Umowa przechowania

Umowa przechowania to umowa, na podstawie której jedna osoba, nazywana składającym, oddaje na przechowanie drugiej osobie, zwanej przechowawcą, rzecz ruchomą. Przechowawca zobowiązuje się do utrzymania tej rzeczy w nienaruszonym stanie. Zobowiązania regulują artykuły 835-845 Kodeksu cywilnego.

Ile kosztuje przechowanie i na czym polega?

Cenę za przechowanie określa umowa przechowawcy i składającego. Może być bezpłatne, jeżeli strony się tak umówiły. Przechowawca nie może korzystać z rzeczy podczas trwania umowy, chyba że wymaga to utrzymania go w dobrym stanie. Dodatkowo może, a wręcz jest zobowiązany zmienić miejsce przechowania, jeżeli obecne stanowi zagrożenie dla ruchomości.

Czy przechowawca może oddać przechowywaną rzecz innej osobie?

Jeżeli przechowawca nie może bezpiecznie przechowywać rzeczy, może oddać ją na przechowanie innej osobie. Musi o tym niezwłocznie poinformować składającego. Nowa osoba, która podjęła się przechowania odpowiada także przed pierwszym składającym.

Czy okres umowy może się skrócić?

Składający może w każdej chwili odebrać rzecz od przechowawcy. Jeżeli przechowawca wskutek okoliczności, które są od niego niezależne nie może dłużej przechowywać rzeczy, może oddać ją składającemu. Przekazanie rzeczy powinno odbyć się w miejscu, w którym rzecz miała być przechowywana.

Jak sporządzić umowę przechowania?

Umowa może być zawarta ustnie. Jednak warto zastanowić się nad sporządzeniem umowy pisemnej, pozwoli to na uniknięcie sporów i bardziej precyzyjne określenie warunków umowy. W umowie powinny się znaleźć zobowiązania składającego oraz przechowawcy. Musi być określona kwota wynagrodzenia lub jego brak. Warto zamieścić także sposób przechowywania rzeczy, jeżeli nie zostanie on wpisany – obowiązują zasady z kodeksu cywilnego. W umowie musi być określone miejsce przechowywania.

Czy przechowawca może się ubezpieczyć?

Jeżeli przechowawca zajmuje się zawodowo przechowywaniem rzeczy, może ubezpieczyć swoją działalność. Może zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o przygotowanie oferty. Musi wyjaśnić, co przechowuje i gdzie. Wtedy ubezpieczyciel postanowi czy podejmuje ryzyko ubezpieczenia i przedstawi ofertę polisy. Na pewno przechowawca będzie musiał spełniać warunki zabezpieczenia mienia opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Przykład:

Pan Maciej ma łódź. W sezonie zimowym znalazł dla niej miejsce u przechowawcy. Pan Maciej podpisał umowę przechowania z panem Adamem, który prowadzi taką działalność. Pan Adam wykupuje co roku dodatkowe ubezpieczenie swojej firmy i zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa. Niestety pewnej nocy, część łodzi została skradziona. Straty oszacowano na 20 000 zł. Pan Adam miał polisę, zgłosił roszczenie i ubezpieczyciel wypłacił pieniądze na przywrócenie stanu łodzi sprzed szkody dla pana Macieja.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments