Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej – szereg sytuacji, po których ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jest ustalany przez firmy ubezpieczeniowe, chyba że wynika z ustawy w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych. Zakres jest określony w polisie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczeń obowiązkowych

W przypadku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakres odpowiedzialności określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W ustawie zawarta jest suma ubezpieczenia. Obecnie jest to 5 210 000 euro przy szkodzie na osobie oraz 1 050 000 euro przy szkodzie na mieniu. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe, które zajmują się sprzedażą tych ubezpieczeń muszą mieć takie sumy gwarancyjne. Wyłączenia odpowiedzialności także są zapisane w ustawie i takie obowiązują we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych.

Co określa zakres ubezpieczeń dobrowolnych?

Od zakresu ubezpieczeniowego zależy składka. Im lepszy i szerszy zakres, tym droższa polisa, ale za to lepsza ochrona. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych to ubezpieczyciel określa zakres i umożliwia klientowi wybór. Zakres autocasco kształtuje:

 • franszyza integralna, włączona lub nie,
 • franszyza redukcyjna i udział własny, jeżeli są wprowadzone to jaka kwota lub liczba procent,
 • wariant serwis, warsztat partnerski czy kosztorys,
 • stała suma lub zmienna,
 • nieredukcyjna suma ubezpieczenia lub wprowadzenie redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie,
 • zniesienie amortyzacji, lub nie, określenie liczby procent potrącenia za zużycie części przy konkretnym wieku pojazdu,
 • zakres terytorialny zdarzenia, Polska lub inne kraje,
 • lista wyłączeń.

Assistance natomiast:

 • limit odległości holowania,
 • zakres terytorialny,
 • franszyza kilometrowa, jest lub nie,
 • możliwość naprawy na miejscu,
 • na jaki czas zostanie wypożyczony samochód zastępczy w przypadku, awarii, wypadku i kradzieży,
 • suma ubezpieczenia,
 • limit wykorzystania assistance.

Co określa zakres ubezpieczeń mieszkaniowych?

Zakres polis na mieszkania i domy kształtuje:

 • rodzaj polisy – od wszystkich ryzyk, czy od ryzyk nazwanych,
 • wprowadzenie udziałów własnych,
 • rozszerzenie o przepięcia,
 • rozszerzenie o szklane elementy,
 • limit i kwoty świadczeń na assistance domowy.

Przykład:

Pan Antoni szukał oferty autocasco na swój nowy samochód. Sprawdzał w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, nie mógł zrozumieć dlaczego koszty polisy są tak rozbieżne. Pan Antoni zweryfikował zakres każdej z ofert. Okazało się, że ta, która zawiera najmniej wyłączeń, udziałów własnych jest najlepsza. Kosztuje więcej, ale panu Antoniemu zależało na kompleksowym ubezpieczeniu auta, więc wybrał droższą ofertę.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments