Ubezpieczenie opon

Ubezpieczenie opon jest dodatkowym ubezpieczeniem, które oferowane jest w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC lub autocasco. Dość częstą praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest sprzedaż ubezpieczenia opon, jako zamiennik do assistance.

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie opon?

W ramach ubezpieczenia kierowca może liczyć na pomoc techniczną na miejscu zdarzenia lub transport i naprawę uszkodzonych opon w najbliższym warsztacie samochodowym. Decydując się na wykup ubezpieczenia opon, warto zapoznać się z treścią umowy. Cześć ubezpieczycieli ogranicza np. naprawę tylko do określonej kwoty lub warunkuje holowanie do najbliższego warsztatu z ograniczeniem kilometrowym ( odległości 50 km od miejsca zdarzenia). Ochrona ubezpieczeniowa może mieć również charakter ilościowy, czyli obejmować pomoc, tylko w dwóch zdarzeniach w ciągu roku.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments