Dane firmy
Link4
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

O firmie

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link4 działalność na polskim rynku ubezpieczeń rozpoczęło w 2003 roku. Jako pierwsza firma ubezpieczeniowa rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w systemie direct, czyli przez telefon i Internet.
Link4 od czerwca 2009 roku jest częścią dużego ubezpieczyciela RSA, działającego w 130 krajach świata.
Historia powstania RSA sięga roku 1710, kiedy to w Wielkiej Brytanii powstała firma The Sun, która następnie w roku 1996 zmieniła się w Royal& Sun Alliance, a od roku 2008 działa pod nazwą RSA. RSA znajduje się na liście 100 Najbardziej Liczących się Firm Timesa, klasyfikuje się w czołówce firm odpowiedzialnych społecznie. Firma zdobyła uznanie nie tylko klientów indywidualnych, ale także największych światowych kolportacji.

W ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej firma proponuje ubezpieczenia:

 • komunikacyjne,
 • mieszkania,
 • podróży.

Promocje

 • zniżka za zakup przez internet 7 % za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego OC i AC,
 • zniżka do 5 % przy płatności kartą Banku Milenium, Citi handlowy, Lukas Bank,
 • płacąc karta kredytową otrzymamy 4 % zniżki dotyczy to płatności dokonywanych przez telefon.

Program PAYBACK – punkty za zakup polisy czy pakietu w Link 4 można zamienić na atrakcyjne nagrody. Punkty przyznawane są za:

 • zakup ubezpieczenia OC+ AC przyznawane jest 500 punktów,
 • zakup ubezpieczenia OC przyznawane jest 100 punktów,
 • zakup ubezpieczenia turystycznego przyznawane jest 100 punktów,
 • ubezpieczenie domu 100 punktów.
 • Dodatkowe Ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Link4 proponuje szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych:

Ubezpieczenie podroży:

 • Podróże 24,
 • Podróże 24 Plus,
 • Podróże 24+ Auto Assistance.

Ubezpieczenia mieszkania:

 • Dom ( obejmuje również mieszkanie oraz dom w budowie)

Ubezpieczenia dla firm:

 • Działalność Gospodarcza,
 • Mała Firma,
 • Floty.

Link4 ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się, po to by w razie wyrządzenia szkody innym osobom w związku z ruchem pojazdu ubezpieczonego szkoda została naprawiona przez ubezpieczyciela.
Do zawarcia umowy OC zobowiązani są właściciele pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w naszym kraju. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia OC w Link4:

 • otrzymanie Zielone Karty,
 • zniżka 7% za zakup ubezpieczenia przez Internet,

Link4 ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie Auto Casco chroni pojazd od szkód spowodowanych przez ubezpieczonego lub nieznanego sprawcę.
Umowa Ubezpieczenia Auto Casco zawierana jest na okres 12 miesięcy, dotyczy samochodów zarejestrowanych w Polsce.
Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Auto Casco Link4:

 1. możliwość wyboru wariantu naprawy pojazdu po szkodzie: wariant kosztorys lub wariant warsztat (w tym wariancie naprawiane są samochody do 5 lat częściami oryginalnymi)
 2. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wyposażenia dodatkowego:
 • fotelik dziecięcy do 1000 zł,
 • instalacji gazowej LPG,
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest na samochody, których wiek nie przekroczył 15 lat,
 • umowę ubezpieczenia może zawrzeć właściciel samochodu dostawczego, którego okres eksploatacji nie przekracza 8 lat,
 • możliwość wykupienia amortyzacji części,
 • przy szkodzie szybowej ubezpieczający nie utraci zniżek za bezszkodowa jazdę z AC warunkiem jest kontynuacja ubezpieczenia w Link4,
 • odnawialna suma ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie maleje o wypłacone odszkodowanie)

Zakres ubezpieczenia Auto Casco Wypadkowe obejmuje zdarzenia:

 • zderzenie samochodu z innymi pojazdami, zwierzętami, przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz,
 • wywołane nagłymi działaniami sił przyrody ( huragan, powódź, grad i inne itp.),
 • spowodowane zatopieniem pojazdu,
 • spowodowane przez działanie osób trzecich – akty wandalizmu,
 • spowodowane pożarem, wybuchem.

Zakres ubezpieczenia Auto Casco kradzieżowe obejmuje:

 • kradzież samochodu
 • kradzież części samochodu ( kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój),
 • wyposażenie samochodu ( fabryczne oraz dodatkowe – doubezpieczone).

Ochrona ubezpieczeniowa Auto Casco w Link 4 obejmuje Polskę oraz państwa europejskie. W przypadku ubezpieczenia kradzieżowego ochrona ubezpieczeniowa nie działa na terenie Rosji, Białorusi,Ukrainy, Mołdawii.

Link4 ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia organizacje i pokrycie kosztów pomocy na drodze.

Ubezpieczenie Auto Assistance dostępne jest w dwóch wariantach:

 • Auto Assistance,
 • Auto Assistance Plus.

Ubezpieczenie Auto Assistance obejmuje:

 • pomoc techniczną w zakresie awarii, wypadku,uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu,
 • holowanie pojazdu do wskazanego przez Ubezpieczonego warsztatu do 100 km na terenie kraju,
 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia do 400 zł,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • pomoc w uruchomieniu pojazdu w wyniku rozładowania akumulatora,
 • pomoc w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków,
 • dostarczenia paliwa,
 • złomowanie pojazdu,
 • zapewnienie parkingu do 3 dni,
 • samochód zastępczy do 7 dni w przypadku kradzieży lub wypadku,
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami do 3 dni,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej.

Ubezpieczenie Auto Assistance Plus obejmuje swym zakresem wariant Auto Assistance oraz:

 • holowanie pojazdu do wskazanego przez Ubezpieczonego warsztatu do 300 km na terenie kraju,
 • naprawę na miejscu zdarzenia do 400 zł,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • pomoc przy uruchomieniu pojazdu w wyniku rozładowania akumulatora,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w przypadku utraty lub zagubienia kluczyków,
 • złomowanie pojazdu,
 • zapewnienie odbioru samochodu po naprawie lub kradzieży,
 • pomoc w przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa lub jego zamarznięcia,
 • pomoc przy wymianie żarówek,
 • zapewnienie parkingu do 3 dni,
 • samochód zastępczy po kradzieży i wypadku do 14 dni,
 • samochód zastępczy po awarii do 7 dni,
 • zapewnienie opieki nad dziećmi do 5 dni,
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami do 3 dni,
 • udostępnienie kierowcy zastępczego, w przypadku niemożliwości prowadzenia pojazdu, limit 20 km od miejsca zamieszkania,
 • umożliwienie przyjazdu osoby bliskiej do 3 dni,
 • otrzymanie pomocy psychologa,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej.

Zakres terytorialny obu wariantów obejmuje Polskę oraz kraje europejskie, z wyłączeniem: Białorusi, Albanii, Islandii, Kazachstanu, Malty, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.

Link4 ubezpieczenie OC+AC

Korzyści zawarcia Ubezpieczenia OC + AC w Link4:

 • zniżka 7% za zakup przez internet,
 • w cenie ubezpieczenia OC Samochód Zastępczy oraz Assistance Opony,
 • otrzymanie ochrony ubezpieczeniowej w razie wypadku, zdarzeń losowych
 • otrzymanie ochrony ubezpieczeniowej w razie kradzieży samochodu lub jego części
 • możliwość wyboru naprawy pojazdu po szkodzie,
 • uzyskanie sprawnej i szybkie pomocy na miejscu zdarzenia,
 • w przypadku, gdy naprawa na miejscu zdarzenia nie jest możliwa odholowanie pojazdu do warsztatu.

Link4 ubezpieczenie Smart Casco

Z Ubezpieczenia Smart Casco mogą skorzystać lojalni wobec Firmy klienci, którzy nie potrzebują pełnej ochrony Ubezpieczenia Auto Casco a zależy im na oszczędności pieniędzy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • kradzież,
 • pożar,
 • wybuch,
 • uderzenie pioruna,
 • działanie czynników zewnętrznych (chemicznych lub termicznych).

Link4 ubezpieczenie NNW

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia NNW w Link4

 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowcę i pasażerów ubezpieczonego samochodu,
 • umowę ubezpieczenia możemy zawrzeć wraz z Ubezpieczeniem OC lub AC,
 • możliwość ustalenia wysokości sumy ubezpieczenia,
 • wypłata świadczeń w przypadku śmierci,
 • wypłata świadczeń w przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zagwarantowanie pokrycia kosztów pogrzebu,
 • zagwarantowanie pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zagwarantowanie pokrycia kosztów w przypadku niezdolności do pracy.

Link4 ubezpieczenie Szyby24

Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie szyb w ubezpieczonym samochodzie, tj.: szyby czołowej, bocznych, tylnej. Umowę Ubezpieczenia Szyby 24 możemy zawrzeć zawierając Ubezpieczenie OC, za uregulowaniem dodatkowej składki.

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Szyby 24:

 • pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby/szyb,
 • zagwarantowanie wysokiej jakości wykonywanych usług,
 • współpraca z NordGlass – serwisem szyb samochodowych,
 • możliwość wyboru miejsca naprawy uszkodzonego samochodu w miejscu zamieszkania lub na wyznaczonym miejscu,
 • możliwość wyboru miejsca naprawy uszkodzonego samochodu, naprawa w miejscu zamieszkania lub na wyznaczonym parkingu, na wyznaczone miejsce przez ubezpieczonego przyjedzie samochód serwisowy,
 • w przypadku braku możliwości natychmiastowej naprawy samochodu Link4 pokrywa koszty parkingu przez 48 godzin, limit 500 zł.

Link4 ubezpieczenie Kluczyki Plus

Umowę ubezpieczenia Kluczyki Plus możemy zawrzeć zawierając Ubezpieczenie OC lub AC.
Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Kluczyki Plus:

 • zniżka 7 % za zakup przez internet,
 • pokrycie kosztów skradzionych przedmiotów ubezpieczenia:
 • kluczyków do 300 zł,
 • tablic rejestracyjnych do 150 zł,
 • dowodu rejestracyjnego do 100 zł.

Link 4 Ubezpieczenie od kradzieży

Umowę ubezpieczenia od kradzieży możemy zawrzeć wraz z Ubezpieczeniem OC. W przypadku zawarcia ubezpieczenia obowiązuje 10% udział własny (określany kwotowo)

Oferta przeznaczona jest dla samochodów:

 • osobowych,
 • osobowo – ciężarowych,
 • ciężarowych.

Zarejestrowanych na terenie kraju. Użytkowanych do celów prywatnych. Wiek samochodu od 6 do 15 lat.
Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia od kradzieży:

 • ubezpieczony nie traci zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy,
 • zawarcie ubezpieczenia jest tańsze, niż ubezpieczenie Auto Casco,
 • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kradzież samochodu lub elementów jego fabrycznego wyposażenia (warunkiem jest wyposażenie samochodu w urządzenia przeciwkradzieżowe).

Link 4 Ubezpieczenie Podróże 24 + Auto Assistance

Zakres terytorialny Ubezpieczenia Podróże 24 + Auto Assistance obowiązuje na terenie kraju i Europy.
Zawierający ubezpieczenie turystyczne Podróże 24 otrzymuje ubezpieczenie Auto Assistance, którego zakres obejmuje:

 • pomoc techniczną w zakresie awarii, wypadku,uszkodzenia, kradzieży i wandalizmu,
 • holowanie pojazdu do wskazanego przez Ubezpieczonego warsztatu do 100 km na terenie kraju,
 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia do 400 zł,
 • pomoc przy wymianie koła,
 • pomoc w uruchomieniu pojazdu w wyniku rozładowania akumulatora,
 • pomoc w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków,
 • dostarczenia paliwa,
 • złomowanie pojazdu do 500 zł na terenie kraju, 1000 zł na terenie Europy,
 • zapewnienie parkingu do 3 dni,
 • samochód zastępczy do 7 dni w przypadku kradzieży lub wypadku,
 • zapewnienie opieki nad zwierzętami do 3 dni,
 • otrzymanie pomocy informacyjnej.

Link4 ubezpieczenie OC dla aut zabytkowych

Z ochrony ubezpieczenia mogą skorzystać właściciele samochodów:

 • zabytkowych,
 • historycznych,
 • starszych niż 40 lat.

Umowę ubezpieczenia możemy zawrzeć na okres:

 • 3 miesięcy,
 • 6 miesięcy,
 • 12 miesięcy.

Oblicz składkę OC/AC

Link4 ubezpieczenie OC motocykla

Korzyści z zawarcia Ubezpieczenia Motocykla w Link 4:

 • do umowy Ubezpieczenia OC dodany jest Program Pomocy i Assistance Opony, który gwarantuje udzielenie pomocy na terenie całego kraju
 • w ramach Ubezpieczenia Assistance Opony otrzymanie pomocy przy uszkodzonym ogumieniu polegająca na wymianie uszkodzonej opony (warunkiem otrzymania pomocy jest posiadanie koła zapasowego i zestawu naprawczego),
 • w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu – transport motocykla do warsztatu,
 • w razie wypadku lub kradzieży zagwarantowanie samochód zastępczego do 3 dni.

Link4 – Opinie

To pierwsze towarzystwo na polskim rynku, które umożliwiło kierowcom zakup ubezpieczenia samochodu bez wychodzenia z domu. Kierowca mógł kupić OC podczas jednej rozmowy telefonicznej. Od tamtego czasu oferta Link4 bardzo się zmieniła i poszerzyła. Obecnie oprócz polisy obowiązkowej, kierowcy mogą poszerzyć ochronę o AC, NNW, ochronę szyb, bagaży oraz unikatowy i szeroki pakiet ochrony assistance. Możesz sprawdzić to w porównywarce oc online i kupić dowolne ubezpieczenie przez Internet.

Korzystałeś z polisy w towarzystwie Link4? Podziel się z nami swoją opinią i zostaw komentarz poniżej.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x