Likwidacja szkody

Likwidacja szkody to działania mające na celu zbadanie okoliczności i przyczyn zdarzenia przez ubezpieczyciela, zmierzające do ustalenia odpowiedzialności za szkodę oraz wypłatę odszkodowania lub świadczenia. Jest to okres od momentu zgłoszenia roszczenia do chwili wypłaty lub odmowy.

Jak zgłosić likwidację szkody?

Szkodę można zgłosić telefonicznie lub przez formularz online. Na tym etapie firma ubezpieczeniowa przygotowała szereg pytań, które mają pomóc w ustaleniu odpowiedzialności. W przypadku szkody komunikacyjnej z OC sprawcy należy podać: rodzaj polisy, jej numer, datę i godzinę zdarzenia, opis okoliczności zdarzenia, dane świadków, dane osoby zgłaszającej, ubezpieczonej. Na koniec należy dołączyć załączniki – dowód rejestracyjny, prawo jazdy, oświadczenie sprawcy, oświadczenie o numerze konta, zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Jeżeli podasz jak najbardziej szczegółowe dane, opis zdarzenia i załączysz zdjęcia, znacznie przyspieszy to likwidację szkody. Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne – ubezpieczyciel będzie prosił cię o uzupełnienie dokumentacji, a co za tym idzie proces się wydłuży. Ubezpieczyciel także w procesie likwidacji wysyła zapytanie do sprawcy, aby potwierdził on okoliczności szkody.

Zgłoszenie szkody życiowej

W przypadku szkód z polis życiowych, proces zgłoszenia wygląda tak samo. Także możesz zgłosić je na infolinii lub przez formularz online. Przy szkodach, w których zgłaszane jest np. urodzenie dziecka wypłata świadczenia może nastąpić nawet w ciągu jednego dnia. Jeżeli wszystkie dane w formularzu będą zgodne z polisą oraz dołączone będą dokumenty, w tym akt urodzenia dziecka – ubezpieczyciel będzie mógł szybko wydać decyzję. Obecnie firmy ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw klientom, tak, aby likwidacja szkody szybko się zakończyła.

Przy szkodach takich jak np. NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel może wysłać dokumentację medyczną do konsultanta medycznego, aby ocenić uszczerbek na zdrowiu. Może to wydłużyć proces likwidacji. Często jednak wystarczy dokumentacja medyczna, którą zgromadził poszkodowany u swojego lekarza.

Zgłoszenie szkody z OC w życiu prywatnym

Likwidacja szkody z polisy OC w życiu prywatnym, wygląda podobnie jak w OC komunikacyjnym. Także należy spisać oświadczenie. Po zgłoszeniu szkody do towarzystwa, ubezpieczyciel musi potwierdzić okoliczności szkody u sprawcy i ustalić, czy zaistniała szkoda powstała z zaniedbań sprawcy. Po ustaleniu odpowiedzialności za zdarzenie ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie osobie poszkodowanej.

Innowacje

Niektóre towarzystwa wprowadzają możliwość zgłoszenia szkody poprzez Messenger lub specjalne aplikacje dla klientów. Przyspiesza to likwidację szkody, klient otrzymuje szybciej powiadomienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Nie musi czekać na tradycyjny list kilka dni, aby dowiedzieć się czy czegoś jeszcze nie trzeba uzupełnić. Nowoczesne rozwiązania są korzystne zarówno dla klienta, jak i firmy ubezpieczeniowej.

Przykład:

Pan Łukasz uległ wypadkowi samochodowemu. W wyniku tego miał złamaną rękę, a jego samochód uległ zniszczeniu. Przy zgłoszeniu szkody na infolinii pan Łukasz podał wszystkie dane, okoliczności zdarzenia, a mejlem wysłał niezbędne dokumenty. Potem przyjechał rzeczoznawca, wycenił szkodę samochodu. Pan Łukasz w ciągu 30 dni otrzymał odszkodowanie za uszkodzone mienie oraz za utratę zdrowia.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments