Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie gwałtowne, nagłe i przypadkowe,  niezależne od woli ubezpieczonego, wywołane najczęściej przyczyną zewnętrzną. W odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych, nieszczęśliwy wypadek może wystąpić w trakcie jazdy autem lub podczas wsiadania, czy wysiadania z pojazdu.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie NNW?

W zależności od ubezpieczyciela i wariantu ochrony, ubezpieczony wykupując NNW może liczyć między innymi na wypłatę odszkodowania, które pokryje:

  • wypłatę odszkodowania w wyniku trwałego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • koszty leczenia, w tym rehabilitacje, czy zakup sprzętu medycznego,
  • pokrycie kosztów pogrzebu, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do śmierci ubezpieczonego,
  • ubezpieczenie obejmuje ochronę kierowcy, a wariantach rozszerzonych również wszystkich pasażerów pojazdu.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments