PZU Ubezpieczenia – porównaj ceny z pozostałymi towarzystwami!

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

PZU – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU jest najstarszą i zarazem największą firmą ubezpieczeniową w Polsce. Jej początki sięgają 1803 r., a jej pełna działalność rozpoczęła się w 1921 r. wraz z powołaniem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. Od końca lat 20. do początku lat 50. XX wieku firma działała pod nazwą Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, później aż do początku lat 90. XX wieku funkcjonowała pod szyldem Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. W roku 1998 rozpoczął się proces prywatyzacji, a obecnie głównym udziałowcem PZU jest Skarb Państwa posiadający około 34,19% akcji. Pozostałych akcjonariuszy stanowią inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.

W skład Grupy PZU wchodzi wiele spółek, w tym zagranicznych. Są to m.in.:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA,
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA,
 • Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,
 • PZU Pomoc SA.

Sprawdź Kalkulator OC AC PZU!

W trakcie swojej działalności PZU było wielokrotnie nagradzane. Przykładowe nagrody i wyróżnienia to „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2016” czy nagroda specjalna „The Best of the Best” w 2020 za działania w obszarze relacji inwestorskich.

Ubezpieczenia w PZU

Jako największy ubezpieczyciel w Polsce, towarzystwo PZU zadbało o szeroką ofertę. Klienci indywidualni mogą kupić m.in. następujące ubezpieczenia:

 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia domu i mieszkania,
 • ubezpieczenia podróżne,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

W ofercie PZU dostępne są też produkty inwestycyjne, w tym pozwalające oszczędzać na przyszłą emeryturę (IKE, IKZE).

Propozycje PZU nie są skierowane jedynie do konsumentów – w ofercie dostępne są też produkty dla klientów biznesowych i rolników.

Ubezpieczenia można nabyć w oddziale towarzystwa – u agenta ubezpieczeniowego. Istnieje również możliwość skorzystania z oferty telefonicznie lub internetowo. Towarzystwo PZU na swoich stronach udostępnia kalkulator, przy pomocy którego samodzielnie można obliczyć składkę i zakupić ubezpieczenie.

OC w PZU

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (czyli OC) jest polisą, która chroni właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych (wypadków, kolizji). Gdy dojdzie do wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną, ubezpieczyciel pokrywa koszty szkód, jakich doznały inne osoby.

Polisa OC jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym, o czym stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Za brak OC grożą kary finansowe, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Polisa PZU OC zapewnia pokrycie szkody, która powstała w trakcie:

 • ruchu pojazdu,
 • wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego,
 • bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
 • zatrzymania lub postoju pojazdu.

Sumy gwarancyjne wynoszą tyle, ile u każdego innego ubezpieczyciela, czyli:

 • 5 210 000 euro dla szkód na osobie (jeśli np. w wyniku wypadku ktoś umrze lub zostanie ranny),
 • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu (np. za uszkodzenie auta, roweru lub płotu sąsiada).

Ochrona OC w PZU jest ważna na terenie Polski, a także w pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Umowa z ubezpieczycielem trwa 12 miesięcy.

Oblicz składkę OC/AC

AC w PZU

Polisa autocasco, w przeciwieństwie do polisy OC, jest ubezpieczeniem, które jest dobrowolne. Ten produkt ma zabezpieczać na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia samochodu.

Ubezpieczenie AC chroni przed:

 • zniszczeniem ubezpieczonego samochodu, które spowodowały żywioły, np. gradobicie, burze, wichury, pożar,
 • zderzeniem ubezpieczonego samochodu ze zwierzętami,
 • zderzeniem ubezpieczonego samochodu z innymi pojazdami poruszającymi się na drogach,
 • uderzeniem ubezpieczonego pojazdu w budynek lub drzewo,
 • uszkodzeniem powstałym z własnej winy lub przez działanie osób trzecich, np. zarysowaniem lakieru.

W PZU właściciel może zdecydować się na trzy warianty AC:

 • Wariant serwisowy – umożliwia skorzystanie z autoryzowanych stacji obsługi z użyciem oryginalnych części zamiennych;
 • Wariant optymalny – z użyciem przy naprawie pojazdu części alternatywnych o porównywalnej jakości;
 • Wariant partnerski – naprawa z użyciem części oryginalnych bez pomniejszania ich cen o amortyzację.

PZU współpracuje z warsztatami na terenie całej Polski. Ochronę AC można rozszerzyć. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy.

Assistance w PZU

Polisa assistance to ubezpieczenie dobrowolne, którego zakres obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy na drodze. W PZU produkt ten jest sprzedawany pod nazwą PZU Pomoc w Drodze i dostępny jest w następujących wariantach:

1) Wariant Komfort

Assistance Komfort można nabyć wraz z OC lub AC. Polisa działa na terenie Polski, a kierowcy przysługują m.in. następujące świadczenia:

 • naprawa samochodu na miejscu w przypadku jego unieruchomienia wskutek kolizji z innym samochodem,
 • holowanie samochodu – limit 150 km,
 • parkowanie samochodu – do 3 dni,
 • usługi informacyjne,
 • pojazd zastępczy (w ofercie z AC) – po wypadku lub kradzieży; do 3 dni,
 • nocleg w hotelu (w ofercie z AC) – po wypadku, kradzieży lub awarii w odległości większej niż 50 km od domu.

2) Wariant Super

Wariant Super jest dostępny w opcji PL lub PL + EU. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia m.in. następującej pomocy:

 • naprawa samochodu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie samochodu do 150 km,
 • złomowanie samochodu,
 • możliwość wynajęcia samochodu zastępczego – limit 10 dni,
 • zapewnienie noclegu dla ubezpieczonych.

3) Wariant PZU GO

W ramach tego wariantu ubezpieczony otrzymuje nowoczesny czujnik ruchu do zamontowania na przedniej szybie samochodu. Urządzenie informuje ubezpieczyciela o niebezpiecznych sytuacjach, w których znalazł się kierowca. Czujnik łączy się z aplikacją w telefonie, po czym przesyła ubezpieczycielowi informacje np. o wypadku.

Ubezpieczyciel otrzymuje dokładne dane o miejscu zdarzenia. W razie wypadku kontaktuje się z kierowcą, aby sprawdzić, czy potrzebuje on pomocy. W sytuacji, gdy ten nie odbiera telefonu, PZU może zawiadomić służby ratunkowe.

PZU GO można kupić z wariantem Komfort lub Super.

NNW w PZU

W ofercie ubezpieczyciela dostępne są dwa produkty: PZU Auto NNW i PZU Auto NNW Max.

1) PZU Auto NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub zgon ubezpieczonego w czasie podróżny samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący – kierowca oraz pasażerowie.

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
 • w wyniku zatrzymania lub postoju,
 • w wyniku naprawy samochodu na miejscu zdarzenia,
 • w trakcie pobierania paliwa.

Suma ubezpieczenia w polisie jest wybierana indywidualnie, minimalna kwota to 5 000 zł, a maksymalna to 100 000 zł.

2) PZU Auto NNW MAX

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku. Ochrona dotyczy tego samego zakresu, co podstawowa wersja polisy NNW, jednak w jej przypadku ubezpieczony może liczyć na wyższą sumę ubezpieczenia. Kierowca może wybrać kwotę od 100 000 zł do 500 000 zł.

Oblicz składkę OC/AC

Inne ubezpieczenia w PZU

PZU proponuje kierowcom także dodatkowe produkty, które zapewniają wsparcie w różnych sytuacjach. Należą do nich:

 • Ubezpieczenie Auto Szyba – ubezpieczyciel zorganizuje naprawę lub wymianę szyby oraz pokrywa koszty naprawy. Ochroną objęte są wszystkie szyby w samochodzie – zarówno przednia, tylna, jak i boczne;
 • Ubezpieczenie Auto Opony – firma zapewnia pomoc, gdy dojdzie do uszkodzenia opony w samochodzie, przyczepie lub motocyklu. Ubezpieczenie uwzględnia też pomoc na miejscu, holowanie do najbliższego warsztatu oraz pokrycie kosztów naprawy;
 • Ubezpieczenie PZU Auto Asystent Zdrowotny – przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Jeżeli kierowca w wyniku wypadku dozna uszczerbku na zdrowiu, to będzie mógł skorzystać z prywatnej opieki lekarskiej, konsultacji, rehabilitacji oraz badań. Ubezpieczyciel gwarantuje: dostępność wizyt u 20 specjalistów, terapię psychologiczną, zabiegi ambulatoryjne (np. zastrzyki, szycie, pobieranie krwi), zabiegi rehabilitacyjne (łącznie 30 zabiegów), wizyty domowe pielęgniarki, badania diagnostyczne (np. RTG, EKG, USG, TK) i transport medyczny.

Zgłoszenie szkody w PZU

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU umożliwia zgłoszenie powstałej szkody na kilka sposobów. Ubezpieczony może zgłosić zdarzenie:

 • telefonicznie,
 • osobiście w oddziale PZU,
 • osobiście po umówieniu spotkania z agentem,
 • przez SMS-a,
 • przez e-formularz,
 • przez czat wideo.

Do zgłoszenia szkody niezbędne będą:

 • dane osobowe i kontaktowe właściciela pojazdu i kierowcy,
 • dane pojazdu (numer rejestracyjny, marka, model),
 • dokładny opis, jak doszło do zdarzenia (data i miejsce, opis okoliczności).

Wypowiedzenie umowy OC w PZU

Prawo do wypowiedzenia umowy OC przysługuje kierowcom tylko w niektórych sytuacjach – po zakupie samochodu z polisą OC, przy podwójnym ubezpieczeniu i przed końcem okresu, na jaki umowa została zawarta.

W celu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia należy przesłać ubezpieczycielowi wypełniony wniosek. Musi on zawierać dane osobowe właściciela pojazdu, jego dane kontaktowe oraz numer polisy. Wniosek musi również zostać własnoręcznie podpisany.

Jeżeli kierowca nie chce przedłużać umowy OC na kolejny rok, to wypowiedzenie nie może zostać złożone później niż na jeden dzień przed końcem umowy. W dowolnym momencie wypowiedzenie mogą złożyć kierowcy, którzy kupili samochód i przejęli OC zbywcy.

Dokument można wysłać za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela lub na adres do korespondencji:

PZU SA
ul. Postępu 18A,
02-676 Warszawa

PZU – Opinie

PZU to firma ubezpieczeniowa z największym udziałem na polskim rynku ubezpieczeniowym. To przekłada się na liczbę składanych do Rzecznika Finansowego skarg. W 2020 r. było ich 59920. Uwzględniając jednak udział rynkowy ubezpieczyciela, w naszym rankingu PZU znalazło się w pierwszej jego części – na 7. miejscu.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Powyższa tabela pokazuje, że nie ma ubezpieczeń uniwersalnych, które uwzględniałyby potrzeby każdego klienta. Najlepszym rozwiązaniem przed zakupem polisy OC jest porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych i zapoznanie się z opiniami dotychczasowych klientów.

Korzystałeś z produktów PZU? Podziel się swoją opinią – pomóż innym kierowcom w podjęciu decyzji.

Stefania Stuglik
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata Cerajewska
4 lat temu

proszę
o pomoc wyceny całego pakietu ubezpieczenia auta 9 osobowego pod wynajem

Małgorzata Cerajewska
4 lat temu

czekam na info

Małgorzata Cerajewska
4 lat temu

cena auta 30 000

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)