Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego to określenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność finansową.

Po co identyfikować ryzyko ubezpieczeniowe?

Ubezpieczyciel przed przyjęciem do ubezpieczenia musi sprawdzić ryzyko, jakiego się podejmuje i ustalić składkę, jaką chciałby otrzymać w zamian. Takie działania są potrzebne, ponieważ dzięki nim firmy ubezpieczeniowe mogą utrzymać wypłacalność. Gdyby przyjęły wszystkich do ubezpieczenia, nie weryfikując aktualnej sytuacji, szkodowości, innych ustalonych czynników, mogłoby się to zakończyć brakiem środków do wypłaty odszkodowań.

Ryzyko przy obowiązkowym OC

Identyfikację ryzyka ubezpieczeniowego można pokazać na przykładzie ubezpieczenia OC. To obowiązkowe ubezpieczenie muszą wykupić wszyscy kierowcy. Jednak każdy kierowca płaci inną składkę. Zależy to od obliczenia ryzyka wystąpienia szkody u danej osoby. Jeżeli kierowca ma na swoim koncie kilka szkód oznacza to, że ryzyko wystąpienia kolejnej szkody jest większe. Z tego powodu składka będzie wyższa. Może zdarzyć się tak, że z powodu dużej liczby szkód towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie chciało przyjąć takiego klienta do ubezpieczenia. Jednak ubezpieczyciel nie może odmówić klientowi ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli takie ma w ofercie. Częstym zabiegiem stosowanym przez towarzystwa jest podanie składki zaporowej, której wiadomo, że klient nie zapłaci. Jednak ubezpieczyciel wywiąże się z obowiązku, ponieważ przedstawi ofertę klientowi.

Ubezpieczyciel nie zawsze dużą liczbę szkód traktuje tak samo. Jeżeli klientem jest firma, która posiada flotę kilkunastu pojazdów i ma na koncie wiele szkód, firma ubezpieczeniowa oceni ryzyko, bowiem przy tak dużej flocie nie sposób, aby jakaś szkoda nie pojawiła się na koncie. Ubezpieczyciele identyfikują ryzyko na podstawie wielu czynników.

Jak identyfikować ryzyko?

W ocenie ryzyka ubezpieczeń komunikacyjnych mają znaczenie czynniki behawioralne, związanie z zachowaniem kierowców na drodze, a także czynniki wynikające z aktualnej sytuacji życiowej. Wiek kierowcy jest jednym z najbardziej znanych czynników windujących składki OC w górę. Młodsi kierowcy są niedoświadczeni i bardziej brawurowi od starszych. Jest większe prawdopodobieństwo, że osoby o stabilnej sytuacji życiowej będą na drodze spokojniejsi i zachowają rozsądek w trudnej sytuacji, aby uniknąć szkody.

Identyfikacja ryzyka przy polisach mieszkaniowych

Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego jest także potrzebna przy ubezpieczeniach mieszkaniowych. Szkodowy lub bezszkodowy przebieg ma znaczenie podobne, jak przy ubezpieczeniach komunikacyjnych. W przypadku ubezpieczenia mieszkania i domu znaczenie ma adres – po kodzie pocztowym wiadomo, jaka jest strefa powodziowa. Liczne piętra w mieszkaniu pozwalają ocenić ryzyko zalania sąsiadów, a zabezpieczenia przeciwkradzieżowe mogą obniżyć składkę.

Przykład:

Pan Michał ma 18 lat, zdał prawo jazdy i kupił sobie pierwszy samochód. Musiał przeznaczyć dużą kwotę na zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe uznało, że ryzyko ubezpieczeniowe wystąpienia szkody jest bardzo wysokie.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments