Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna to określona w umowie suma ubezpieczenia, wyznaczająca górną granice odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli maksymalną wysokość odszkodowania, jaką wypłaci ubezpieczyciel na wypadek zdarzenia objętego ochrona ubezpieczeniową.

Ile wynosi maksymalna suma gwarancyjna?

W przedłożeniu na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC, suma gwarancyjna określona jest w przepisach prawnych, gdzie wyznaczony został jej minimalny poziom.  Jej wysokość określa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności. W zgodzie z dyrektywą za starty materialne suma gwarancyjna wynosi obecnie 1,05 mln euro, natomiast straty osobowe wyznaczone są na minimalny poziom 5,21 mln euro.

Sumy gwarancyjne dla OC wyznaczane są przez przepisy prawne, w odniesieniu do ubezpieczeń autocasco towarzystwa ubezpieczeń posiadają dowolność w ustalaniu ich wysokości. Wysokość sumy gwarancyjnej w AC będzie wyznaczona przez wartość rynkową ubezpieczonego samochodu. Warto wspomnieć, iż w ramach ubezpieczenia AC sumy gwarancyjne mogą się zmieniać w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej ze względu np. na wypłatę części odszkodowania lub zmieniająca się wartość rynkową ubezpieczonego pojazdu.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments