Szkoda w mieniu

Szkoda w mieniu to określenie dla szkód powstałych w majątku ubezpieczanego lub stanowią one formę utraconej korzyści. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC szkodą w mieniu będzie fizyczne uszkodzone auto, które powstało w ramach kolizji lub wypadku i za pojazdu nie można korzystać.

Czym są utracone korzyści z powodu szkody?

Szkoda w postaci utraconych korzyści, to  konieczność oddania samochodu do warsztatu i niemożności korzystania z niego na czas naprawy np. gdy dojeżdża się nim do pracy. Wówczas poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments