Oświadczenie sprawcy kolizji – kiedy i jak sporządzić? Pobierz wzór w PDF

Kierowcy sprawdzają stan pojazdów po kolizji drogowej

Niegroźna stłuczka nie wymaga wezwania policji. Jeżeli kierowcy są zgodni co do przebiegu zdarzenia, pozostaje tylko sporządzić i podpisać oświadczenie sprawcy kolizji. Nawet jeżeli jeździsz ostrożnie, przestrzegając wszystkich zasad ruchu drogowego, powinieneś wiedzieć, jakie informacje muszą się znaleźć w takim oświadczeniu.

Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji to rozwiązanie korzystne dla uczestników zdarzenia – nie wymaga angażowania policji, a poszkodowany może liczyć, że szybko otrzyma odszkodowanie na wskazany rachunek bankowy. Aby jednak ubezpieczyciel nie żądał dodatkowych wyjaśnień czy dostarczania dokumentów, w oświadczeniu muszą znaleźć się dane osobowe uczestników kolizji oraz informacje o okolicznościach, w jakich doszło do szkody.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Czym kolizja różni się od wypadku drogowego?

Rozróżnienie między kolizją a wypadkiem drogowym jest bardzo wyraźne. O kolizji mówi się wówczas, gdy żaden uczestnik ruchu drogowego nie został poszkodowany – rezultatem kolizji są jedynie szkody materialne. Wypadek drogowy stwierdza się w sytuacji, gdy doszło do szkód osobowych – np. gdy kierowca czy pasażerowie doznali obrażeń lub zmarli. To jednak nie wszystkie różnice – pozostałe zostały ujęte w poniższej tabeli.

 Kolizja DrogowaWypadek drogowy
Rodzaj szkódTylko w mieniu, np. uszkodzony pojazd.Szkody w mieniu i szkody osobowe, np. ranny kierowca lub pasażer.
Konieczność wezwania policjiNie, jeżeli uczestnicy kolizji są zgodni co do jej przebiegu.Tak, od tej zasady nie ma żadnych wyjątków.
Możliwość przestawienia autTak, uczestnicy mogą przestawić pojazdy, jeżeli spiszą oświadczenie sprawcy kolizji.Nie, zdecydować o tym może dopiero funkcjonariusz policji.
Odpowiedzialność karnaArt. 86. § 1. Kodeksu wykroczeń – sprawca kolizji drogowej podlega karze grzywny; jeżeli sprawca w momencie kolizji był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kara będzie dotkliwsza.Art. 177. Kodeksu karnego:
– gdy poszkodowany doznał lekkiego lub średniego uszczerbku – sprawca podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat,
– jeżeli poszkodowany umrze – sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Przy wypadku bezwzględnie wymagane jest zawiadomienie policji. Funkcjonariusze policji powinni obejrzeć miejsce zdarzenia, zabezpieczyć dowody i ustalić, który z kierowców ponosi winę. Z tego względu uczestnikom ruchu drogowego nie wolno przestawiać pojazdów – to może utrudnić odtworzenie przebiegu zdarzenia i uniemożliwić ustalenie jego przyczyn.

Jak spisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Co powinno zawierać oświadczenie spisane przez uczestników kolizji? Podać należy jak najwięcej szczegółów. Informacje wymagane w oświadczeniu sprawcy kolizji można co do zasady podzielić na cztery kategorie:

 1. Dane osobowe uczestników i świadków kolizji

W tej sekcji oświadczenia sprawcy kolizji wskazuje się: imiona i nazwiska kierowców biorących udział w zdarzeniu, ich numery PESEL, dane kontaktowe oraz informacje o uprawnieniach do kierowania pojazdami – należy wskazać kategorię i numer dokumentu. Jeżeli są świadkowie, to należy postąpić w sposób analogiczny.

2. Dane dotyczące pojazdów, które wzięły udział w kolizji

Należy wymienić pojazdy biorące udział w kolizji – określić markę, model i wskazać typ każdego pojazdu. W oświadczeniu powinna znaleźć się też informacja o ich numerach rejestracyjnych. Jeżeli kierujący nie jest właścicielem pojazdu, w oświadczeniu warto zamieścić informację o właścicielu auta.

3. Dane dotyczące ubezpieczenia sprawcy kolizji

Prawidłowo sporządzone oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać informacje o firmie ubezpieczeniowej udzielającej sprawcy ochrony ubezpieczeniowej. Należy podać nazwę ubezpieczyciela oraz wskazać numer polisy OC i termin, do którego polisa jest ważna.

4. Informacje o okolicznościach, w jakich doszło do kolizji

Ostatnia część oświadczenia sprawcy kolizji zawierać powinna szczegółowy opis zdarzenia. Należy wskazać, jak doszło do stłuczki, czyli podać:

 • datę i godzinę zdarzenia,
 • opis uszkodzeń pojazdów poszkodowanego i sprawcy,
 • czy uszkodzone zostały rzeczy przewożone w aucie poszkodowanego – jeżeli tak, to należy je wymienić.

Po spisaniu okoliczności zdarzenia, oświadczenie powinno zostać podpisane zarówno przez sprawcę, jak i poszkodowanego.

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie dokumentacji zdjęciowej. Zdjęcia uszkodzeń i ogólnej sytuacji w miejscu zdarzenia wykonać można zamiast rysunków. Taki materiał – lepiej niż opis – pozwoli pracownikom firmy ubezpieczeniowej ocenić, jak doszło do kolizji i jakie szkody poniósł poszkodowany.

Kiedy spisać oświadczenie sprawcy kolizji i skąd wziąć wzór?

Oświadczenie sprawcy kolizji to rozwiązanie, z którego często korzystają kierowcy. Kiedy warto je sporządzić? Gdy:

 • kierowcom zależy na czasie – oświadczenie eliminuje konieczność angażowania policji. Na przeprowadzenie procedury przez funkcjonariuszy trzeba poświęcić znacznie więcej czasu,
 • sprawca kolizji chce uniknąć mandatu,
 • poszkodowany chce szybko otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy kolizji.

Kiedy zatem spisywać oświadczenie sprawcy kolizji? Wówczas, gdy uczestnicy zdarzenia są zgodni co do tego, jak doszło do kolizji i nie ma wątpliwości co do tego, kto jest jej sprawcą.

Chociaż oświadczenie sprawcy kolizji można spisać odręcznie, to stres może spowodować, że uczestnicy zapomną o kluczowych kwestiach. Z tego względu warto wydrukować sobie wzór oświadczenia i wozić go w samochodowym schowku na wszelki wypadek.

Tutaj możesz pobrać wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej.

Jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy po kolizji?

Jeżeli oświadczenie sprawcy kolizji zostanie prawidłowo sporządzone, poszkodowany nie powinien mieć problemu z otrzymaniem odszkodowania. Ścieżki postępowania są dwie – poszkodowany może przesłać oświadczenie do:

 • firmy ubezpieczeniowej sprawcy – od niej też otrzyma wszelkie dalsze informacje,
 • swojego ubezpieczyciela – jeżeli oferuje on usługę w postaci Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS).

Drugie rozwiązanie jest dla poszkodowanego o tyle korzystne, że otrzyma on odszkodowanie od ręki. Z kolei firma ubezpieczeniowa rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy.

W przypadku BLS trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach. Dotyczą one wysokości szkody (z reguły do 30 tys. zł), liczby pojazdów (maksymalnie dwa) i obszaru, na jakim doszło do zdarzenia (w ramach usługi BLS likwidowane są tylko szkody powstałe na terenie Polski).

Czym jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Na różnych portalach internetowych – w tym na stronie Rzecznika Finansowego – kierowcy mogą znaleźć wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jest to dokument zbliżony zawartością do oświadczenia sprawcy kolizji. Różnica polega na tym, że w oświadczeniu sprawcy kolizji kierowca, który doprowadził do szkód, przyznaje się do winy.

Elementu przyznania się do winy nie ma z kolei we wspólnym oświadczeniu o zdarzeniu drogowym. Dokument ten będzie jedynie stwierdzał, że doszło do zdarzenia. Dla ubezpieczyciela może on być niewystarczający do likwidacji szkody. Z tego względu kierowcom rekomenduje się korzystanie ze wzoru oświadczenia sprawcy kolizji.

Kiedy na miejsce kolizji trzeba wezwać policję?

Sprawca kolizji może negować swoją winę. Jeżeli nie chce on podpisać oświadczenia sprawcy kolizji, to niezbędna będzie interwencja funkcjonariuszy policji. Bez przyjazdu policji nie obejdzie się również wówczas, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Kłopotem może okazać się też brak dokumentów. Aktualnie kierowcy nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego. Jeżeli sprawca twierdzi, że nie jest właścicielem auta, warto upewnić się, że podaje prawidłowe dane.

Przesłanką do wezwania policji będą również wątpliwości dotyczącego tego, jak doszło do kolizji. Wówczas w sprawie powinni wypowiedzieć się funkcjonariusze.

Podsumowanie

 1. Rezultatem kolizji są szkody w mieniu, np. uszkodzone auto. Jeżeli są ranni lub zabici, to mówi się o wypadku drogowym.
 2. Jeżeli sprawca i poszkodowany są zgodni co do tego, jak doszło do kolizji, nie muszą oni wzywać policji.
 3. Oświadczenie sprawcy kolizji jest wystarczające, aby poszkodowany otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy.
 4. Na wypadek kolizji warto wozić w schowku samochodowym wzór oświadczenia sprawcy kolizji. Taki wzór sprawdza się lepiej niż wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
 5. Policję na miejsce kolizji należy wezwać m.in. gdy sprawca zbiegł, nie ma przy sobie dokumentów lub nie przyznaje się do winy.
Michalina Miotk

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments