Osoba uposażona

Osoba uposażona, to osoba wskazana w umowie ubezpieczeniowej, która nie jest stroną umowy, a której w razie śmierci ubezpieczonego wypłacane jest odszkodowanie. W umowie ubezpieczeniowej ubezpieczony może wskazać dowolną ilość osób, które będą uposażone na wypadek jego śmierci. Jeśli ubezpieczony nie określi udziału osób uposażonych w kwocie odkodowania, na wypadek jego śmierci wszystkie osoby uposażone dostaną równe części z tytułu wypłaty sumy ubezpieczenia.

Jak wysokie odszkodowanie otrzyma osoba uposażona?

Przykładowo jeśli były uposażone dwie osoby, każda z nich dostanie po 50 % sumy ubezpieczenia. Warto podkreślić, iż osoby uposażone w umowie nie muszą być osobami spokrewnionymi z ubezpieczonym i można zmieniać je w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments