Reasekuracja to umowa, na podstawie której zakład ubezpieczeń jest ubezpieczany przed inny zakład. Jest to odstąpienie całości lub części ryzyka wraz z częścią składek innej firmie ubezpieczeniowej w zamian za udział w wypłacie odszkodowania. Dzięki temu zakłady ubezpieczeń są wypłacalne.

Kto jest kim w reasekuracji?

Reasekuracja dotyczy dwóch zakładów ubezpieczeń. Jeden z nich, ten, który odstępuje ryzyko jest reasekurowanym, zwany też cedentem. Drugi, ten który przyjmuje ryzyko jest reasekuratorem, zwany też cesjonariuszem.

Co daje reasekuracja?

Nie ma groźby niewypłacalności towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto, gdy część ryzyka przekracza możliwości finansowe jest uzyskana ochrona. Dzięki reasekuracji ubezpieczyciel może przyjąć do ubezpieczenia wiele różnych ryzyk, wzrasta jego akceptowalność ofert. Może zwiększać przy tym swoje zasięgi. Reasekuracja stabilizuje wyniki finansowe ubezpieczyciela, wzmacnia podstawy finansowe zakładu ubezpieczeń.

Czym jest reasekuracja dla klienta?

Klient, który podpisuje polisę z firmą ubezpieczeniową nie odczuwa żadnych zmian. Może czuć się jedynie bezpieczniej, gdyż jego ubezpieczyciel sam się ubezpieczył i ma pewność, co do wypłaty ewentualnego odszkodowania.

Różne rodzaje reasekuracji

  • Reasekuracja fakultatywna – umowa jednorazowa, zawierana na każde ryzyko oddzielnie. Każdorazowo cedent decyduje o ewentualnym scedowaniu ryzyka na cesjonariusza, a cesjonariusz o jego przyjęciu.
  • Reasekuracja finansowa (ograniczona) – umowa o ograniczonym transferze ryzyka ubezpieczeniowego. Umowy są wieloletnie i nie dotyczą tylko ubezpieczeń, ale także ryzyk inwestycyjnych, kredytowych, stóp procentowych.
  • Reasekuracja katastroficzna – umowa, która chroni zakład ubezpieczeniowy przed kumulacją wypłat odszkodowań w jednym czasie, np. powodzi, huraganów, trzęsień ziemi lub katastrofy budowlanej czy komunikacyjnej.
  • Reasekuracja nieproporcjonalna – umowa, na podstawie której część szkody nie pozostaje w tym samym stosunku do całości szkody jak przyjęta składka reasekuracyjna.
  • Reasekuracja obligatoryjna – umowa obowiązkowa dla cedenta i cesjonariusza. Reasekurator automatycznie akceptuje wszystkie ryzyka, a reasekurowany musi je przekazać.
  • Reasekuracja proporcjonalna – umowa, na podstawie której część szkody pozostaje w tym samym stosunku do całości szkody jak przyjęta składka reasekuracyjna.

Przykład:

Jedna firma ubezpieczeniowa podpisała polisy z wieloma właścicielami gospodarstw jednorodzinnych na danych obszarze. Ubezpieczyciel zawarł także umowę reasekuracji z innym zakładem ubezpieczeń. W sezonie letnim ten obszar kraju nawiedził huragan. Po szkodzie, ubezpieczeni zgłosili szkody do swojego ubezpieczyciela. Dzięki umowie reasekuracji ubezpieczyciela stać było na wypłatę odszkodowania dla wszystkich poszkodowanych, nie tracąc przy tym płynności finansowej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments