Ubezpieczenie AC – dodatkowe ubezpieczenie dla samochodu

Czym jest ubezpieczenie autocasco?

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni dany samochód wraz z jego podstawowym wyposażeniem przed różnego rodzaju zdarzeniami na drodze, takimi jak kolizje, wypadki czy stłuczki. Za dodatkową opłatą ochroną może być objęte również dodatkowe wyposażenie samochodu zamontowane w nim na stałe.
W razie uszkodzenia pojazdu nie z winy właściciela, polisa pozwoli na dokonanie napraw, wybraną wcześniej drogą likwidacji szkody, a wszelkie jej koszty pokryje ubezpieczyciel.

Polisa autocasco powszechnie nazywana AC, chroni ubezpieczony pojazd nie tylko przed niewielkimi uszkodzeniami częściowymi, wymagającymi odstawienia samochodu do warsztatu, ale również przed kradzieżą czy szkodą całkowitą, czyli taką, której wartość przekracza 70% wartości samochodu z dnia jej wystąpienia.

Co obejmuje autocasco?

Polisa autocasco chroni nas przed takimi zdarzeniami losowymi, jak:

 • kradzież pojazdu
 • szkody całkowite
 • szkody częściowe
 • działania sił natury
 • akty wandalizmu i inne działania osób trzecich, tzw. nieznanych sprawców

W poszczególnych towarzystwach zakresy ubezpieczenia mogą się znacznie różnić. Dlatego też nie warto (w przeciwieństwie do OC) patrzeć jedynie na cenę oferty. Jeżeli zależy nam na dobrym autocasco, to sprawdźmy w pierwszej kolejności jego zakres. Niestety, jak to bywa zazwyczaj, im lepsza polisa AC, tym droższa. Czym mogą różnić się oferty autocasco u poszczególnych towarzystw?

 • suma ubezpieczenia – im wyższa, tym lepiej. Dodatkowym atutem jest jej stała (niezmieniająca się w czasie polisy) i odnawialna (nie obniża się o wypłacone wcześniej odszkodowanie) wartość
 • naprawa pojazdu – w przypadku nowych samochodów powinniśmy wybierać ASO, w przypadku starszych – standardowe warsztaty współpracujące z danym towarzystwem (naprawa również bezgotówkowa, wystawiana faktura), ewentualnie na podstawie kosztorysu, lecz bez potrąceń amortyzacji (patrz niżej)
 • użycie części – w zależności od wieku i marki pojazdu, warto wybierać części oryginalne
 • udziały własne – pomniejszone kwotowo lub procentowo odszkodowanie; im wyższe udziały, tym tańsza polisa
 • amortyzacja części – pomniejszona wartość części eksploatacyjnych pojazdu – warto mieć ją wykupioną, gdyż wpływa ona istotnie na wysokość wypłaconego odszkodowania

Powyższe elementy składowe autocasco wpływają na cenę i jakość ubezpieczenia. Oczywiście można je swobodnie modyfikować, aby uzyskać „złoty środek” – polisę niedrogą, ale także z niezłym zakresem ubezpieczenia. Ważne, by każdy mógł znaleźć satysfakcjonujące go autocasco w atrakcyjnej cenie.

Autocasco tylko od kradzieży – czy to możliwe?

Jak najbardziej. Obecnie towarzystwa prześcigają się w tworzeniu coraz to bardziej atrakcyjnych ofert, w tym również tzw. minicasco. Czym jest ten rodzaj ubezpieczenia? Jest to okrojone autocasco, które obejmuje zazwyczaj:

 • kradzież
 • szkodę całkowitą
 • uszkodzenia wyrządzone przez siły natury

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują kombinacje wyżej wymienionych zdarzeń, czasami również poszerzone o szkody częściowe. Jednak cechą charakterystyczną minicasco jest niepełna ochrona: jeżeli ubezpieczyciel proponuje polisę od kradzieży i szkody całkowitej, to z wyłączeniem szkody częściowej i odwrotnie. Co zatem stanowi o atrakcyjności tego typu ofert? Cena! W niektórych przypadkach polisa OC+minicasco jest jedynie o ok. 100 zł droższa niż samo OC. Ponadto możemy wybrać korzystny dla nas wariant ubezpieczenia, który jest indywidualny w każdej firmie ubezpieczeniowej. Przykładowo, właściciel czternastoletniego VW Passata B5 raczej nie martwi się o wypadki (pełna polisa autocasco stanowiłaby zbyt dużą część wartości samochodu), lecz samo ubezpieczenie od kradzieży, relatywnie tanie, jest bardzo kuszące. Tym bardziej, że Passaty w naszym kraju są „obiektem westchnień” pewnego odsetku społeczeństwa i to nawet te wyprodukowane na samym początku XXI wieku.

Ile kosztuje autocasco?

Na cenę AC składa się wiele zmiennych – przede wszystkim model samochodu, zniżki i wiek kierowcy oraz interesujący go zakres ubezpieczenia. Przykładowe ubezpieczenie OC+AC na Fiata Stilo z silnikiem diesla o pojemności 1.9 l może kosztować 630 zł. Taką cenę zaproponowało jedno z towarzystw dostępnych w porównywarce ofert ubezpieczeń komunikacyjnych z następującym zakresem autocasco:

 • naprawa kosztorysowa
 • części zamienne
 • brak amortyzacji części
 • udział własny 5%

Ciężko byłoby znaleźć lepszą ofertę na czternastoletni samochód, którego właścicielem jest osoba w średnim wieku legitymująca się maksymalnymi zniżkami zarówno z OC, jak i z AC. Zgoła inne stawki będą obowiązywać na samochody klasy premium, których wartość rynkowa jest nieporównywalnie wyższa. Ten sam hipotetyczny kierowca na Porsche Panamera 4S z rocznika 2013 (mający pod maską silnik benzynowy o mocy 400 KM) wydałby na bogaty pakiet OC+AC aż 17000 zł! W przeciwieństwie do poprzedniego Fiata Stilo, w tym przypadku miałby zagwarantowaną naprawę w ASO na częściach oryginalnych, również bez potrąceń amortyzacji i z zerowym udziałem własnym. Dodatkowo samochód ten wyceniony został nie na 6500 zł, lecz blisko 400000 zł. Jak widać, różnice w cenie pakietu OC+AC potrafią być kolosalne nawet dla tego samego kierowcy, mającego maksymalne zniżki i długi staż prawa jazdy.

Odszkodowanie z AC – jak uzyskać

Co zrobić, gdy przytrafi się szkoda? Mając wykupione autocasco możemy czuć się bezpieczni, ale czy na pewno? Wiele zależy od zakresu ubezpieczenia, jakie zawarliśmy. Niestety, wielu kierowców sprawdza warunki umowy PO szkodzie, a NIE PRZED podpisaniem polisy. To podstawowy błąd, który może nas wiele kosztować – zaoszczędzone kilkaset złotych na ubezpieczeniu może spowodować, że stracimy na odszkodowaniu znacznie więcej! Więc gdy już dojdzie do uszkodzenia naszego pojazdu, niezwłocznie zgłośmy zaistniały fakt naszemu ubezpieczycielowi. Pamiętajmy o następujących kwestiach:

 • jeżeli mamy wykupiony wariant serwisowy (bezgotówkowy) to skorzystajmy z niego – nie będziemy musieli szukać dobrego warsztatu w dobrej cenie, zaoszczędzi nam to czas i nerwy, a być może również uchroni przed zaniżonym kosztorysem
 • na tańszy wariant kosztorysowy możemy się zgodzić tylko w wypadku korzystnej wyceny szkody i niewielkich, powierzchniowych szkód (o ile wariant serwisowy był wykupiony, w przeciwnym razie nie mamy wyboru)
 • jeżeli mamy rozbitą szybę a wykupiliśmy wcześniej dodatkowe ubezpieczenie szyb, to nie naprawiajmy jej z AC a z tego ubezpieczenia (nie stracimy zniżek z autocasco w naszym towarzystwie)

Z autocasco możemy również skorzystać w przypadku, gdy to my jesteśmy poszkodowani w kolizji, a towarzystwo ubezpieczające pojazd sprawcy zdarzenia na OC nie wywiązuje się z obowiązku. A na wypłacenie bezspornej części odszkodowania ma – wg ustawy – 30 dni. Jeżeli potrzebujemy szybkiej naprawy naszego samochodu i nie możemy tyle czekać, to naprawmy go z naszej polisy AC. Co prawda stracimy zniżki, ale tylko tymczasowo, gdyż szkoda ta powinna być „wymazana” z bazy UFG w momencie, gdy ubezpieczyciel wypłaci (odda) należne odszkodowanie. Tyle, że procedura ta nie trwa zazwyczaj krótko.

 

Autocasco za granicą

Nieco inaczej wygląda kwestia w przypadku zaistnienia szkody poza granicami Polski. Większość towarzystw zgadza się na „szybką” naprawę samochodu na miejscu, która ma na celu jedynie przygotować samochód do bezpiecznej jazdy. Innymi słowy, bez zapytania ubezpieczyciela możemy naprawić pojazd, by był sprawny pod względem technicznym. Nasz limit w większości towarzystw to 1000 euro. Wystarczy, że przedstawimy naszemu ubezpieczycielowi fakturę za dokonaną naprawę by odzyskać od niego należną kwotę. Pozostałe elementy, wymagające naprawy lub wymiany (np. elementy nadwozia) dokonane zostaną już na terenie kraju. Oczywiście, jeżeli szkoda mająca miejsce za granicą jest poważna to pozostaje nam zadzwonić do naszego towarzystwa. Ale żeby mieć możliwość uzyskania odszkodowania, należy upewnić się, czy nasze autocasco chroni również za granicą. Okazuje się bowiem, że niektóre firmy chcą dopłatę za ubezpieczenie AC poza Polską. Wtedy taka polisa chroni nas na terenie niemal całej Europy, z wyłączeniem zazwyczaj następujących państw:

 • Albania
 • Białoruś
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Ukraina

Podstawowe wyłączenia

AC w każdej firmie posiada cały szereg wyłączeń, które zwalniają ubezpieczyciela od odpowiedzialności pokrycia kosztów finansowych renowacji. Najczęściej nie są objęte ochroną szkody powstałe w sytuacji gdy samochód:

 • prowadziła osoba nie posiadająca uprawnień,
 • został skradziony lub uszkodzony wskutek rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie otwartego wozu bez opieki lub z kluczykami w środku),
 • był prowadzony przez osobę będącą pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • jest niezarejestrowany lub nie posiada ważnych badań technicznych,
 • podczas kradzieży nie był w pełni zabezpieczony, to znaczy, że nie były prawidłowo uruchomione jego zadeklarowane na umowie zabezpieczenia (autoalarm, blokada skrzyni biegów, itp.).

Pomimo tych podstawowych wyłączeń, każde towarzystwo posiada inne, bardziej zróżnicowane przypadki, zawsze zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które przed podpisaniem umowy zawsze muszą być klientowi przedstawione. Warto zawsze dokładnie zapoznać się z tym dokumentem.

Najczęściej umowy AC zawierane są na okres 12 miesięcy, jednak można umowę podpisać na krótszy okres. Ponieważ autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym nie zostaje automatycznie przedłużane na kolejny rok i nie przechodzi na nowego właściciela pojazdu po jego sprzedaży.

Istotne punkty ubezpieczenia

Kilkoma najbardziej istotnymi zapisami w umowie, na które należy zwrócić szczególną uwagę są:

 • amortyzacja (procent zużycia części samochodu w dniu wystąpienia szkody),
 • udział własny (część kosztów naprawy, określonych procentowo lub kwotowo, które pokrywa właściciel pojazdu z własnej kieszeni),
 • rozliczenie szkody (gotówkowe lub bezgotówkowe),
 • tryb naprawy uszkodzonego samochodu (warsztatowy-samochód po szkodzie odstawia się do warsztatu, a po naprawie wystawia faktury lub kosztorysowy-po szkodzie rzeczoznawca ocenia rozmiar szkody i koszty naprawy, przedstawia wszystko w kosztorysie i towarzystwo przesyła daną kwotę do właściciela).

Cena ubezpieczenia autocasco zależy od wielu czynników i wpływ na nią ma nie tylko samochód, jego parametry i wyposażenie, ale i jego właściciela, jego historii ubezpieczeniowej oraz posiadanych zniżek na AC.

AC mini

W niektórych towarzystwach dostępne jest ubezpieczenie autocasco w nieco uboższej wersji, tzw. ACmini. Tego typu polisy zapewniają wypłatę odszkodowania jedynie w przypadku kradzieży samochodu lub szkody całkowitej. Nie będą z takiej ochrony pokrywane koszty naprawy samochodu, np. po kolizji. Choć zakres jest trochę uboższy niż w pełnej wersji AC, warunki ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa, będą dokładnie takie same.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x