Concierge assistance

Concierge assistance jest to dodatkowa opcja w ubezpieczeniu komunikacyjnym assistance. Usługa ta polega na świadczeniu przez ubezpieczyciela całego wachlarzu usług pomocowych, które mogą okazać się przydatne przy wystąpieniu określonej szkody zawartej w umowie ubezpieczenia. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, może być to np. pomoc w organizacji opieki nad dziećmi, pomoc prawna, dostarczenie paliwa, wymiana uszkodzonych opon na miejscu zdarzenia etc.

Jak działa Concierge assistance?

Te najbardziej rozbudowane usługi assistance mogą objąć nawet usługi osobistego asystenta – przy czym są one najczęściej wbudowane jako swoisty wabik do produktów bankowych, np. platynowych kart kredytowych, czy kont z sektora private banking.

Decydując się na rozbudowane assistance warto przyjrzeć się swoim potrzebom. Szczególnie przydatne dla rodziców często podróżujących ze swoimi dziećmi może być assistance podróżne. W większości firm ubezpieczeniowych zapewnia ono m.in: organizacjię opieki nad dziećmi, gdy w skutek zdarzenia rodzice lub opiekunowie prawni będą musieli pozostać w szpitalu, organizacja i pokrycie kosztów podróży dzieci do miejsca, gdzie będzie przebywać wyznaczony przez rodziców opiekun, czy pomoc tłumacza oraz prawnika w trakcie podróży.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments