Pojęcie Actio directa pochodzi z języka łacińskiego i dosłownie oznacza: roszczenie bezpośrednie. W odniesieniu do ubezpieczeń zasada actio directa oznacza przede wszystkim to, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od swojego ubezpieczyciela.

Jak działa roszczenie bezpośrednie?

Powyższa zasada jest jasno określona w przepisach kodeksu cywilnego w artykule 822 § 4 i najczęściej ma zastosowanie w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. W praktyce zasada ta oznacza możliwość dochodzenia odszkodowania w wyniku kolizji lub wypadku bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela, nie zaś w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy kolizji.

Zasada actio directa znacząco ogranicza czas wypłacenia odszkodowania. Stosowanie zasady actio directa nie jest obowiązkowe, a dobrowolne. Ponieważ zapisy prawne nakładają na ubezpieczyciela maksymalny czas na realizacje działań z tytułu wypłaty odszkodowania może oznaczać to, iż decydując się na roszczenie od swojego towarzystwa szybciej odzyskamy odszkodowanie, niż z firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments