Zakres terytorialny ubezpieczenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia to terytorium, na terenie którego może stać się szkoda, za którą ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność. Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za zdarzenie, które miało miejsce poza tym terytorium.

Zakres terytorialny polisy OC

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakres jest zawarty w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Także można znaleźć tam zakres terytorialny. OC obowiązuje w Polsce, krajach Porozumienia Wielostronnego, (czyli krajach Unii Europejskiej, a także Andorze, Czarnogórze, Islandii, Norwegii, Serbii, Szwajcarii). W pozostałych krajach należy mieć ze sobą Zieloną Kartę, czyli potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC. Wyłącznie Kosowo nie akceptuje Zielonej Karty i należy wykupić przed wjazdem ubezpieczenie graniczne.

Zakres terytorialny ubezpieczeń dobrowolnych

Zakres ubezpieczeń dobrowolnych jest ustalany przez każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie. Zależy to od wewnętrznych ustaleń. W ubezpieczeniu komunikacyjnym autocasco zakres terytorialny może być ograniczony tylko do Polski. Może być także rozszerzenie na Europę. Jest to dodatkowo płatne. Często także wyłączone jest ryzyko kradzieży na terenie Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Można to znieść  za dodatkową opłatą, jeżeli wiadomo, że pojazd ten służy do wyjazdów w tamte rejony Europy.

Zakres terytorialny jest szczególnie ważny przy assistance. Kierowcom wyjeżdżającym w dalsze trasy to ubezpieczenie może być bardzo przydatne. Warto więc przed zakupem polisy wybrać wariant z rozszerzonym zakresem odpowiedzialności towarzystwa.

Zakres terytorialny ubezpieczeń życiowych

Ubezpieczenia na życie zawierane są na dłuższy okres. W tym czasie mogą zdarzyć się podróże do różnych krajów. Warto sprawdzić przed zakupem polisy czy w zakresie są zdarzenia tylko w Polsce czy poza granicami także. Np. jeżeli zdarzy się wypadek w innym kraju niż Polska, ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, ponieważ szkoda zdarzyła się poza zakresem terytorialnym polisy.

Przykład:

Pan Waldemar wykupił polisę autocasco na swój samochód. Przy zakupie polisy nie zwracał uwagi na zakres terytorialny, nie miał bowiem w planach wyjazdów zagranicznych. Jednak w trakcie trwania polisy razem z żoną postanowili spontanicznie zwiedzić Lwów. Pan Waldemar sprawdził w polisie, że jego AC obejmuje tylko Polskę. Postanowił wykupić rozszerzenie zakresu terytorialnego na Ukrainę. Dzięki temu spokojnie wyjechał na urlop.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments