Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wyznacza górną granice odpowiedzialności ubezpieczyciela. Innymi słowy suma ubezpieczeniowa określa maksymalną wysokość odszkodowania, jaką może wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe na wypadek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Ile wynosi maksymalna suma ubezpieczenia?

Ubezpieczenia komunikacyjne OC posiadają określoną przepisami sumę ubezpieczeniową, zwaną też sumą gwarancyjną. Obecnie wynoszą one: za starty materialne suma gwarancyjna wynosi obecnie 1,05 mln euro, natomiast straty osobowe wyznaczone są na minimalny poziom 5,21 mln euro.

W pozostałych rodzajach ubezpieczeń komunikacyjnych sumy ubezpieczeniowe są dobrowolnie określane przez zakłady ubezpieczeń. Dla ubezpieczenia autocasco wyznacznikiem sumy ubezpieczenia będzie wartość pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej. W zależności od oferty towarzystwa ubezpieczony może wybrać np. sumę stałą – czyli będzie ona niezmienna przez cały okres trwania umowy. Sumy stałe polecane są dla nowych pojazdów, które szybko tracą na wartości rynkowej.

Kolejny rodzaj sumy w AC, to suma zmienna – czyli określona zostanie w dniu wystąpienia szkody po cenie rynkowej ubezpieczonego samochodu. Klient towarzystwa może zdecydować się również na sumę redukcyjną ubezpieczenia, czyli zmianę jej wysokości w ramach każdego wypłaconego  odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Suma odnawialna w ramach AC to opcja, która pozwoli zagwarantować stałość sumy ubezpieczeniowej bez względu na liczbę wypłaconych odszkodowań za szkody częściowe.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments