Udział własny

Udział własny to klauzula w umowie ubezpieczenia, która pomniejsza odszkodowanie. Jest wyrażona w procentach lub kwocie. Udział własny jest niekorzystny dla klienta, ale obniża składkę.

Czym jest udział własny?

Udział własny najczęściej występuje w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych autocasco. Przy zawieraniu polisy określany jest udział własny klienta w szkodzie, czyli kwota, którą musi klient dołożyć do otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, aby naprawić samochód, by wrócił do stanu sprzed szkody. Np. udział własny w polisie ustalono na 500 zł, wartość szkody to 3000 zł. Ubezpieczyciel wypłaci 2500 zł, a klient musi dopłacić 500 zł, aby jego samochód został naprawiony. Udział własny może być też wyrażony w procentach. Np. w polisie jest zapis o udziale własnym 10%. Szkoda została wyceniona na 4000 zł. Klient otrzyma odszkodowanie równe 3600 zł, ponieważ odjęte zostanie 10%, czyli w tym przypadku 400 zł.

Czy udział własny się opłaca?

Z powyższego wynika, że udział własny nie jest korzystny. Kto chciałby dopłacać do szkody, jeżeli ma wykupioną polisę od takich właśnie zdarzeń? Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie udziału własnego do warunków polisy znacznie obniża składkę. Często także klientom zależy na ubezpieczeniu od większych szkód – całkowitych lub kradzieży. Wtedy przy dużej kwocie odszkodowania niewielki udział własny nie będzie tak odczuwalny.

Czy przez udział własny można nie otrzymać żadnego odszkodowania?

Jeżeli udział własny został wprowadzony kwotowo, przy mniejszych szkodach może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Załóżmy, że udział własny w polisie wynosi 1000 zł. Klient lekko zarysowuje pojazd na parkingu. Szkoda jest wyceniona na 700 zł. W takim przypadku klient nie otrzyma odszkodowania, bo kwota naprawy jest niższa niż sam udział własny. Jeżeli wartość szkody wyniosłaby 1200 zł, klient otrzymałby od ubezpieczyciela tylko 200 zł.

Udział własny w ubezpieczeniach mieszkaniowych

Wprowadzenie udziału własnego ma zastosowanie także przy ubezpieczeniu domów i mieszkań. Może być wprowadzony do dodatkowej umowy dotyczącej ubezpieczenia szklanych elementów domu, tj. kabiny prysznicowe, lustra, płyty indukcyjne, szklane witryny w meblach. Przy takiej szkodzie ubezpieczyciel odejmie kwotę udziału własnego i wypłaci resztę odszkodowania.

Przykład:

Pani Natalia wykupiła polisę autocasco na swój pierwszy samochód. Nie miała zniżek, ponieważ jej historia ubezpieczeniowa dopiero się zaczynała. Zdecydowała się na udział własny 500 zł w polisie, aby obniżyć składkę. W trakcie trwania polisy doszło do kolizji z winy pani Natalii. Zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela, który wycenił szkodę na 1500 zł. Pani Natalia otrzymała 1000 zł. Musiała dopłacić 500 zł, jednak w tej sytuacji i tak była zadowolona, że zdecydowała się kupić polisę AC. Po szkodzie nie musiała naprawiać samochodu w całości z własnej kieszeni.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments