zazwyczaj są na stałym poziomie, niezależnie od tego jak wiele miejsc posiada samochód. Jednak zastrzeżeniem najczęściej się pojawiającym jest to, że w ochrona działa w przypadku gdy liczba pasażerów odpowiada liczbie miejsc wpisanej w dowodzie rejestracyjnym. Jeżeli w pojeździe jedzie więcej osób ubezpieczenie nie będzie wypłacone lub będzie pomniejszone.

Stefania Stuglik

Dodaj komentarz

© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)