PBUK to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organizacja, która skupia polskie zakłady ubezpieczeń, które prowadzą sprzedaż obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Należy do Systemu Zielonej Karty, pełniąc funkcję Biura Narodowego, jest to organizacja uznana przez rząd RP.

Czym zajmuje się PBUK?

PBUK zajmuje się działalnością odszkodowawczą, organizuje likwidacje szkód lub bezpośrednio likwiduje szkody, które zostały spowodowane w Polsce przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą. PBUK także wystawia dokumenty, które są ważne w krajach należących do Systemu Zielonej Karty. Także zawiera umowy z zagranicznymi przedstawicielami, dzięki którym uznawane są dokumenty ubezpieczeniowe np. Zielone Karty. PBUK stanowi także organ informacyjny. Gromadzi i udostępnia informacje o zagranicznych firmach ubezpieczeniowych i ich korespondentach w Polsce oraz o reprezentantach ds. roszczeń polskich towarzystw ubezpieczeniowych w innych krajach. PBUK także określa zasady, wzory dokumentów ubezpieczeniowych oraz prowadzi ich ewidencję.

Jak działa organ odszkodowawczy?

Organ odszkodowawczy rozpatruje roszczenia, jeżeli wypadek zdarzył się na terenie państwa należącego do EOG, czyli Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwa z Systemu Zielonej Karty. Przystępuje do roszczenia, jeżeli zakład ubezpieczeń w czasie 3 miesięcy od zgłoszenia szkody nie udzielił odpowiedzi na zgłoszone roszczenie; zakład ubezpieczeń nie ustanowił reprezentanta ds. roszczeń w kraju poszkodowanego; w ciągu 2 miesięcy od zdarzenia nie udało się ustalić zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnego za szkodę.

Co zrobić, gdy do szkody doszło za granicą?

Osoba, która uległa wypadkowi za granicą i sprawcą jest obcokrajowiec z państw EOG, może zgłosić szkodę w Polsce. Po powrocie do Polski należy skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i podać dane (nr rejestracyjny pojazdu, kraj rejestracji pojazdu). Otrzyma wtedy informacje, kto jest ubezpieczycielem sprawcy oraz kto jest jego polskim reprezentantem ds. roszczeń. Wtedy można zgłosić szkodę. Jeżeli nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 90 dni, może zgłosić roszczenie do organu odszkodowawczego, czyli w Polsce PBUK.

Zdarzenie w Polsce

Jeżeli w Polsce doszło do wypadku z udziałem pojazdu zarejestrowanego w państwach EOG, Andory lub Serbii należy spisać oświadczenie, jeżeli nie było interwencji policji. Właściciele pojazdów z tych krajów nie muszą mieć przy sobie Zielonej Karty. Jeżeli jednak mają, należy spisać jej numer. Na oświadczeniu musi być numer rejestracyjny, marka pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy. Jeżeli znana jest nazwa ubezpieczyciela, można znaleźć jego korespondenta w Polsce, jeżeli tak się nie stanie, należy zgłosić szkodę do PZU lub WARTY. Pełnią oni funkcję agentów PBUK.

Przykład:

Pani Magda podczas wakacji we Francji miała kolizję z właścicielem pojazdu zarejestrowanym we Francji. Pani Magda była osobą poszkodowaną, spisała oświadczenie ze sprawcą. Wróciła do Polski i chciała zgłosić szkodę. Okazało się, że w Polsce nie ma korespondenta tego ubezpieczyciela. Z tego powodu zgłosiła szkodę do organu odszkodowawczego, którego funkcję pełni PBUK.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments