Dane firmy
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

O firmie

Towarzystwo ubezpieczeń Compensa jest częścią austriackiej grupy Vienna Insurance Group, a jej początki sięgają lat 20 XIX wieku. W Polsce Compensa działa od roku 1997, kiedy to rozpoczyna działalność jako Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, oferując głównie ochronę na życie. Z kolei w 1990 roku rozpoczyna działalność Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group proponująca głównie ubezpieczenia majątkowe. Firma znana jest szczególnie w Europie środkowej i wschodniej, a główna siedziba w Polsce mieści się w Warszawie na Al. Jerozolimskiej 162.

Obecnie na terenie Polski towarzystwo działa jako 2 spółki – Compensa TU S.A. oraz Compensa TU na Życie S.A., które razem oferują kompleksowe ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, biznesowych, małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych korporacji. Proponuje im ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, zdrowotne i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w różnych walutach.

Towarzystwo Compensa na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych posiada obecnie około 3,89% udziału co oznacz, że jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w kraju. Obecnie firma dysponuje 119 placówkami w 89 miastach na terenie całego kraju.

Compensa podążając z duchem czasu i wymaganiami swoich klientów, powiększyła liczbę kanałów, którymi może kontaktować się z ubezpieczonymi. Oprócz oddziałów terenowych można korzystać również z całodobowej infolinii oraz stron internetowych. Dzięki dostępności towarzystwa online, można w łatwy i prosty sposób sprawdzić proponowaną składkę na interesujące klienta ubezpieczenie.

Compensa Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Z ważna polisą OC możemy jeździć w Krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Norwegi, Szwajcarii, Serbii. Wyjeżdżając do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry Iranu, Izraela, Macedonii,Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy musimy posiadać Zieloną Kartę.

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia OC:

 • konkurencyjne składka ubezpieczenia,
 • w cenie ubezpieczenia Certyfikat Zielona Karta.

Compensa Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub przez nieznanego sprawcę.

Obejmuje zniszczenie spowodowane przez:

 • żywioły; grad, pożar, huragan,
 • uszkodzenia z własnej winy lub przez osoby trzecie akty wandalizmu,
 • kradzież,
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zdarzenie ze zwierzęciem,
 • uderzenie budynek lub drzewo.

Możliwy wybór wariantu ubezpieczenia Auto Casco:

 • wariant BAZA – dla samochodów osobowych;

Ubezpieczenie BAZA ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju oraz państw Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monaco, Norwegii, Rosji ( w części europejskiej ), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji ( w części europejskiej ), Ukrainy, Watykanu.

 • wariant MOC – dla samochodów innych niż osobowe, po uregulowaniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą być objęte samochody;

używane jako rekwizyty, do nauki jazdy, używanych jako taksówka i wynajmowane zarobkowo innym podmiotom.
Ubezpieczenie MOC ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju oraz za uregulowaniem dodatkowej opłaty ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monaco, Norwegii, Rosji ( w części europejskiej ), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (w części europejskiej ) , Ukrainy, Watykanu.
możliwość ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego za uregulowaniem dodatkowej opłaty ( suma ubezpieczenia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia samochodu.
Ubezpieczenie BAZA i MOC obejmuje szkody, które powstały w wyniku uszkodzenia, zniszczenia, utraty:

 • samochodu,
 • trwałe zamontowanych części samochodu,
 • wyposażenia samochodu.

Możliwość otrzymania 10% na Ubezpieczenie Auto Casco przy zakupie zabezpieczenia GAN TRACK, które umożliwia zlokalizowanie skradzionego samochodu.

Compensa Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmującym pokrycie kosztów pomocy na drodze.

Zakres Ubezpieczenia:

 • naprawę samochodu na miejscu zdarzenia, jeżeli samochód został unieruchomiony w wyniku wypadku,
 • holowanie samochodu, jeżeli naprawa samochodu na miejscu zdarzenia nie jest możliwa do najbliższego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej pod warunkiem, że nie znajduje się dalej niż najbliższy punkt obsługi,
 • suma ubezpieczenia dotycząca naprawy samochodu na miejscu zdarzenia wynosi 50 euro,
 • suma ubezpieczenia dotycząca holowania samochodu do najbliższego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego wynosi 100 euro.

Wariant TOP obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy, jeżeli samochód został unieruchomiony w następstwie:

 • kradzieży samochodu lub jego części trwale zamontowanych,
 • awarii, rozładowania akumulatora, utraty albo uszkodzenia kluczyków samochodu lub innych urządzeń otwierających,
 • wypadku,
 • kolizji.

Zakres Ubezpieczenia:

 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu jeżeli naprawa samochodu na miejscu zdarzenia nie jest możliwa do najbliższego punktu obsługi lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej pod warunkiem, ze nie znajduje się dalej niż najbliższy punkt obsługi
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego,
 • organizacje i pokrycie kosztów zakwaterowania ( zapewnienie śniadania ) w dwu lub trzygwiazdkowym hotelu,
 • organizacje i pokrycie kosztów podróży ( pociągiem pierwszej kasy lub autobusem),
 • na życzenie osoby uprawnionej ubezpieczonego samochodu poinformowanie osoby bliskiej zaistniałym zdarzeniu,
 • możliwość skorzystania z usług tłumacza,
 • dostarczenie właściwego paliwa,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów parkingu strzeżonego, limit 500 zł,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów legalnego złomowania, limit 1000 zł,
 • odbiór samochodu po naprawie,
 • dostarczenia części zamiennych usługa realizowana wyłącznie poza granicami kraju,
 • możliwość skorzystania z zaliczki bezgotówkowej przeznaczonej na pokrycie kosztów naprawy,
 • organizację pomocy przy odtworzeniu dokumentów,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej.
 • Suma ubezpieczenia wynosi 2500 euro.

Compensa Ubezpieczenie NNW Kierowcy i pasażerów

Przedmiotem Ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwszych wypadków.

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa na terenie kraju, państw należących do systemu Zielonej Karty oraz państw powstałych z byłego bloku Związku Radzieckiego,
możliwość wyboru sumy ubezpieczenia przypadającej kierowcy i każdemu pasażerowi.
Sumy ubezpieczenia to:

 • 10 000 zł,
 • 15 000 zł.

Suma ubezpieczenia może stanowić wielokrotność sumy 10 000 zł w przedziale 20 000zł do 100 000 zł.
Wypłata świadczeń pieniężnych następuje w przypadku:

 • doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci,
 • częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • trwałej niezdolności do pracy.
 • Zwrot kosztów:
 • naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów operacji plastycznych przeprowadzonych wskutek doznanych uszkodzeń lub oszpeceń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Compensa Pomoc

Wariant A

Suma ubezpieczenia to 5 000 euro.
Zakres Ubezpieczenia:

 • zorganizowanie naprawy samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów legalnego złomowania, limit 500 euro,
 • organizacja i pokrycie kosztów parkingu strzeżonego limit 7 dni,
 • dostarczenie właściwego paliwa,
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia samochodu zastępczego limit do 3 dni,
 • organizację pomocy przy odtworzeniu dokumentów,
 • możliwość skorzystania z usług tłumacza,
 • pomoc przy wymianie koła lub naprawa ogumienia,
 • dostarczenie i montaż łańcuchów na koła,
 • możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy na autostradzie,
 • pomoc przy uruchomieniu silnika,
 • możliwość skorzystania z wynajęcia samochodu zastępczego do 14 dni,
 • organizacje i pokrycie kosztów zakwaterowania,
 • organizacje i pokrycie kosztów podróży,
 • odbiór samochodu po naprawie,
 • dostawa części zamiennych,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej.

Wariant B

Suma ubezpieczenia 10 000 euro.
Zakres ubezpieczenia:

 • zorganizowanie naprawy samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów legalnego złomowania, limit 1 000 euro,
 • organizacja i pokrycie kosztów parkingu strzeżonego limit 14 dni,
 • dostarczenie właściwego paliwa,
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia samochodu zastępczego limit do 5 dni,
 • organizację pomocy przy odtworzeniu dokumentów,
 • możliwość skorzystania z usług tłumacza,
 • pomoc przy wymianie koła lub naprawa ogumienia,
 • dostarczenie i montaż łańcuchów na koła,
 • możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy na autostradzie,
 • pomoc przy uruchomieniu silnika.
 • możliwość skorzystania z wynajęcia samochodu zastępczego do 21 dni,
 • organizacje i pokrycie kosztów zakwaterowania,
 • organizacje i pokrycie kosztów podróży,
 • odbiór samochodu po naprawie,
 • dostawa części zamiennych,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej.

Compensa Ubezpieczenie szyb

Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie szyb w ubezpieczonym samochodzie.

Ochrona obejmuje szyby:

 • przednią,
 • boczne,
 • tylną.

Suma ubezpieczenia 3 000 zł.

Compensa Ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrona Prawna chroni interesy prawne właścicieli samochodów związane z użytkowaniem i posiadaniem ubezpieczonego samochodu.
Korzyści z zawarcia ubezpieczenia Ochrona Prawna:

 • pokrycie kosztów sądowych,
 • wynagrodzenia prawników,
 • pokrycia kosztów procesu przegranego przez ubezpieczonego,
 • pokrycia kosztów podróży ubezpieczonego, przypadku stawienia się w sądzie za granicą,
 • pokrycia kosztów uzyskanej pomocy prawnej (porady, konsultacje),
 • zapewnienie świadczeń przeznaczonych na zapłatę kaucji w razie aresztowania Ubezpieczonego.

Możliwość wyboru wariantu sumy ubezpieczenia:

 • 10 000 zł,
 • 30 000 zł,
 • 60 000 zł.

Oblicz składkę OC/AC

Compensa moto DNA kod

System DNA do oznakowania samochodu polega na unikalnym sposobie oznakowania samochodu dzięki, któremu organy ścigania bez najmniejszego problemu zidentyfikują skradziony samochód lub jego wyposażenie nawet po kilkunastu latach.

Compensa – Opinie

Towarzystwo Compensa może się poszczycić jedną z największych ofert polis dodatkowych. Właściciel samochodu może więc dobrze dostosować kupowane ubezpieczenie do swoich potrzeb. Od podstawowej polisy OC, poprzez ochronę bagażu, opon, czy też szyb, a na autocasco kończąc, ochronę pojazdu można dowolnie łączyć, aby stworzyć własny, unikatowy pakiet ochrony.

Chcesz pomóc innym kierowcom w wyborze dobrego ubezpieczenia? Napisz swój komentarz nt. towarzystwa Compensa i podziel się z innymi swoją opinią.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x