Podwójne ubezpieczenie

Podwójne ubezpieczenie to sytuacja, w której jeden przedmiot ubezpieczenia jest objęty ochroną przez dwa zakłady ubezpieczeń. Najczęściej występuje poprzez brak wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC, a co za tym idzie wznowienie tej polisy i wykupienie nowej polisy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

Dlaczego można mieć dwie polisy OC?

Polisy obowiązkowego OC pojazdów mechanicznych wznawiają się automatycznie zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Polisa nie wznowi się tylko w przypadku braku opłacenia całości składki lub sprzedaży pojazdu. Jeżeli ktoś korzysta z polisy zbywcy, musi pamiętać, że nie wznowi się na nowy rok ochrony. Składki za ubezpieczenie OC są inne w różnych firmach ubezpieczeniowych. Dużo osób korzysta z porównania cen i wybiera najtańszą. Trzeba pamiętać, że wykupując nową polisę, należy wypowiedzieć poprzednią u innego ubezpieczyciela. Jeżeli ktoś o tym zapomni, będzie miał czynne dwie polisy i niestety będzie musiał za dwie polisy płacić.

Co zrobić, gdy masz podwójne ubezpieczenie?

Zazwyczaj nikt dobrowolnie nie posiada dwóch ubezpieczeń OC. Dzieje się tak za sprawą zapomnienia lub niedopełnienia formalności. Klient orientuje się dopiero, gdy przyjdzie ponaglenie do zapłaty za wznowioną automatycznie polisę. Co powinien wtedy zrobić? Niezwłocznie wysłać wypowiedzenie polisy. Jednak za wykorzystany czas ochrony będzie musiał zapłacić. Od momentu odnowienia polisy do dnia, w którym wysłał wypowiedzenie, towarzystwo przeliczy składkę. Wypowiedzenie polisy wznowionej automatycznie należy złożyć z artykułu 28a ww. ustawy o ubezpieczeniach. Jeżeli klient złożyłby wypowiedzenie przed końcem trwania ochrony, wtedy na dokumencie powinien być zapis dotyczący artykułu 28.

Podwójne ubezpieczenie a zakup pojazdu

Przy zakupie pojazdu należy zweryfikować polisę zbywcy. Jeżeli towarzystwo robi rekalkulację składki i jest to niekorzystne, należy tę polisę wypowiedzieć z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach. Nie wystarczy zakupić nowej polisy. Często zdarza się o tym zapomnieć i późniejsze wypowiedzenie będzie skutkowało kwotą do zapłaty od momentu zakupu do dnia wypowiedzenia polisy, pomimo posiadanego nowego ubezpieczenia OC.

Czy można mieć podwójne ubezpieczenie dobrowolne?

W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia mienia można mieć tylko jedną polisę. Gdyby ktoś zawarł autocasco na ten sam pojazd w dwóch firmach ubezpieczeniowych i doszłoby do szkody – obydwa towarzystwa solidarnie odpowiadałyby za szkodę, jednak klient nie otrzymałby podwójnego odszkodowania. Nie można się bowiem wzbogacić na odszkodowaniu. Celem zakupu polisy jest ochrona przed zdarzeniami oraz przywrócenie mienia do stanu sprzed szkody. Jeżeli dwa zakłady ubezpieczeń wypłaciłyby odszkodowania, klient otrzymałby kwotę na naprawę samochodu podwójnie. Nie jest to dopuszczalne. Klient nie może wzbogacić się na polisie.

Czy można mieć podwójne ubezpieczenie na życie?

W przypadku ubezpieczeń życiowych jedna osoba może mieć kilka polis. Z każdej ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie. Np. osoba ulega wypadkowi samochodowemu w wyniku, którego łamie rękę. Należy się odszkodowanie z OC sprawcy, a także, jeżeli ma wykupione NNW w swoim pojeździe, to świadczenie od swojego ubezpieczyciela. Dodatkowo, jeżeli ma polisę życiową i w umowie dodatkowej jest NNW, to także z tej polisy otrzyma świadczenie.

Przykład:

Panu Damianowi kończyło się ubezpieczenie OC na jego samochód. Znalazł korzystniejszą ofertę niż ta u obecnego właściciela. Wykupił nową polisę, a wypowiedzenie miał wysłać pocztą tradycyjną. Niestety zapomniał nadać listu. Po kilku dniach przyszło ponaglenie do zapłaty od starego ubezpieczyciela. Pan Damian przypomniał sobie, że nie wysłał listu. Udał się więc od razu na pocztę, jednak musiał już skorygować pismo – nie wypowiadał polisy z 28 art. ustawy, tylko z 28a. Za wykorzystany czas ochrony stary ubezpieczyciel wysłał kwotę do opłaty.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments