Kiedy ubezpieczenie OC zostanie automatycznie przedłużone?

Przedłużenie umowy OC

Brak obowiązkowej polisy OC wiąże się dla właściciela pojazdu z wysoką karą finansową. Osoby które opłacały OC przez cały rok, nie muszą się jednak jej obawiać. Jeśli nie zgłoszą u swojego ubezpieczyciela chęci zakupu nowej polisy, to i tak będzie on zobowiązany do przedłużenia umowy OC. Co istotne – nawet, gdy właściciel samochodu nie opłaci składki z tego tytułu, wciąż będzie posiadał ważne ubezpieczenie OC.

Zdaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), najczęstszą przyczyną, dla której kierowcy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC, jest wygaśnięcie polisy ubezpieczeniowej, która została zakupiona przez poprzedniego właściciela auta. Ale nie tylko ta grupa kierowców popełnia błędy związane z OC.

Czy OC przedłuża się automatycznie?

Ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie, gdy polisa została wykupiona na okres 12 miesięcy i w tym czasie nie doszło do zmiany właściciela pojazdu. To, czy dojdzie do przedłużenia OC, nie jest zależne od tego, z jaką firmą ubezpieczeniową kierowca podpisał umowę – każda stosuje te same przepisy.

Dlaczego OC przedłuża się automatycznie? Powodem jest chęć uchronienia kierowców przed problemami finansowymi. Gdyby nie OC, za szkody spowodowane w kolizji czy wypadku musieliby oni płacić z własnej kieszeni.

Mimo że firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek automatycznie wznawiać polisę, to muszą wykonać również inne czynności:

 • przedstawić klientowi ofertę na kolejny okres – nie później niż 14 dni przed końcem umowy OC,
 • przyjąć odmowę przedłużenia umowy – jeżeli klient nie chce kontynuować ubezpieczenia,
 • potwierdzić zawarcie umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia – gdy klient chce kontynuować OC.

Automatyczne przedłużenie OC chroni też przed przerwą w ciągłości obowiązkowej ochrony. W 2024 r. maksymalna kara, jaka może zostać nałożona na właścicieli samochodów osobowych, wynosi 8600 zł.

Ile wynosi kara za brak OC w 2024 r.?

Pojazd osobowyPojazd ciężarowyPozostałe pojazdy
Kary za brak OC w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca
Do 3 dni1700 zł2550 zł280 zł
Od 4 do 14 dni4240 zł6360 zł710 zł
Powyżej 14 dni8480 zł12730 zł1410 zł
Kary za brak OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia
Do 3 dni1720 zł2580 zł290 zł
Od 4 do 14 dni4300 zł6450 zł720 zł
Powyżej 14 dni8600 zł12900 zł1430 zł

Na czym polega automatyczne przedłużenie OC?

Jak sama nazwa wskazuje, automatyczne przedłużenie OC polega na odnowieniu przez firmę ubezpieczeniową umowy ubezpieczenia (wystawieniu nowej polisy) na kolejny okres (12 miesięcy). Przedłużenie OC odbywa się jednak tylko wówczas, gdy klient nie zgłosi sprzeciwu, czyli nie wypowie zawartej umowy na piśmie.

Brak sprzeciwu ze strony kierowcy jest traktowany jako zgoda na zaproponowane warunki. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa udzieli dalszej ochrony i wezwie klienta do uiszczenia składki OC. Mimo że automatyczne przedłużenie OC chroni kierowców przed przerwą w ubezpieczeniu (i tym samym konsekwencjami finansowymi), to nie zawsze warunki zaproponowane przez firmę ubezpieczeniową muszą być korzystne.

Przykład: Pani Maria kupiła ubezpieczenie na rok (do 10.01.2023 r.), a na około miesiąc przed końcem umowy otrzymała od ubezpieczyciela ofertę OC na kolejny okres. Zdecydowała się ją przyjąć – wyraziła milczącą zgodę i nie wypowiedziała dotychczasowej umowy. W dniu 12 stycznia 2024 r. spowodowała stłuczkę, ale wiedziała, że nie musi się obawiać – ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu kierowcy odszkodowanie.

Kiedy ubezpieczyciel powinien poinformować o warunkach nowej umowy OC?

Jak pokazuje praktyka, o konieczności zakupu ubezpieczenia OC na kolejny okres łatwo zapomnieć. Z tego powodu na ubezpieczycieli nałożone zostały w tym zakresie dodatkowe obowiązki informacyjne. Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie później niż na 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, firma ubezpieczeniowa musi wysłać ubezpieczającemu informację o ubezpieczeniu na kolejny okres. W tym dokumencie powinny znaleźć się przede wszystkim:

 • informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej, którą klient będzie musiał uiścić, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia,
 • pouczenie, że wysokość składki może ulec zmianie, jeżeli na jaw wyjdą nowe okoliczności – taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy kierowca udostępnia pojazd swojemu dziecku, które jest początkującym kierowcą,
 • pouczenie o możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia – firma ubezpieczeniowa musi też wskazać formę i termin złożenia wypowiedzenia,
 • pouczenie o skutkach wypowiedzenia i skutkach niezłożenia wypowiedzenia.

Oferta nie zawsze musi dotrzeć do klienta w formie papierowej za pośrednictwem poczty. Jeżeli ubezpieczony wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, informację otrzyma na podany adres mailowy.

Co się opłaca – przedłużyć umowę czy zmienić ubezpieczyciela?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Na wysokość składki wpływa wiele czynników. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę doświadczenie kierowcy i parametry samochodu. Ważne są też wypracowane zniżki, przy czym firmy ubezpieczeniowe różnie naliczają bonus za bezszkodową jazdę. To powoduje, że aby ocenić konkurencyjność oferty złożonej przez ubezpieczyciela, trzeba porównać ją z innymi. Jak to zrobić?

Najprostszym sposobem jest porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych. Jest to możliwe dzięki intuicyjnemu w obsłudze kalkulatorowi OC AC zamieszczonemu na naszej stronie internetowej. Aby poznać propozycje ubezpieczycieli, wystarczy wypełnić wskazane pola – na podstawie udzielonych odpowiedzi kalkulator wyliczy wysokość składki OC.

Skorzystałeś z naszego kalkulatora i znalazłeś przystępniejszą ofertę? Jeżeli chcesz płacić mniej za ubezpieczenie OC lub zapewnić sobie dodatkową ochronę wynikającą np. z ubezpieczenia AC, NNW czy Assistance, pamiętaj o:

 • wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w poprzedniej firmie ubezpieczeniowej – zrób to w formie pisemnej, aby mieć potwierdzenie,
 • zawarciu nowej umowy ubezpieczenia – w przeciwnym razie dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu, a UFG nałoży na Ciebie karę.

Co się stanie po zakupie nowej polisy i nie wypowiedzeniu poprzedniej?

Wielu kierowców nie do końca orientuje się w przepisach dotyczących automatycznego odnawiania się polisy OC. W efekcie są oni narażeni na straty finansowe. Dlaczego? Rezygnując z polisy u dotychczasowego ubezpieczyciela, koniecznie należy złożyć pisemne wypowiedzenie. Przez brak takiego pisma firma ubezpieczeniowa przyjmie, że klient wyraża zgodę na automatyczne przedłużenie polisy na zaproponowanych warunkach. W efekcie wezwie ona klienta do zapłaty. Co wówczas?

Bez wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia i po zakupie nowej polisy dojdzie do sytuacji, w której ochronę ubezpieczeniową będą zapewniały dwie firmy ubezpieczeniowe. Każda będzie mogła żądać zapłaty składki. Aby tego uniknąć, wystarczy wypowiedzieć (pisemnie) umowę ubezpieczenia OC, która automatycznie się odnowiła.

Wypowiadając umowę np. tydzień po jej automatycznym wznowieniu, kierowca nie uniknie opłaty. Firma ubezpieczeniowa będzie miała prawo wezwać go do zapłaty za czas, gdy udzielała mu ochrony ubezpieczeniowej (czyli za wspomniane 7 dni).

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Szukasz najtańszej na rynku polisy OC? Porównaj oferty wielu firm. Z naszego kalkulatora OC możesz skorzystać w dowolnym momencie. Najlepiej jednak zrobić to na ok. 14 dni przed końcem aktualnej polisy. Wówczas otrzymasz co najmniej kilkanaście ofert, wśród których będziesz mógł wybrać najlepszą.

Kiedy firma ubezpieczeniowa nie przedłuży umowy OC?

Od ogólnej zasady, zgodnie z którą ubezpieczenie OC jest automatycznie przedłużane na kolejny okres, jest kilka wyjątków. Pamiętaj o tym, aby nie dopuścić do przerwy w ubezpieczeniu OC pojazdu. W przeciwnym razie mogą spotkać Cię przykre konsekwencje jazdy bez OC.

W tych sytuacjach polisa OC nie przedłuży się automatycznie:

1. OC krótkoterminowe (komisowe)

To jeden z wyjątków, gdy ubezpieczyciel nie ma obowiązku zapewnić swojemu klientowi ciągłości ubezpieczenia OC. Umowa krótkoterminowego OC wygasa z końcem okresu, na jaki została zawarta. Powodem, dla którego zasada automatycznego odnowienia OC nie zadziała w tym przypadku jest to, że ubezpieczenie OC krótkoterminowe jest zawierane jedynie w niektórych sytuacjach. Taką polisę można zakupić dla:

 • pojazdów zarejestrowanych czasowo,
 • samochodów, które zostały sprowadzone z zagranicy,
 • pojazdów historycznych,
 • pojazdów wolnobieżnych.

Z ubezpieczenia krótkoterminowego korzystać mogą również właściciele komisów samochodowych. Stąd też często OC krótkoterminowe jest określane jako „komisowe”.

2. Nieopłacona polisa

Wiele firm ubezpieczeniowych wykazuje się prokonsumenckim podejściem i proponuje klientom rozłożenie składki OC na dogodne raty. Jeżeli kolejna rata nie zostanie opłacona, to mimo zadłużenia kierowca będzie korzystał z ochrony. Trzeba jednak pamiętać, że zaległość w opłacaniu składki działa na niekorzyść właściciela pojazdu. Ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, jeżeli polisa nie została opłacona w całości. Oznacza, że będzie on musiał sam przypilnować terminu zakupu nowego ubezpieczenia.

3. Umowa OC przejęta wraz z kupionym autem

Najczęściej kierowcy kupują samochód z ważnym ubezpieczeniem OC. Z otrzymanej polisy mogą korzystać do końca trwania umowy. Następnie umowa ulegnie rozwiązaniu – nie zadziała automatyczne przedłużenie ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. Dodatkowo po zmianie właściciela auta firma ubezpieczeniowa ma prawo do tzw. rekalkulacji składki, czyli może żądać dopłaty od nowego właściciela.

Trzeba pamiętać, że w powyższych przypadkach firma ubezpieczeniowa nie ma względem klienta żadnych dodatkowych obowiązków informacyjnych. Inaczej mówiąc, kierowca nie może liczyć, że ubezpieczyciel przypomni mu o konieczności zakupienia polisy OC.

4. Ogłoszenie upadłości lub likwidacji ubezpieczyciela

Cofnięcie zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ogłoszenie jego upadłości oraz ogłoszenie lub zarządzenie likwidacji zakładu ubezpieczeń, również – co zrozumiałe – może być powodem braku automatyzmu w OC. Zdarza się to jednak bardzo rzadko.

Jakie są konsekwencje braku przedłużenia umowy OC?

Kierowca nie musi spodziewać się żadnych konsekwencji, o ile jednak będzie pamiętał, aby nabyć nową polisę. Najwygodniej – zwłaszcza, gdy goni czas – zrobić to przez internet. Firmy ubezpieczeniowe wskazują daty graniczne ubezpieczenia na polisie.

Przykład: Pan Adam kupił ubezpieczenie OC na okres od 21 listopada 2023 r. (godz. 00:00) do 20 listopada 2024 r. (godz. 23:59). Oznacza to, że kolejną polisę musi nabyć najpóźniej 20 listopada 2024 r. Ponieważ dzień ten wypada w niedzielę, to w przypadku chęci zakupu ubezpieczenia OC u agenta, pan Adam będzie musiał się z nim umówić odpowiednio wcześniej.

Kwestia konsekwencji wygląda inaczej, gdy kierowca nie kupi OC na kolejny okres. Wówczas musi spodziewać się:

 • kary z UFG – aby wychwytywać właścicieli nieubezpieczonych pojazdów, instytucja ta korzysta ze specjalnego narzędzia (tzw. wirtualny policjant),
 • roszczenia poszkodowanego – brak ubezpieczenia oznacza, że w razie spowodowania kolizji czy wypadku sprawca będzie musiał wypłacić odszkodowanie we własnym zakresie.

Jak informuje przy tym UFG, ryzyko spowodowania wypadku przez nieubezpieczonego kierowcę jest wyższe niż w przypadku ubezpieczonego kierowcy.

Bibliografia

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Podsumowanie

 • Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC ma miejsce wówczas, gdy właściciel pojazdu kupił polisę na rok i wciąż korzysta z ubezpieczonego pojazdu (nie doszło do zmiany posiadacza auta).
 • Wypowiadając umowę OC, kierowca powinien pamiętać, aby zrobić to na piśmie. Równie ważny jest zakup nowego OC.
 • Ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie, gdy: OC zostało przejęte wraz z zakupionym pojazdem, polisa nie została opłacona w całości, gdy ubezpieczenie było zawarte na okres krótszy niż rok (OC krótkoterminowe) oraz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
 • Aby porównać ofertę zaprezentowaną przez dotychczasowego ubezpieczyciela z innymi propozycjami, warto skorzystać z kalkulatora OC i AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy przedłużenie OC oznacza, że wysokość składki nie ulegnie zmianie?

  Propozycja cenowa ubezpieczyciela na kolejny rok zależy m.in. od historii ubezpieczeniowej klienta. Jeżeli przez ostatni rok nie spowodował on kolizji czy wypadku, składka powinna być niższa lub bardzo zbliżona do poprzedniej. Może się jednak zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa zmodyfikuje dotychczas stosowane algorytmy i w rezultacie składka na kolejny rok będzie wyższa niż do tej pory.

 2. Czy przedłużenie umowy OC odbywa się bez zgody klienta?

  Przedłużenie ochrony OC na kolejny rok odbywa się automatycznie na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Klient ma jednak możliwość rezygnacji z tego mechanizmu – wystarczy, że pod koniec aktualnej polisy poinformuje ubezpieczyciela o swojej decyzji.

 3. Czy możliwe jest przedłużenie OC poprzedniego właściciela pojazdu?

  Nie – taka polisa zawsze wygasa i nie ma możliwości jej przedłużenia na kolejny okres. Jeżeli nabywcy samochodu zależy na ochronie oferowanej przez tego samego ubezpieczyciela, to wystarczy, że wybierze jego ofertę, kupując nowe ubezpieczenie OC.

 4. Czy informacja o przedłużeniu polisy będzie widoczna w usłudze Historia Pojazdu?

  Informacje w usłudze Historia Pojazdu są pozyskiwane z różnych źródeł – w przypadku ubezpieczenia jest to UFG. Firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek informować UFG o zawartych polisach. Nawet przy automatycznym przedłużeniu umowy może się jednak zdarzyć, że informacja o ważnym ubezpieczeniu nie będzie w systemie widoczna od razu.

 5. Czy możliwe jest automatyczne przedłużenie AC, NNW lub assistance?

  Nie, automatyczne przedłużenie ma miejsce wyłącznie w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednocześnie firmy ubezpieczeniowe – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku OC – przedstawiają klientowi ofertę na kolejny okres, z której może on skorzystać. Gdyby okazała się ona niekorzystna, to nie ma konieczności informowania o odmowie ubezpieczyciela – wystarczy poszukać propozycji u konkurencji.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments