OWCA to osoba wykonująca czynności agencyjne, jest uprawniona do zawierania umów z klientami w imieniu ubezpieczyciela na podstawie umowy o pracę lub zlecenie z multiagencją lub agentem. OWCA nie jest agentem, nie musi prowadzić działalności gospodarczej.

Kto może zostać OWCĄ?

Jest kilka wymogów, które musi spełniać kandydat na OWCĘ. Oto one:

  1. Posiadanie zdolności prawnej.
  2. Brak wyroku skazującego prawomocnie za przestępstwa.
  3. Rękojmia należytego wykonywania czynności agencyjnych.
  4. Wykształcenie minimum średnie.
  5. Zdany egzamin przeprowadzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Szczegółowe warunki zostały przedstawione w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Jak zgłosić się na OWCĘ?

Jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą w branży ubezpieczeniowej nie musi od razu zakładać agencji ubezpieczeniowej. Może podpisać umowę o pracę z taką agencją. Najczęściej pracodawca oferuje szkolenie, po którym kandydat na OWCĘ może przystąpić do egzaminu organizowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Pierwszym egzaminem jest główny egzamin dla osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne. Po zdaniu tego egzaminu, jeżeli jest to multiagencja, może skierować kandydata na egzaminy do innych towarzystw. Są to egzaminy uzupełniające, dzięki którym nowa OWCA będzie mogła sprzedawać polisy w różnych towarzystwach. Po zdanym egzaminie nastąpi wpis do Komisji Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać wpis do KNF należy przedłożyć do zakładu ubezpieczeń: formularz dla nowej OWCY, kopię świadectwa dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie o zdaniu egzaminu, zaświadczenie o niekaralności KRK nie starsze niż 3 miesiące, potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do KNF. Po zrealizowaniu wszystkich formalności OWCA będzie mogła wykonywać czynności agencyjne.

Co robi OWCA?

Do obowiązków OWCY należy oferowanie produktów ubezpieczeniowych klientom, a także przygotowywanie umów ubezpieczeniowych i obsługa posprzedażowa. OWCA przyjmuje także wypowiedzenia polis. Powinna dobrze znać oferowane przez siebie produkty oraz doradzać klientom i przeprowadzać analizę ich potrzeb. Dzięki OWCY klient powinien mieć rozwiane wszelkie wątpliwości w kwestii ubezpieczeń.

Przykład:

Pan Adam kupił nowy samochód. Pierwszy tak dobry i drogi samochód. Od zawsze wykupywał tylko obowiązkowe OC. Nie interesowały go inne dodatkowe produkty. Tym razem także chciał wykupić samo OC. OWCA, która oferowała mu ubezpieczenie, przeprowadziła analizę potrzeb i zaproponowała dodatkowe ubezpieczenie autocasco. Klient po otrzymaniu oferty zdecydował się na jej zakup. Dzięki kompetencji OWCY klient jest zabezpieczony. Na OWCY spoczywa obowiązek informowania klienta o możliwościach ochrony ubezpieczeniowej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments