Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Generali – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Firma Generali rozpoczęła swoją działalność w 1831 roku. Wówczas działała pod nazwą Assicurazioni Generali Austro. Pierwsze oddziały w Polsce zostały otwarte już w 1837 roku. Podczas tak długiego okresu działania dochodziło wielokrotnie do przekształcania marki. Dzisiaj towarzystwo ubezpieczeniowe Generali zajmuje trzecie miejsce na liście największych koncernów ubezpieczeniowych na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali powołała następujące spółki:

 • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Generali Finance Sp z o.o.

Sprawdź Kalkulator OC AC Generali!

Towarzystwo Generali oferuje produkty ochronne oraz finansowe dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Od 2008 roku firma umożliwia zakup ubezpieczenia w systemie direct. Grupa Generali proponuje ubezpieczenie życia, zdrowia czy nieruchomości. Ponadto w Generali można wykupić polisą turystyczną, zainwestować swoje oszczędności lub zabezpieczyć finansowo swoją emeryturę.

Firma umożliwia również zakup ubezpieczenia komunikacyjnego, które jest dopasowane do indywidualnych potrzeb właściciela pojazdu. Zanim jednak podejmiemy decyzję o zakupie ubezpieczenia w towarzystwie Generali, warto porównać wszystkie dostępne oferty na rynku i wybrać najlepszą z ich.

Generali ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

W Polsce polisa OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) jest obowiązkowa, a jej brak może skutkować karą finansową, nakładaną przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Reguluje to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

OC w Generali zapewnia ochronę finansową właścicielowi pojazdu, na wypadek spowodowania przez niego (lub kierowcę ubezpieczonego pojazdu)  szkód osobom trzecim.

Towarzystwo Generali posiada system atrakcyjnych zniżek w OC dla bezszkodowych kierowców oraz osób, które posiadają dokument prawa jazdy dłużej niż 10 lat. W tej firmie istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony na OC w życiu prywatnym.

Ochronę pojazdu również można rozszerzyć, dokupując do OC wiele polis dodatkowych, m.in. autocasco, assistance, ubezpieczenie szyb samochodowych czy NNW.

Generali ubezpieczenie Auto Casco

Polisa autocasco ma na celu zabezpieczyć finansowo właściciela ubezpieczonego pojazdu na wypadek szkód spowodowanych przez niego (lub kierowcę) oraz osoby trzecie (np. nieznanego sprawcę). Autocasco w Generali obejmuje również m.in. takie sytuacje, jak:

 • działanie żywiołu, np. gradu, pożaru, huraganu,
 • kradzież,
 • podpalenie, zatopienie,
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zderzenie ze zwierzęciem,
 • uderzenie w budynek lub drzewo.

Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania z polisy AC po uszkodzeniu lub utracie pojazdu. Likwidacja szkody może być przeprowadzona na podstawie kosztorysu (tzw. wypłata do ręki) lub bezgotówkowo. W drugim przypadku klient Generali oddaje uszkodzony pojazd do warsztatu (ASO lub współpracującego – w zależności od warunków umowy), a rozliczenie za naprawę następuje bez jego udziału (na drodze warsztat samochodowy – ubezpieczyciel).

Umowa ubezpieczenia AC oparta jest na formule all risks, czyli chroni od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych, które zostały wymienione w wyłączeniach w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC Generali.

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, a polisa działa nie tylko w Polsce, ale również pozostałych państwach europejskich.

Generali Ubezpieczenie Auto Assistance

Ubezpieczenie Auto Assistance Generali gwarantuje całodobową doraźną pomoc kierowcy w trudnych sytuacjach na drodze. Polisa zapewnia m.in.:

 • holowanie po awarii lub kolizji,
 • samochód zastępczy po wypadku, awarii lub kradzieży,
 • naprawę samochodu na miejscu zdarzenia,
 • zakwaterowanie na czas naprawy samochodu.

Ubezpieczenie Auto Assistance Generali jest dostępne w trzech wariantach: Komfort, Komfort Plus i Lux.

Wariant Komfort – świadczenia assistance w tym wariancie są organizowane niezależnie od liczby zdarzeń w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ochrona ASS działa na terenie Polski i jest organizowana po wypadku, awarii lub kradzieży samochodu.

Wariant Standard zapewnia:

 • otrzymanie pomocy informacyjnej dotyczącej firm, które świadczą pomoc drogową, warsztatów naprawczych, punktów wulkanizacyjnych, danych teleadresowych urzędów i instytucji publicznych,
 • otrzymanie informacji dotyczących lokalnych placówek medycznych,
 • pomoc tłumacza,
 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • holowanie w Polsce – nielimitowane,
 • holowanie samochodu po awarii do warsztatu naprawczego do 100 km,
 • kierowcę zastępczego,
 • zakwaterowanie w hotelu do 3 dni,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • ASS rowerowy.

Wariant Komfort Plus – świadczenia w tym wariancie są organizowane niezależnie od liczby zdarzeń w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy Polski oraz całej Europy. Polisa działa po wypadku, awarii lub kradzieży samochodu.

Zakres wariantu Komfort Plus:

 • otrzymanie pomocy informacyjnej dotyczącej: firm, które świadczą pomoc drogową, punktów warsztatów naprawczych, punktów wulkanizacyjnych, danych teleadresowych urzędów, instytucji publicznych,
 • otrzymanie informacji dotyczących lokalnych placówek medycznych,
 • holowanie w Polsce – nielimitowane,
 • holowanie po wypadku w Europie – 500 km,
 • holowanie samochodu po awarii do warsztatu naprawczego do 500 km,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia,
 • zakwaterowanie w hotelu do 3 dni,
 • pojazd zastępczy po kradzieży i awarii do 5 dni,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza,
 • ASS rowerowy.

Wariant Lux – w wariancie Lux ubezpieczeniem mogą zostać objęte samochody osobowe, których wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 13 lat. Zakres ochrony ubezpieczeniowej działa na terenie Polski oraz całej Europy, a świadczenia organizowane są niezależnie od liczby zdarzeń w czasie trwania umowy ubezpieczenia.

Zakres wariantu Lux:

 • otrzymanie pomocy informacyjnej dotyczącej: firm, które świadczą pomoc drogową, punktów warsztatów naprawczych, punktów wulkanizacyjnych, danych teleadresowych urzędów, instytucji publicznych,
 • otrzymanie informacji dotyczących lokalnych placówek medycznych,
 • holowanie w Polsce – nielimitowane,
 • holowanie po wypadku w Europie – nielimitowane
 • holowanie samochodu po awarii do warsztatu naprawczego – nielimitowane,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego
 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • zakwaterowanie – do 5 dni,
 • pojazd zastępczy do 10 dni,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza
 • ASS rowerowy.

Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Generali ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW chroni zdrowie i życie kierowcy oraz jego pasażerów. Polisa działa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku i doznaniu w jego wyniku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Świadczenie wypłacane przez Generali może pomóc poszkodowanym w leczeniu lub rehabilitacji. Co istotne – suma ubezpieczenia NNW Generali jest bardzo wysoka i wynosi nawet 100 000 zł.

Atutami zakupu polisy NNW w Generali są m.in.:

 • elastyczne sumy ubezpieczenia – właściciel pojazdu sam decyduje o ich wysokości. Ma do wyboru zakres od 3 000 do 100 000 złotych,
 • wysokie świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrot kosztów pogrzebu (do 10% sumy ubezpieczenia),
 • atrakcyjne ceny polis.

Warto podkreślić, że Generali, jako jedno z niewielu firm ubezpieczeniowych wprowadziło na rynek NNW Kierowcy także w nowej dodatkowej wersji. Polisa działa bowiem bez względu na to, jaki prowadzi on samochód.

Generali Ubezpieczenie Autoszyby

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali umożliwia zakup ubezpieczenia szyb samochodu na wypadek ich zniszczenia, m.in.:

 • przez inne osoby,
 • podczas gradobicia,
 • po upadku gałęzi,
 • odprysku kamieni na drodze.

Ubezpieczyciel zadba o wymianę uszkodzonych szyb lub ich naprawę w renomowanych warsztatach. Uszkodzone szyby zostaną wymienione na fabrycznie nowe z odpowiednimi atestami, certyfikatami i homologacją do wartości (sumy ubezpieczenia) nawet 6000 zł.

Generali – zgłoszenie szkody

W przypadku wystąpienia szkody, Generali umożliwia prosty kontakt poprzez e-formularz zamieszczony na stronie internetowej https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/

Przed zgłoszeniem szkody warto przygotować:

 • Numer polisy lub certyfikat, z którego będzie zgłaszane roszczenie
 • Dokumenty wymagane dla danej szkody – ich wykaz znajduje się na stronie Generali (w zakładce Zgłoszenie szkody wymagane dokumenty na dole strony),
 • Oświadczenie potwierdzające tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie.

Szkodę można zgłosić również:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer 913 913 913 (poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00),
 • e-mailem: szkody@generali.pl,
 • osobiście w biurze Agenta Generali.

Należy pamiętać, by przy zgłaszaniu szkody podać dokładnie swoje dane osobowe, kontaktowe oraz numer posiadanej polisy.

Generali – wypowiedzenie umowy

Umowę OC w Generali można wypowiedzieć, gdy:

 • doszło do automatycznego odnowienia polisy,
 • właściciel pojazdu chce zrezygnować z OC zbywcy pojazdu,
 • kończy się dotychczasowy okres ochrony.

W każdym z ww. przypadków należy dostarczyć do towarzystwa podpisany własnoręcznie dokument wypowiedzenia OC, który zawiera:

 • dane osobowe właściciela pojazdu,
 • adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy, której dotyczy wypowiedzenie,
 • powód złożenia wypowiedzenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali na swojej stronie internetowej udostępnia gotowy wzór wypowiedzenia umowy OC (https://www.generali.pl/media/wypowiedzenie_art_GENERALI_31_440f11e215.pdf).

Wypowiedzenie umowy OC można przesłać do Generali:

Dokument wypowiedzenia umowy OC można również dostarczyć do Agenta Generali.

Generali – Opinie

Firma Generali swoją ofertę kieruje nie tylko do doświadczonych kierowców, ale również do tych, którzy dopiero niedawno otrzymali uprawnienia na prowadzenia pojazdu. Oferta Generali jest dobrze przemyślana i umożliwia rozszerzenie ochrony w wybranym przez siebie zakresie. Ponadto Grupa oferuje atrakcyjne zniżki na kolejne produkty ubezpieczeniowe, jak i zakupy w łatwo dostępnych miejscach, jak np. stacje benzynowe.

Towarzystwo Generali może pochwalić się również dobrym wynikiem, jeśli chodzi o poziom skarg jej klientów. W 2020 roku na działalność tego towarzystwa wpłynęło 1706 skarg na 1% udziału w rynku. Z takim wynikiem Generali zajmuje 9. miejsce (na 20 towarzystw) w naszym rankingu firm przyjaznych klientowi.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.6461,2538
TU Euler Hermes S.A.4500,8563
SALTUS TUW3630,5726
TUZ TUW6890,8861
Concordia Polska TU. S.A.9761,1887
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych114711147
PZU S.A.45601291572
TUiR WARTA S.A.2390314,91604
Generali TU S.A.71654,21706
TUiR Allianz Polska S.A.72814,21734
AVIVA TU Ogólnych S.A.22161,21847
WIENER TU S.A. VIG43212,12058
STU Ergo Hestia S.A.3383015,32211
TU INTERRISK S.A. VIG74203,32248
TU Compensa S.A. VIG103944,42362
TU Europa S.A.16870,62812
Link 4 TU S.A.100652,63871
TUW TUW56381,44027
UNIQA TU S.A.122922,84390
Pocztowe TUW22920,54598
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ (dział II) po III kwartale 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Opinie dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych bywają bardzo zróżnicowane i dotyczy to każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dlatego najlepszym sposobem na to, by wybrać odpowiednią polisę OC, jest porównywanie wielu różnych ofert. Dzięki temu łatwiej znaleźć ubezpieczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb kierowcy, jak i sporo zaoszczędzić.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)