Oświadczenie sprawcy kolizji 2024 – kiedy i jak sporządzić? Pobierz wzór w PDF

Kierowcy sprawdzają stan pojazdów po kolizji drogowej

Jak wskazuje nazwa, oświadczenie sprawcy kolizji spisuje się, gdy dojdzie do kolizji drogowej. Można je spisać odręcznie, na zwykłej kartce papieru. Aby jednak takie oświadczenie wystarczyło do otrzymania odszkodowania, muszą się w nim znaleźć określone informacje. Dlatego lepiej skorzystać z gotowego wzoru.

Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji to rozwiązanie korzystne dla uczestników zdarzenia – nie wymaga angażowania policji, a poszkodowany może liczyć, że szybko otrzyma odszkodowanie na wskazany rachunek bankowy. Aby jednak ubezpieczyciel nie żądał dodatkowych wyjaśnień czy dokumentów, oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać dane osobowe uczestników kolizji oraz informacje o okoliczności zdarzenia, w jakim doszło do szkody.

Jaka jest różnica pomiędzy kolizją a wypadkiem drogowym?

Rozróżnienie między kolizją a wypadkiem drogowym jest bardzo wyraźne. O kolizji mówi się wówczas, gdy żaden uczestnik ruchu drogowego nie został poszkodowany, a o wypadku, gdy są poszkodowani. Rezultatem kolizji są jedynie szkody materialne, podczas gdy szkody po wypadku są dużo poważniejsze – konsekwencją są ranni lub ofiary śmiertelne. To jednak nie wszystkie różnice – pozostałe zostały ujęte w poniższej tabeli.

Kolizja drogowa a wypadek drogowy – najważniejsze różnice

Kolizja DrogowaWypadek drogowy
Rodzaj szkódTylko w mieniu, np. uszkodzone autoSzkody w mieniu i szkody osobowe, np. ranni lub zabici
Konieczność wezwania policjiNie, gdy uczestnicy kolizji są zgodni co do jej przebieguTak
Możliwość przestawienia autTakNie
Odpowiedzialność karnaArt. 86. § 1. Kodeksu wykroczeń – sprawca kolizji drogowej podlega karze grzywny; jeżeli sprawca w momencie kolizji był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kara będzie dotkliwsza.Art. 177. Kodeksu karnego:
– gdy poszkodowany doznał lekkiego lub średniego uszczerbku – sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat,
– jeżeli poszkodowany umrze – sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Gdy dojdzie do wypadku, bezwzględnie wymagane jest zawiadomienie policji. Funkcjonariusze policji powinni obejrzeć miejsce zdarzenia, zabezpieczyć dowody i ustalić, który z kierowców ponosi winę. Z tego względu uczestnikom ruchu drogowego nie wolno przestawiać pojazdów – to może utrudnić odtworzenie przebiegu zdarzenia i uniemożliwić ustalenie jego przyczyn.

Kiedy na miejsce kolizji wezwać policję?

Co do zasady, wezwanie policji na miejsce kolizji nie jest konieczne – wystarczy oświadczenie sprawcy kolizji. W niektórych sytuacjach spisanie takiego oświadczenia to jednak zdecydowanie za mało.

Policję na miejsce kolizji należy wezwać, gdy:

 • sprawca kolizji nie przyznaje się do winy,
 • sprawca nie ma przy sobie dokumentów lub odmawia ich okazania,
 • ubezpieczenie sprawcy kolizji budzi wątpliwości,
 • podejrzewasz, że sprawcą kolizji jest osoba pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • poruszasz się samochodem z wypożyczalni,
 • sprawca odjechał z miejsca zdarzenia,
 • przypuszczasz, że sprawca wycofa oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Kiedy można spisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Aby można było sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji, muszą zostać spełnione dwa warunki – skutkiem zdarzenia nie mogą być ranni, a uczestnicy muszą być zgodni co do okoliczności zajścia i winy sprawcy. W wymienionym przypadku spisanie oświadczenia to dobre rozwiązanie.

Oświadczenie powinni rozważyć w szczególności:

 • kierowcy, którym zależy na czasie – dzięki oświadczeniu nie trzeba wzywać policji,
 • sprawca kolizji, który chce uniknąć mandatu,
 • poszkodowany zainteresowany tym, aby szybko otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Co to jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Termin „wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym” często jest stosowane wymiennie ze sformułowaniem „oświadczenie sprawcy kolizji”. Tymczasem są to dwa różne dokumenty. Oświadczenie o zdarzeniu drogowym stwierdza jedynie, że do zdarzenia (kolizji) doszło, ale nie zawiera przyznania się do winy kierowcy, który spowodował szkodę.

Dla ubezpieczyciela wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym może być niewystarczające do likwidacji szkody. Z tego względu kierowcom rekomenduje się korzystanie ze wzoru oświadczenia sprawcy kolizji.

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji 2024? Wzór do pobrania (PDF)

Poprawne oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać dane osobowe uczestników oraz opis przebiegu zdarzenia wraz ze wskazaniem szkód. Ponieważ każda kolizja jest źródłem stresu, przygotowaliśmy oświadczenie sprawcy kolizji do pobrania. Możesz je wydrukować i wozić w schowku, a w razie konieczności z niego skorzystać. To praktyczne rozwiązanie – w ten sposób nie przeoczysz żadnej ważnej informacji.

Pobierz wzór – oświadczenie sprawcy kolizji drogowej do druku.

Oświadczenie o kolizji drogowej

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Pamiętaj, aby oświadczenie sprawcy kolizji wydrukować w dwóch egzemplarzach (jeden dla Ciebie, drugi dla drugiego uczestnika zdarzenia).

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej w 2024 roku?

Zastanawiasz się, co powinno zawierać oświadczenie spisane przez uczestników kolizji? Informacje wymagane w oświadczeniu sprawcy kolizji można co do zasady podzielić na cztery kategorie: dane osobowe uczestników, dane dotyczące pojazdów, informacje o ubezpieczeniu sprawcy i opis okoliczności, w jakich doszło do kolizji.

Co musi zawierać oświadczenie sprawcy kolizji:

 1. Dane uczestników i świadków kolizji. Oświadczenie sprawcy kolizji musi zawierać: imiona i nazwiska kierowców, ich numery PESEL, dane kontaktowe oraz informacje o uprawnieniach do kierowania pojazdami – należy wskazać kategorię prawa jazdy i numer dokumentu. Jeżeli na miejscu byli świadkowie zdarzenia, to również należy podać ich dane.
 2. Dane dotyczące pojazdów, które wzięły udział w kolizji. Należy wymienić pojazdy uczestniczące w zdarzeniu – określić markę, model i podać ich numery rejestracyjne.
 3. Dane dotyczące ubezpieczenia sprawcy kolizji. Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać informacje o ubezpieczycielu. Należy podać nazwę ubezpieczyciela oraz wskazać numer polisy OC i termin, do którego polisa jest ważna.
 4. Informacje o okolicznościach, w jakich doszło do kolizji. Oświadczenie sprawcy szkody powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia. Należy wskazać, jak doszło do stłuczki i podać: datę i godzinę zdarzenia oraz opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego.

Jeszcze kilka lat temu niezwykle popularne były oświadczenia sprawcy kolizji z rysunkiem. Dziś rysunek można zastąpić dokumentacją fotograficzną. Dlaczego? Zdjęcia uszkodzeń i ogólnej sytuacji w miejscu zdarzenia pozwolą pracownikom firmy ubezpieczeniowej ocenić, jak doszło do kolizji i jakie szkody poniósł poszkodowany lepiej niż opis i rysunek.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy po kolizji drogowej?

Jeżeli oświadczenie sprawcy kolizji zostanie spisane prawidłowo, poszkodowany nie powinien mieć problemu z otrzymaniem odszkodowania. Ścieżki postępowania są dwie – poszkodowany może przesłać oświadczenie do:

 • firmy ubezpieczeniowej sprawcy – od niej też otrzyma wszelkie dalsze informacje,
 • swojego ubezpieczyciela – jeżeli oferuje on usługę Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS).

Drugie rozwiązanie jest dla poszkodowanego o tyle korzystne, że otrzyma on odszkodowanie od ręki. Firma, w której jest on ubezpieczony, rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy.

W przypadku kolizji drogowej zgłaszanej w ramach BLS trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach. Dotyczą one wartości szkody (z reguły do 30 tys. zł), liczby pojazdów (maksymalnie dwa) i obszaru, na jakim doszło do zdarzenia (w ramach usługi BLS likwidowane są jedynie szkody powstałe na terenie Polski).

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody z OC sprawcy kolizji?

Większość działających na polskim rynku firm ubezpieczeniowych pozwala klientom zgłosić szkodę przez internet – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej ubezpieczyciela. Sama informacja, że doszło do zdarzenia, to jednak zbyt mało. Zgłoszenie szkody z OC sprawcy kolizji musi zawierać niektóre dane znajdujące się w oświadczeniu sprawcy kolizji.

Co najczęściej musi zawierać zgłoszenie szkody z OC sprawcy kolizji:

 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane uczestników i świadków,
 • opis okoliczności.

Czy ubezpieczyciel może nie uznać oświadczenia sprawcy kolizji?

Może się zdarzyć, że mimo dostarczenia oświadczenia sprawcy kolizji ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Zazwyczaj jest tak wówczas, gdy sprawca nie potwierdził firmie ubezpieczeniowej swojego udziału w zdarzeniu lub podważa jego okoliczności. Musisz wiedzieć, że w takiej sytuacji nie jesteś bez wyjścia – możesz m.in. powołać się na świadków.

Ubezpieczyciel może też nie uznać oświadczenia sprawcy kolizji, gdy nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji, np. numeru PESEL sprawcy czy numeru rejestracyjnego pojazdu. Z tego powodu warto wozić ze sobą wydrukowane formularze oświadczenia, aby nie zapomnieć o żadnym istotnym szczególe.

Ile czeka się na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Firma ubezpieczeniowa musi pokryć koszty naprawy pojazdu w odpowiednim czasie. Standardowy termin likwidacji szkody wynosi 30 dni, przy czym może on zostać wydłużony. Dzieje się tak wówczas, gdy ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu na wyjaśnienie okoliczności kolizji.

Jeżeli odszkodowanie nie zostało wypłacone w ciągu 30 dni, to ubezpieczyciel:

 • informuje poszkodowanego o konieczności przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy,
 • wypłaca bezsporną część odszkodowania,
 • wypłaca pozostałą część odszkodowania – najpóźniej w ciągu 90 dni od zgłoszenia szkody.

Powyższa procedura nie oznacza, że w niektórych przypadkach na odszkodowanie nie będzie trzeba poczekać dłużej. Jeżeli sprawa znajdzie swój finał w sądzie, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku.

Podsumowanie

 • Kolizja ma miejsce, gdy skutkiem zdarzenia są szkody w mieniu, a wypadek, gdy konsekwencją są ranni lub zabici.
 • Jeżeli sprawca i poszkodowany są zgodni co do tego, jak doszło do kolizji, to nie muszą wzywać policji.
 • Oświadczenie sprawcy kolizji wystarcza, aby ubezpieczyciel zdecydował o wypłacie odszkodowania.
 • Na wypadek kolizji warto wozić wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej.
 • Policję należy wezwać m.in. gdy sprawca zbiegł lub nie przyznaje się do winy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak napisać oświadczenie o kolizji na parkingu?

  Szkoda parkingowa to również kolizja, chociaż jej wartość jest zazwyczaj niższa niż w przypadku zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze. Oświadczenie o szkodzie na parkingu należy przygotować w sposób identyczny jak oświadczenie o kolizji – potrzebny będzie ten sam wzór oświadczenia sprawcy kolizji.

 2. Ile mam czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy kolizji?

  Czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy jest sporo, bo 3 lata. Dopiero po upływie tego terminu roszczenie ulega przedawnieniu. Ze zgłoszeniem szkody nie warto jednak zwlekać – im szybciej zgłosisz kolizję, tym szybciej otrzymasz pieniądze na naprawę pojazdu. Korzystanie z częściowo uszkodzonego pojazdu nie jest bezpieczne, może też doprowadzić do powiększenia szkody.

 3. Jak sprawdzić OC sprawcy kolizji i wypadku drogowego?

  Już od pewnego czasu kierowcy nie mają obowiązku wozić ze sobą polisy OC. Ważność polisy można jednak sprawdzić, korzystając z e-usług, np. HistoriaPojazdu.gov.pl. Inną stroną internetową, za pośrednictwem której można się upewnić, czy auto jest ubezpieczone, jest portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl).

 4. Jak wysokie odszkodowanie mogę dostać z OC?

  Wysokość odszkodowania zależy od rozmiaru szkody. Wartość szkody ma obowiązek ustalić firma ubezpieczeniowa. Maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu, to 1 050 000 euro. Tyle wynosi suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej w 2024 r.

 5. Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela po zaniżonym odszkodowaniu z OC?

  Wystarczy napisać pismo do ubezpieczyciela i wskazać w nim, że kwota odszkodowania nie wystarczy na naprawę pojazdu. Swoją argumentację warto podeprzeć np. kosztorysem naprawy otrzymanym z warsztatu. Wówczas ubezpieczyciel będzie musiał odnieść się do zawartych w nim kwot. Jeżeli odwołanie nie przyniesie efektów, o wsparcie można się zwrócić do Rzecznika Finansowego.

 6. Jakich danych potrzebuję od sprawcy kolizji?

  Niezbędne dane, jakie muszą znaleźć się w oświadczeniu sprawcy kolizji, to: imię i nazwisko sprawcy, jego numer PESEL, adres zamieszkania oraz informacje o posiadanych przez niego uprawnieniach do prowadzenia pojazdów (kategoria prawa jazdy, data jego wydania). Sprawca kolizji powinien również podać numer swojej polisy ubezpieczeniowej.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments