Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia jest uregulowane w kodeksie cywilnym i jest to prawo ubezpieczonego do rozwiązania umowy ubezpieczenia. Dla każdych ubezpieczeń, które zostały zawarte na okres minimum 6 miesięcy, osoba fizyczna ma prawo odstąpić od tej umowy w ciągu 30 dni od dnia zakupu oraz poinformowania klienta o możliwości odstąpienia od umowy przez ubezpieczyciela. Oznacza to, iż jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie poinformowało ubezpieczonego o możliwości odstąpienia od umowy w dniu zakupu, wówczas okres 30-dniowy odstąpienia obowiązuje od dnia poinformowania klienta o tej opcji. Nieco inaczej zasady odstąpienia obowiązują w przypadku firm – tu ustawodawca dał jedynie 7-dniowy okres na odstąpienie od umowy. Podstawa prawna odstąpienia do umowy ubezpieczenia uregulowana jest w artykule 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego.

Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia?

Kwestia odstąpienia od umowy w przypadku ubezpieczenia OC wygląda nieco inaczej. Ze względu na powszechność obowiązku oraz konieczność zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, te można wypowiedzieć dopiero w kilku przypadkach:

  • masz 30 dni na odstąpienie od umowy OC, jeśli kupiłeś je na odległość, czyli przez internet lub telefon,
  • wypowiedzieć OC można przy kupnie używanego samochodu – wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie trwania umowy,
  • gdy posiadamy dwa ubezpieczenia OC – w wyniku zakupu nowego i automatycznego przedłużenia się umowy starej polisy. W tym przypadku możemy wypowiedzieć starą polisę OC w dowolnym momencie.

Za okres faktycznej ochrony ubezpieczeniowej ,czyli od dnia zakupu do dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, ubezpieczony musi zapłacić składkę. Gdy składka polisy została zapłacona z góry za cały rok, ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić jej proporcjonalną cześć (czyli za okres od rozwiązania umowy do dnia wygaśnięcia polisy).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments