Rekalkulacja składki

Rekalkulacja składki to sytuacja, w której towarzystwo ubezpieczeniowe przelicza składkę w trakcie trwania polisy z powodu nowych okoliczności, które mają wpływ na zmianę ryzyka np. zmiany właściciela.

Jak zmiana właściciela wpływa na rekalkulację składki?

Przed zawarciem każdej polisy OC ubezpieczyciel sprawdza historię ubezpieczenia, jego adres, stan cywilny. Te wszystkie czynniki mają wpływ na wysokość składki. Po sprzedaży pojazdu, polisa zbywcy wciąż jest ważna. Jednak ubezpieczyciel przyjmuje już inne ryzyko. Osoba, która kupiła pojazd może mieć zupełnie inną historię ubezpieczenia, może mieszkać gdzie indziej, jej wiek może być inny. Z tego powodu niektóre towarzystwa przeliczają składkę ponownie. Informują o tym nowych klientów. Nabywca ma dwa wyjścia – opłacić składkę lub wypowiedzieć polisę i kupić nową w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zmiana innych danych

Jeżeli w trakcie trwania polisy nastąpi zmiana adresu zamieszkania, także należy poinformować ubezpieczyciela o zmianach. Jest to istotna kwestia w ocenie ryzyka. Jeżeli ktoś nabył polisę, w czasie, gdy mieszkał w małej miejscowości, a przeprowadził się do dużego miasta i tam użytkuje samochód, zakład ubezpieczeń ponosi większe ryzyko zdarzenia i może przeliczyć składkę.

Przy zakupie polisy ubezpieczyciel prosi o informację czy pojazdem będzie jeździła osoba młodsza od właściciela. Jeżeli ktoś zadeklarował, że nie będzie, a w trakcie trwania polisy okaże się, że samochód będzie pożyczał młody kierowca, należy poinformować o tym ubezpieczyciela. Ryzyko szkody jest wyższe, dlatego zapewne firma ubezpieczeniowa podniesie składkę. Należy jednak informować o zmianach ubezpieczyciela, ponieważ przy ewentualnej szkodzie i tak wyjdzie to na jaw.

Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach

W przypadku wykupienia autocasco w trakcie zawarcia polisy ustalana jest suma ubezpieczenia. Od niej jest wyliczana składka. Przy szkodzie całkowitej po wycenie rzeczoznawcy ubezpieczyciel nie wypłaci więcej niż było na polisie. Dlatego ważne jest informowanie ubezpieczyciela o każdej zmianie w wyposażeniu. Jeżeli samochód był ubezpieczony na 40 000 zł, a klient zakupił nowe głośniki, czy felgi tym samym wartość pojazdu wzrasta. Przy szkodzie całkowitej towarzystwo wypłaci tylko 40 000 zł, klient straci to, co dołożył do tego samochodu. Powinien zgłosić to do ubezpieczyciela – ten zrekalkuluje składkę, klient ją opłaci. Wtedy ubezpieczenie będzie obejmowało faktyczną wartość pojazdu i przy ewentualnej szkodzie klient nie straci.

Przykład:

Pani Iwona kupiła samochód od swojego sąsiada. Sąsiad miał wykupioną polisę OC, opłaconą na cały rok. Był bezszkodowy w ostatnich latach. Pani Iwona niestety w ostatnim roku spowodowała kolizję i miała na koncie szkodę w historii ubezpieczenia. Ubezpieczyciel po otrzymaniu umowy kupna sprzedaży przeliczył składkę na panią Iwonę i musiałaby ona dopłacić 200 zł, aby korzystać z polisy do końca jej trwania. Pani Iwona uznała, że rekalkulacja będzie dla niej i tak korzystniejsza niż wykupywanie nowego ubezpieczenia.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments