Karencja ubezpieczeniowa

Karencja ubezpieczeniowa to okres obowiązywania umowy ubezpieczenia, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmuje odpowiedzialności za zaistniałą szkodę. Jest to początkowy okres ochrony ubezpieczeniowej, który w polisach życiowych trwa około kilka miesięcy. Karencja ubezpieczeniowa najczęściej występuje w polisach na życie. Jest swoistym zabezpieczeniem ubezpieczyciela przed sytuacją ubezpieczenia po wystąpieniu szkody lub dużym prawdopodobieństwem wystąpienia szkody.

Jak działa karencja ubezpieczeniowa?

Załóżmy sytuację, w której ktoś wie, że czeka go operacja kolana za miesiąc i chce zawrzeć polisę na życie z dodatkowym ubezpieczeniem operacji. Myśli, że ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie, chciałby więc zarobić na swojej chorobie. Nic z tego! W wielu umowach ubezpieczeniowych na życie jest 6 miesięcy karencji na operacje. Oznacza to, że klient nie otrzyma świadczenia. Gdyby wykupił polisę 6 miesięcy wcześniej mógłby otrzymać pieniądze.

Karencja w praktyce

Klient zawiera polisę od 1 kwietnia i opłaca pierwszą składkę. Oznacza to, że polisa jest w mocy od 1 kwietnia. Natomiast karencja na operacje to okres 6 miesięcy, więc otrzyma świadczenie za operacje, które odbędą się po 1 października. Okresy karencji są różne w umowach dodatkowych. Np. karencja za pobyt w szpitalu w wyniku choroby może wynosić tylko 3 miesiące. Zależy to od ubezpieczyciela i jego oferty. Karencja na urodzenie dziecka w polisie życiowej to 9 miesięcy. Dzięki temu ubezpieczyciele chronią się przed nadmierną wypłatą świadczeń, bowiem wiele osób, które dowiadują się o ciąży, a nie mają polis życiowych chciałyby je wykupić, aby otrzymać świadczenia. Jednak jest już wtedy za późno.

Polisy bez karencji

W niektórych polisach ubezpieczyciele rezygnują z karencji. Jest to ryzyko tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zazwyczaj nie ma karencji przy ubezpieczeniu NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. O ile, planowane operacje, pobyty w szpitalu i poród, będąc w ciąży można przewidzieć, o tyle wypadku nikt nie jest w stanie przewidzieć. Dzięki temu karencji na NNW nie obowiązują.

Zmiana ubezpieczyciela a karencja

Jeżeli ktoś ma polisę życiową w jednym towarzystwie, a chciałby zmienić ubezpieczyciela, nie musi od nowa przerabiać karencji. Jest to korzystne dla klienta, bo nikt nie chciałby od nowa mieć karencji, jeżeli już ma jakąś polisę życiową. Zawierając umowę w drugim towarzystwie, klient musi oświadczyć, że miał polisę oraz to, że z niej rezygnuje. Wtedy można powiedzieć, że jest ciągłość w ochronie ubezpieczeniowej. Należy jeszcze dodać, że jeżeli za operacje w pierwszej polisie klient miał 2000 zł, a w drugim towarzystwie 4000 zł, to można powiedzieć, że ma karencję na kwotę ubezpieczenia. Jeżeli operacja przytrafiłaby się w okresie karencji drugiego towarzystwa, to wypłacą 2000zł, czyli stawkę z poprzedniej polisy. Jeżeli też są inne dodatkowe umowy, których klient w poprzedniej ofercie nie miał, w nowej firmie ubezpieczeniowej będą karencje wynikające z tej umowy.

Karencje w polisach majątkowych

Karencje są także w polisach majątkowych. Np. niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przy polisach mieszkaniowych wprowadzają karencje na powódź, zazwyczaj to 30 dni. Chroni to ubezpieczyciela przed wypłatą odszkodowań w sytuacji, gdy zapowiadane są zmiany pogodowe i powódź jest przewidywana przez ekspertów.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe także wprowadzają karencje przy rozszerzeniu assistance samochodowego. Jeżeli była wykupiona polisa z assistance na Polskę, a klient wyjeżdża za granicę i chce rozszerzyć zakres ochrony, musi liczyć się z siedmioma dniami karencji. W takim przypadku zakup rozszerzenia się nie opłaca. Należy pamiętać, aby wcześniej wprowadzać takie zmiany do polisy.

Przykład:

Pan Andrzej wykupił polisę, której okres obowiązywania zaczął się 1 stycznia. W tym samym roku w grudniu urodził mu się syn. Pan Andrzej otrzymał świadczenie od towarzystwa ubezpieczeniowego, ponieważ minęło więcej niż 9 miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments