Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

O firmie

Towarzystwo Gothaer (obecnie Wiener) zostało założone w roku 1820 r. przez Ernesta Wilhelma Arnoldi w miasteczku Gotha. Struktura firmy opierała się na ubezpieczeniach wzajemnych, czyli każdy właściciel polisy był jednocześnie członkiem towarzystwa.

Wiener TU S.A. od 28 lutego 2019 r. jest częścią międzynarodowego koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sprawdź Kalkulator OC AC Goather!

Ubezpieczyciel obsługuje obecnie około 680 tys. klientów indywidualnych i 60 tys. przedsiębiorstw.

Wiener skupia się na klientach indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz dużych firmach. Dla każdej grupy przygotowano najlepiej dopasowane produkty, spełniające wszystkie wymagania. Petenci indywidualni mogą wybierać w ubezpieczeniach majątkowych, na życie, turystycznych i rolnych. Dla firm natomiast oferowane są ubezpieczenia majątkowe, transportowe, finansowe, wypadkowe, OC, techniczne i inżynierskie.

Szczególną uwagę powinien zwrócić fakt, że Wiener jako jedna z nielicznych firm proponuje ubezpieczenie dla sektora energii odnawialnej, w szczególności elektrowni wiatrowych.

Towarzystwo obecnie posiada 2 kanały komunikacji ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami – przez agenta w oddziale firmy oraz telefonicznie za pomocą infolinii.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wiener

Ubezpieczenie OC w Polsce to obowiązkowe świadczenie, którego zakres regulowany jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa OC w Wiener zawierana jest na 12 miesięcy i obowiązuje na terenie Polski oraz państw będących sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Ubezpieczenie Zielona Karta Wiener

Wyjeżdżając do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry Iranu, Izraela, Macedonii,Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy musimy posiadać Zieloną Kartę
Zielona Kartę możemy wykupić za minimalna kwotę do Ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie Auto Casco Wiener

Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub przez nieznanego sprawcę.

Obejmuje zniszczenie spowodowane przez:

 • żywioły: grad, pożar, huragan,
 • uszkodzenia z własnej winy lub przez osoby trzecie akty wandalizmu,
 • kradzież,
 • zderzenie z innym pojazdem,
 • zdarzenie ze zwierzęciem,
 • uderzenie budynek lub drzewo.

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Auto Casco:

 • w cenie ubezpieczenia AC ubezpieczenie Assistance Podstawowy,
 • ubezpieczenie AC w formule all risk,
 • szereg zniżek dodatkowych (m.in. za wiek, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, kontynuację umowy),
 • opcja „gwarantowanej sumy ubezpieczenia”,
 • ubezpieczenie bagażu tylko za 3 zł rocznie.

Ubezpieczenie Assistance Wiener

Ubezpieczenie Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmującym organizacje i pokrycie kosztów pomocy na drodze.
Assistance Podstawowy:

 • ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju i Europy,
 • ubezpieczenie dodawane do Ubezpieczenia OC lub AC.

Zakres ubezpieczenia Assistance Podstawowy obejmuje otrzymanie pomocy:

 • informacyjnej,
 • technicznej – dotyczy naprawy samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu do warsztatu,
 • holowanie samochodu osoby poszkodowanej,
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego,
 • dla zwierząt – zapewnienie opieki nad zwierzęciem, poprzez przewóz chorego zwierzęcia do lecznicy, punktów weterynaryjnych oraz zapewnienie utylizacji zwłok.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów w Wiener

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj, kierowca i pasażerowie. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • jazdy pojazdem,
 • przebywania w pojeździe w czasie jego postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy lub tankowania na stacji paliw,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu.

Wypłata świadczeń dotyczy:

 • 100% sumy odszkodowania z tytułu śmierci Ubezpieczonego,
 • procentowego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • do 10% sumy ubezpieczenia za poniesione koszty nabycia środków pomocniczych.

Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia od 5 000 zł do 50 000 zł.
Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie
Do ubezpieczenia NNW możemy dodać klauzule dodatkowe:

 • „ Świadczenie wyrównawcze”
 • „ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków użytkownika oraz współmałżonka użytkownika pojazdu mechanicznego”

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb gwarantuje skuteczną pomoc w ubezpieczonym samochodzie przy powstaniu szkody szybowej.
Umowę ubezpieczenia mogą zawrzeć właściciele:

 • samochodów osobowych,
 • samochodów ciężarowych,
 • ciągników siodłowych,
 • ciągników balastowych.

Oblicz składkę OC/AC
Korzyści zawarcia Ubezpieczenia Szyby

 • zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie szyb w ubezpieczonym samochodzie,tj: szyby czołowej, bocznych, tylnej.
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy,
 • szybka i fachowa pomoc w przypadku punktowego uszkodzenia szyby czołowej, o średnicy nie przekraczającej monety 5 złotowej, dzięki zastosowaniu najlepszej technologii przez firmę NordGlass Serwis Szyb Samochodowych,
 • naprawa lub wymiana uszkodzonych szyb/ szyby najlepszymi produktami szybowymi posiadającymi europejską i amerykańską homologację,
 • pomoc na terenie całego kraju.

Wiener – Opinie

Jest to towarzystwo, które na polskim rynku jest stosunkowo od niedawna, jednak posiada bardzo bogatą ofertę ubezpieczenia samochodu. Począwszy od OC, poprzez ASS z wieloma wariantami, a na AC kończąc. Każdy właściciel samochodu znajdzie więc ochronę najlepiej dostosowaną do swoich oczekiwań. Chcesz znaleźć najlepiej dopasowane ubezpieczenie?

Miałeś okazję współpracować z tym ubezpieczycielem przy likwidacji szkody twojego samochodu? Podziel się z innymi kierowcami swoją opinią. Zostaw komentarz poniżej.

Stefania Stuglik
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Magda Szlachcikowska
5 lat temu

ciekawe

7 miesięcy temu

Dziękuję za ten pouczający i dobrze napisany post. Widać, że włożyłeś wiele wysiłku w badania i stworzenie wciągającego artykułu. Twoja praca jest bardzo cenna!

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)