Składka ubezpieczenia

Składka ubezpieczeniowa to innymi słowy cena polisy ubezpieczenia za określony w umowie czas i zakres ochrony  ubezpieczeniowej. Jej wysokość będzie zależała od wielu czynników, w tym głównym determinantem jej wysokości jest ryzyko ubezpieczeniowe. Sposób i termin zapłaty składki ubezpieczeniowej zależy od umowy pomiędzy ubezpieczonym, a towarzystwem ubezpieczeniowym, może być ona płatna z góry lub w ratach miesięcznych, czy kwartalnych.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Składka ubezpieczeniowa w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych będzie zależała od zakresu ochrony oraz ryzyka wystąpienia zdarzeń objętych ochroną. Różnice w naliczaniu składek szczególnie widoczne są w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC. Dla identycznego profilu kierowcy oraz marki samochodu wysokość składki ubezpieczeniowej może różnić się nawet o kilkaset złotych w zależności od oferty konkretnego ubezpieczenia.

Wycena ubezpieczenia OC będzie zależała w głównej mierze od:

  • wieku i doświadczenia kierowcy. Najwięcej zapłacą młodzi i niedoświadczeni kierowcy, którzy niedawno odebrali prawo jazdy. Wraz z wiekiem i stażem bezkolizyjnej jazdy cena ubezpieczenia dla kierowcy będzie spadać,
  • pojemność silnika to kolejne czynniki mające wpływ na cenę polisy OC. Zasada jest jednokierunkowa, im wyższa pojemność silnika, tym wyższa składka OC.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments