Oświadczenie sprawcy wypadku/kolizji

Oświadczenie sprawcy wypadku/kolizji  to dokument, który powinni wypełnić i podpisać poszkodowany i sprawca po wypadku lub kolizji, który zawiera dane ww. osób oraz zdarzenia. Jest to wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Co powinno być zawarte w oświadczeniu drogowym?

Oświadczenie drogowe powinno zawierać następujące dane:

  • datę, godzinę i miejsce zdarzenia,
  • imię, nazwisko, adres, telefon sprawcy i poszkodowanego,
  • imię, nazwisko, adres, telefon świadków zdarzenia,
  • imię, nazwisko, adres osób ubezpieczonych (jeżeli są inne niż kierujących),
  • numer rejestracyjny, marka model pojazdów sprawcy i poszkodowanego,
  • numer polisy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy,
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • opis uszkodzeń pojazdów oraz innych strat materialnych, jeżeli wystąpiły,
  • szkic zdarzenia drogowego,
  • podpisy sprawcy i poszkodowanego.

Dlaczego tak ważne jest dokładne wypełnienie oświadczenia?

Im więcej informacji zostanie wpisanych do oświadczenia, tym sprawniej szkoda zostanie zlikwidowana przez ubezpieczyciela. Dokument nie jest gwarancją wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciel musi zweryfikować zawarte w nim informacje. Jednak bez niego nie można zgłosić szkody ani ubiegać się o odszkodowanie.

Czy zawsze trzeba wypełniać oświadczenie?

Oświadczenie należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawca i poszkodowany dojdą do porozumienia odnośnie odpowiedzialności za szkodę. Jeżeli na miejscu zdarzenia jest policja, oświadczenie nie jest potrzebne. To do policji będzie należało określenie sprawcy i poszkodowanego. Do zgłoszenia szkody będzie potrzebna notatka policyjna.

Gdy nie ma oświadczenia pod ręką

Może zdarzyć się sytuacja, w której żaden z kierowców nie ma przy sobie gotowego wzoru oświadczenia, a porozumieli się oni w kwestii odpowiedzialności za szkodę. Można spisać je na zwykłej kartce z notesu, jednak można zapomnieć o istotnych kwestiach, które powinny się znaleźć na dokumencie. W takim przypadku likwidacja szkody będzie utrudniona. Warto więc zawsze w schowku samochodu mieć gotowy wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Przykład:

Pani Agnieszka wycofywała na parkingu sklepowym i nie zauważyła samochodu pani Marty. Niestety doszło do zderzenia pojazdów. Samochód pani Marty był poprawnie zaparkowany. Obie panie doszły do porozumienia. Pani Agnieszka od razu przyznała się do winy. Niestety żadna z nich nie miała przy sobie gotowego wzoru oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Na zwykłej kartce zapisały swoje dane i swoich samochodów oraz podpisały oświadczenie. Gdy pani Marta chciała zgłosić szkodę, okazało się, że nie wie nawet do jakiego ubezpieczyciela, bowiem na oświadczeniu zapomniały wpisać numeru polisy i nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego. Na szczęście na dokumencie były numery telefonów. Dzięki temu Pani Marta uzupełniła informacje niezbędne do zgłoszenia szkody. Gdyby poszkodowana miała przy sobie gotowy wzór, uniknęłaby takiej sytuacji.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments