Bonus – malus, w dosłownym słowa znaczeniu bonus: to zwyżki, a malus, to zniżki- czyli system zniżek i zwyżek, jakie dane towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje według profili kierowcy w wyliczaniu  wysokości składki ubezpieczeń komunikacyjnych. Nieco upraszczając, system bonus-malus polega na stosowaniu nagrody dla bezszkodowych kierowców w postaci zniżek na cenę polisy OC i AC oraz swoistej kary, czyli zwyżek dla kierowców, którzy byli sprawcami szkody lub kolizji.

Jak wyliczane są składki w bonus-malus?

Kierowcy, którzy nie posiadają żadnej historii w szkodowości startują z zerowego pułapu. Wraz ze wzrostem lat bezszkodowej jazdy wypracowują procentowe zniżki na polisy komunikacyjne. Każda stłuczka, kolizja, wypadek lub przerwa w ciągłości ubezpieczeniowej OC, czy AC powoduje utratę zniżek lub naliczenie zwyżek. Każde towarzystwo ma inny system naliczania zniżek i zwyżek. Przykładowo – kierowca, który wykazał się 5-letnią historią bezszkodowej jazdy otrzyma w jednej firmie aż 60 % zniżek, w innej natomiast tylko 50%. Jeśli w tym samym roku spowoduje dwie kolizje, może stracić wszystkie zniżki, a towarzystwo doliczy mu dodatkowo 30 % zwyżki na kolejne ubezpieczenia.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments