Szkoda częściowa

Szkoda częściowa powstała w wyniku kolizji lub wypadku jest szkodą, której naprawa jest podyktowana uzasadnieniem ekonomicznym, innymi słowy jest opłacalna.

Kiedy występuje szkoda częściowa?

W odniesieniu do umowy AC szkoda częściową będzie każda szkoda, której naprawa nie będzie droższa niż 70 % wartości samochodu z dnia wypadku. W ramach ubezpieczenia OC szkoda częściowa będzie każdą szkoda, której naprawa nie przekroczy 100 % wartości samochodu z dnia szkody. W ramach OC poszkodowany może zdecydować się na tzw. bezpośrednią likwidację szkody – czyli odzyskać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela. Warunkiem skorzystania z BLS jest nieprzekraczany koszt naprawy do 30 000 zł, a szkoda powstała na terenie kraju w ramach kolizji lub wypadku w którym uczestniczyły tylko dwa samochody.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments