OC krótkoterminowe

Krótkoterminowe OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewniające identyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej, co roczna polisa OC, z tym że zawierana jest na okres krótszy niż 12 miesięcy. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych definiuje katalog pojazdów, które uprawnione są do zakupu krótkoterminowego ubezpieczenia.  Krótkoterminowe OC nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres.

Jak działa OC krótkoterminowe?

Z krótkoterminowego OC można skorzystać w następujących przypadkach:

  • dla samochodów znajdujących się w komisach lub firmach, które zawodowo zajmują się sprzedażą pojazdów,
  • samochodów sprowadzanych z zagranicy,
  • dla samochodów wolnobieżnych, których prędkość maksymalna nie przekracza 25 k/h,
  • dla pojazdów historycznych, czyli wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów. Do pojazdów historycznych zaliczymy również te starsze niż 40 lat lub starsze niż 25 lat z tym, że względu na swoje unikatowe cechy mają szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

W ramach wyjątków, czyli krótkoterminowego OC wyróżniamy jego dwa rodzaje. OC dla pojazdów wolnobieżnych i historycznych może być wykupione na okres minimum 3 miesięcy, w  pozostałych przypadkach obowiązuje ubezpieczenie OC na okres 30 dni. Warto również podkreślić, że do pojazdów wolnobieżnych nie można zaliczyć pojazdów rolnych należących do rolników, które wykorzystywane są przez nich do prowadzenia działalności rolniczej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments