Dane firmy
Budynek Marynarska Point
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

O firmie

Początki historii Generali na świecie sięgają roku 1831, kiedy to powstała spółka Assicurazioni Generali Austro. Już w 1837 r. w Polsce zaczęły powstawać pierwsze oddziały Generali. Przez tak długi okres, spółka ulegała licznym przekształceniom, aby finalnie przyjąć aktualną formę. Obecnie Generali jest trzecim największym koncernem ubezpieczeniowym na świece.

W Polsce Grupa Generali powołała następujące spółki:

 • Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Generali Finance Sp z o.o.,
 • Generali AutoProgram Sp z o.o.

Generali TU S.A. w swojej ofercie posiada produkty zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Poszukując ubezpieczenia możemy przebierać z szerokiego wachlarza, możliwych do wykupienia ryzyk. W 2008 roku firma rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem kanału direct.
Klient biznesowy może wybierać z szerokiej gamy oferowanych ubezpieczeń, począwszy od ubezpieczeń firm, a skończywszy na produktach bancassurance.
Towarzystwo Ubezpieczeń Generali przygotowało także wiele propozycji produktowych dla klientów indywidualnych. Mogą oni nie tylko ubezpieczyć samochód i nieruchomość, ale również wykupić polisę turystyczną, na życie, zainwestować środki finansowe, czy też zabezpieczyć przyszłą emeryturę.
Właściciele samochodów mają możliwość zawarcia polisy komunikacyjnej dobranej do własnych potrzeb. Pozostaje jednak pytanie, czy to właśnie Generali będzie miało najlepszą ofertę. Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu pojazdu, bezwzględnie należy to sprawdzić.

Generali ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie OC w Polsce to obowiązkowe świadczenie, którego zakres regulowany jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa OC w Generali zawierana jest na 12 miesięcy i obowiązuje na terenie Polski oraz państw, będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Generali ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub przez nieznanego sprawcę.

Obejmuje zniszczenie spowodowane przez:

 • żywioły; grad, pożar, huragan,
 • uszkodzenia z własnej winy lub przez osoby trzecie akty wandalizmu,
 • kradzież,
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zdarzenie ze zwierzęciem,
 • uderzenie budynek lub drzewo.

Umowa ubezpieczenia AC oparta jest na formule all risks – chroni od wszystkich ryzyk i obejmuje wszystkie zdarzenia polisy standardowej :

 • kradzież,
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zdarzenie ze zwierzęciem,
 • uderzenie budynek lub drzewo,
 • uszkodzenia z własnej winy lub przez osoby trzecie akty wandalizmu,
 • zniszczenie spowodowane żywiołami burze gradobicie, pożar, oraz zdarzenia wyłączone w Ogólnych warunkach Ubezpieczeń.

Ponad to:

 • Umowę ubezpieczenia AC mogą zawrzeć właściciele samochodów, których okres eksploatacji nie przekroczył 13 lat,
 • limit wiekowy nie dotyczy samochodów ubezpieczonych w Generali, których właściciele kontynuują ubezpieczenie oraz uregulują dodatkową składkę,
 • możliwość ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego w ramach umowy ubezpieczenia, którego wartość nie przekracza 1000 zł,
 • możliwość ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, za uregulowaniem dodatkowej opłaty, którego wartość mieści się w przedziale od 1000 zł do 20 000 zł,
 • brak franszyzy integralnej ( szkody minimalnej ), zwrot kosztów związanych z powstaniem szkody nawet o niskiej wartości,
 • możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego,
 • odnawialna suma ubezpieczenia – samochód po szkodzie nie traci na wartości o wypłacone odszkodowanie,
 • stała suma ubezpieczenia – samochód utrzymuje swoja wartość przez cały rok,
 • zapewnienie wypłaty 110% sumy ubezpieczenia wypłacane w przypadku całkowitego zniszczenia i kradzieży, 100 % jako podstawa, 10% przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z formalnościami zakupu samochodu rejestracją i ubezpieczeniem,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej na terenie kraju orz Europy, z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji,
 • możliwość wyboru wariantu naprawy samochodu po szkodzie,
 • możliwość wykupienia opcji zniesienia amortyzacji i udziałów własnych,
 • szybka wypłata odszkodowań,
 • otrzymanie CZERWONEJ KARTY od rzeczoznawcy Generali, która zapewnia wypłatę odszkodowania w ciągu 48 godzin, jeżeli wartość szkody nie przekracza 4 000 zł.

Więcej o ubezpieczeniu AC w Generali, znajdziecie Państwo na stronie naszego partnera: https://rankomat.pl/generali/ubezpieczenie-ac

Generali ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków chroni zdrowie i życie kierowcy i pasażerów w sytuacjach związanych z użytkowaniem pojazdu
Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Następstwo nieszczęśliwych Wypadków Generali:

 • wypłata świadczeń według średniego kursu walut NBP dotyczy również wypadków powstałych za granica kraju,
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej na terenie kraju oraz Europy,
 • możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia,
 • możliwość zakupu ubezpieczenia NNW Kierowcy dzięki, któremu ochrona ubezpieczeniowa chroni kierowce nie tylko, gdy prowadzi samochód prywatny, ale również służbowy,
 • wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków: śmierci kierowcy lub pasażerów samochodu, w przypadku uszkodzenia ciała i utraty zdrowia.

Generali Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia organizacje i pokrycie kosztów pomocy na drodze.

Ubezpieczyciel oferuje możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia Assistance:

 • wariant Standard,
 • wariant Komfort,
 • wariant Lux.

Umowa ubezpieczenia w każdym z wariantów zawierana jest na okres 12 miesięcy, w przypadku wariantu Komfort możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia krótkoterminowego.
Wariant Standard – świadczenia assistance w tym wariancie są organizowane niezależnie od ilości zdarzeń w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczenia działa na terenie Polski.

Zakres wariantu Standard:

 • otrzymanie pomocy informacyjnej dotyczącej firm, które świadczą pomoc drogową, punktów warsztatów naprawczych, punktów wulkanizacyjnych,
 • danych teleadresowych urzędów, instytucji publicznych,
 • otrzymanie informacji dotyczących lokalnych placówek medycznych,
 • holowanie samochodu do najbliższego warsztatu naprawczego limit 100 km,
 • holowanie samochodu do warsztatu naprawczego powyżej 100 km, jeżeli Ubezpieczony pokryje koszty holowania poza limitem,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej.

Wariant Komfort – świadczenia w tym wariancie są organizowane niezależnie od ilości zdarzeń w czasie trwania umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej na terenie kraju oraz pozostałych krajów europejskich ( Rosja i Turcja w europejskiej części terytorium )

Zakres wariantu Komfort:

 • samochody eksploatowane powyżej 10 lat – pomoc assistance zostanie zorganizowana, jeżeli awaria nastąpiła w odległości nie mniejszej, niż 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego,
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego max 2 razy w ciągu roku,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej dotyczącej: firm, które świadczą pomoc drogową, punktów warsztatów naprawczych, punktów wulkanizacyjnych, danych teleadresowych urzędów, instytucji publicznych,
 • otrzymanie informacji dotyczących lokalnych placówek medycznych,
 • holowanie samochodu do najbliższego warsztatu naprawczego: samochody eksploatowane do 10 lat – limit 200 km, samochody eksploatowane powyżej 10 lat – najbliższy warsztat naprawczy, nie dalej niż 100 km
 • holowanie samochodu do warsztatu naprawczego, jeżeli ubezpieczony pokryje koszty holowania poza limitem,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza.

Wariant Lux – świadczenia organizowane są niezależnie od ilości zdarzeń w czasie trwania umowy ubezpieczenia. W wariancie Lux ubezpieczeniem mogą zostać objęte samochody osobowe, których wiek w dniu zawarcia ubezpieczenia nie przekracza 10 lat. Zakres ochrony ubezpieczeniowej na terenie kraju oraz pozostałych krajów europejskich ( Rosja i Turcja w europejskiej części terytorium )

Zakres wariantu Lux:

 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego max 2 razy w ciągu roku,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej dotyczącej: firm, które świadczą pomoc drogową, punktów warsztatów naprawczych, punktów wulkanizacyjnych, danych teleadresowych urzędów, instytucji publicznych,
 • otrzymanie informacji dotyczących lokalnych placówek medycznych,
 • holowanie samochodu do najbliższego warsztatu naprawczego,
 • holowanie samochodu po wypadku: w Polsce – na wskazane miejsce na terenie kraju, za granicą – holowanie do 500 km
 • holowanie samochodu po awarii: w Polsce – na wskazane miejsce na terenie kraju samochody eksploatowane do 5 lat, samochody eksploatowane od 6 do 10 lat limit 500 km,
 • za granicą – samochody eksploatowane do 5 lat limit 500 km,
 • samochody eksploatowane od 6 do 10 lat limit 250 km.
 • możliwość skorzystania z usługi concierge zapewniającej otrzymanie informacji kulturalnych, turystycznych, sportowych oraz zarezerwowanie biletów na wybrane widowiska,
 • możliwość zamówienie taksówki,
 • zarezerwowanie miejsca w restauracji
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza,
 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • zapewnienie bazy noclegowej w hotelu dwu i trzygwiazdkowym, limit do 5 dni

Generali ubezpieczenie Ochrona Prawna

Ubezpieczenie Ochrona Prawna chroni interesy prawne właścicieli samochodów związane z użytkowaniem i posiadaniem ubezpieczonego samochodu.
Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Ochrona Prawna Generali:
otrzymanie pomocy prawnej w przypadku zatrzymania Ubezpieczonemu Dokumentów ( dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy),

 • otrzymanie pomocy prawnej w przypadku postępowania karnego lub cywilnego skierowanego przeciwko Ubezpieczonemu,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z ubezpieczonym samochodem np.: dotyczących umowy kupna – sprzedaży, nieprawidłowo wykonanej naprawy.

W ramach ubezpieczenia Ochrona Prawna Generali otrzymujemy gwarancję:

 • pokrycia kosztów sądowych,
 • wynagrodzenia prawników,
 • pokrycia kosztów procesu przegranego przez Ubezpieczonego,
 • pokrycia kosztów podróży Ubezpieczonego, przypadku stawienia się w sądzie za granicą,
 • pokrycia kosztów uzyskanej pomocy prawnej ( porady, konsultacje).

Oblicz składkę OC/AC

Generali Pakiet Komunikacyjny

Czyli pełna ochrona samochodu w korzystnej cenie, która obejmuje:

 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie AC,
 • ubezpieczenie Assistance,
 • ubezpieczenie Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków

Generali – Opinie

Towarzystwo Generali jest jednym z niewielu ubezpieczycieli, którzy swoją ofertę kierują zarówno do kierowców doświadczonych, jak i młodych, którzy dopiero kupią pierwsze OC. Dobrze przemyślana oferta oraz wiele polis dodatkowych sprawiają, że Generali jest jednym z liderów polskiego rynku ubezpieczeń. Jako jedno z niewielu towarzystw oferuje dodatkowe zniżki za zakup ubezpieczeń przez Internet.

Byłeś lub jesteś ubezpieczony w Generali? Jesteśmy ciekawi twojej opinii. Zapewne przyda się ona także innym kierowcom. Zostaw komentarz poniżej.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x