Balcia – najtańsze OC

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Balcia – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Grupa ubezpieczeniowa Balcia pochodzi z Łotwy i posiada wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym. Firma prowadzi swoją działalność we wszystkich największych państwach należących do Unii Europejskiej. Towarzystwo ubezpieczeniowe Balcia powstało w 1993 r. i początkowo funkcjonowało pod nazwą BTA. Zróżnicowana oferta i innowacyjne podejście sprawiły, że firma szybko stała się liderem wśród ubezpieczycieli z państw nadbałtyckich.

W 2013 r. towarzystwo ubezpieczeniowe Balcia pojawiło się na liście 50 największych towarzystw ubezpieczeniowych w Europie Środkowej (według rankingu Deloitte).

Na samym początku działalności Balcia rozwijała się na terenie trzech państw – Łotwy, Litwy oraz Estonii. Zmiany nastąpiły w 2008 r., kiedy ubezpieczyciel postanowił otworzyć się na rynki zagraniczne – polski, niemiecki, brytyjski, francuski czy hiszpański. W Polsce firma rozpoczęła swoją działalność w 2009 r.

Nazwa spółki zmieniła się w 2016 r. i od tamtej pory firma nazywa się Balcia Insurance SE. Obecnie Balcia Insurance prowadzi działalność na zasadzie oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Balcia jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz należy do Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ubezpieczenia w Balcia

Oferta Balcia Insurance jest szeroka – towarzystwo ma w ofercie ubezpieczenia z działu II, a zatem ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Na ofertę tej firmy składają się:

 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia turystyczne,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • pozostałe ubezpieczenia – np. gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych.

W jednym towarzystwie ubezpieczeniowym klienci mogą ubezpieczyć różne składniki swojego majątku, w tym posiadane pojazdy czy nieruchomości. Balcia sprzedaje oferowane produkty ubezpieczeniowe za pośrednictwem sieci agentów oraz internetowych kalkulatorów ubezpieczeń – umowy polisy nie można zawrzeć bezpośrednio przez jej stronę internetową.

OC w Balcia

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Brak takiej polisy może skutkować karą finansową, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obowiązek ubezpieczenia reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie OC nabywane jest w celu ochrony majątku kierowcy. Gdyby spowodował on kolizję lub wypadek, firma ubezpieczeniowa wypłaci poszkodowanym odszkodowanie do wysokości sum gwarancyjnych.

Czas trwania umowy ubezpieczenia OC to 12 miesięcy. Ochronę można rozszerzyć, korzystając z polis dodatkowych.

Oblicz składkę OC/AC

AC w Balcia

W odróżnieniu od polisy OC, ubezpieczenie autocasco (AC) jest dobrowolne – właściciel pojazdu sam decyduje, czy opłaca mu się kupić tę polisę. Zadaniem tego ubezpieczenia jest ochrona na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu.

W ofercie Balcia AC dostępne jest w dwóch wariantach:

 • Serwis – jest on dedykowany właścicielom pojazdów w wieku do 3 lat lub starszych – gdy właściciel zdecyduje się znieść zużycie eksploatacyjne części i zespołów zakwalifikowanych do wymiany;
 • Kosztorys – ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Balcia.

Ubezpieczenie AC jest skonstruowane według systemu All Risk, co ma zapewniać klientowi maksymalny zakres ochrony. Formuła All Risk oznacza, że kierowca nie otrzyma odszkodowania jedynie wówczas, gdy dana szkoda zostanie wymieniona w wyłączeniach w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 12 miesięcy.

Assistance w Balcia

Rolą ubezpieczenia assistance jest jak najszybsze zorganizowanie pomocy technicznej po wypadku lub awarii samochodu na drodze. Ubezpieczyciel zapewnia choćby:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu,
 • samochód zastępczy.

Ubezpieczenie Assistance Balcia można kupić w trzech różnych wariantach:

 • Podstawowy – ochrona jest udzielana na terenie Polski, gdy dojdzie do kolizji drogowej. Suma ubezpieczenia to 6000 zł. W ramach tego wariantu oferowane jest też usprawnienie auta na miejscu zdarzenia lub jego holowanie – obowiązuje limit do 100 km;
 • Rozszerzony – ubezpieczyciel zorganizuje niezbędną pomoc po awarii, unieruchomieniu pojazdu lub wypadku, do którego doszło na terenie Polski. Suma ubezpieczenia wynosi 12 000 zł. Ten wariant ubezpieczenia zapewnia też pomoc po rozładowaniu akumulatora czy pęknięciu szyby czołowej. Poszkodowany kierowca może skorzystać z pojazdu zastępczego – jest on udostępniany na maksymalnie 5 dni;
 • Maksymalny – Balcia zorganizuje pomoc po awarii, unieruchomieniu pojazdu lub wypadku, do którego dojdzie na terenie Europy. Suma ubezpieczenia to 40 000 zł. Ten wariant zapewnia holowanie do 800 km i pojazd zastępczy do 10 dni.

NNW w Balcia

W swojej ofercie towarzystwo ubezpieczeniowe Balcia posiada również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Zadaniem tej polisy jest wsparcie finansowe poszkodowanego kierowcy – świadczenie jest wypłacane, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Umowa Balcia NNW jest zawierana na 12 miesięcy, a suma ubezpieczenia jest ustalana z klientem.

Inne ubezpieczenia w Balcia

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w ofercie Balcia to także: ubezpieczenie graniczne, Zielona Karta i Auto Szyby.

W ramach polisy Auto Szyby towarzystwo ubezpieczeniowe Balcia zapewnia zorganizowanie i opłacenie naprawy lub wymiany następujących szyb: przedniej, tylnej i bocznych. W przypadku szyby czołowej możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia z udziałem własnym.

Korzyścią z zakupu ubezpieczenia szyb jest to, że ubezpieczony nie traci zniżek za bezszkodową jazdę w ramach ubezpieczenia AC.

Oblicz składkę OC/AC

Zgłoszenie szkody w Balcia

Gdy dojdzie do szkody, należy zgłosić ją ubezpieczycielowi. Towarzystwo ubezpieczeniowe Balcia posiada na swojej stronie internetowej specjalny formularz, za pomocą którego można zgłosić szkodę.

Przy zgłaszaniu szkody potrzebne będą następujące informacje:

 • dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL,
 • dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • numer polisy,
 • dokumenty związane ze zdarzeniem, np. protokół policji, oświadczenie sprawcy, wypis ze szpitala.

Wypowiedzenie umowy OC w Balcia

Umowę OC można wypowiedzieć, ale tylko w niektórych sytuacjach – np. gdy właściciel ubezpieczonego pojazdu nie chce, aby doszło do automatycznego wznowienia polisy. Wypowiedzenie można przesłać:

 • e-mailem – wystarczy wysłać wypowiedzenie na adres dok@balcia.pl,
 • za pośrednictwem poczty – biuro firmy mieści się pod adresem:

Balcia Insurance SE

Spółka europejska Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

Wypowiedzenie musi zawierać własnoręczny podpis.

Balcia – Opinie

Szeroka oferta produktów, jakie oferuje Balcia, jest atrakcyjna dla klientów. Czy warto zdecydować się na polisę od tego ubezpieczyciela? W podjęciu decyzji pomocny jest opracowany przez nas ranking.

Sprawdziliśmy, ile wniosków do Rzecznika Finansowego w 2020 r. skierowali klienci poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Balcia nie znalazła się w zestawieniu z uwagi na niewielką liczbę takich skarg – było ich zaledwie 12. To niewiele, jednak trzeba uwzględnić też niewielką skalę działalności ubezpieczyciela.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Aby zdecydować, czy oferta firmy Balcia będzie najkorzystniejsza, warto zapoznać się z opiniami i uwagami innych klientów oraz przeprowadzić kalkulację za pośrednictwem kalkulatora OC/AC. Może się okazać, że konkurencyjna firma ubezpieczeniowa oferuje znacznie lepszy zakres ochrony lub tańsze ubezpieczenie.

Korzystałeś z oferty Balcia? Zlikwidowałeś szkodę u tego ubezpieczyciela? Podziel się wrażeniami – napisz, jak oceniasz współpracę i poziom obsługi klienta.

Stefania Stuglik
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Slawek
1 rok temu

Balcia zawsze wzywać policję inaczej nie dostaniesz żadnego odszkodowania.

Hali
10 miesięcy temu

Właśnie się dowiedziałam (27.08.23) ze firma Balcia jest nie wypłacalna i maja ogłosić upadłość . Maja nie zapłacone zaległości i serwisach w całym kraju i w Mojsiuk w Szczecinie tez , i są na czarnej liście we licznych serwisach i żaden serwis nie chce już naprawiać samochodów dla ubezpieczyciela BALCIA . ….. . Tragedia , mam uszkodzony samochód Mercedes przez panią ubezpieczoną w firmie BALCIA i niestety naprawa samochodu mojego ma być przez Servis bo samochód był serwisowany zawsze w Mercedesie (bezwypadkowy i bezstluczkowy ) jest nie możliwa .

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)