Przedłużenie OC – kiedy polisa przedłuży się automatycznie?


Przedłużenie umowy OC

Brak obowiązkowej polisy OC wiąże się dla właściciela pojazdu z wysoką karą finansową. Jak zauważają specjaliści z UFG, najczęstszą przyczyną wystawiania wezwań do zapłaty jest zapominalstwo i niewiedza kierowców. Część z nich może liczyć na automatyczne przedłużenie polisy OC. Nie zawsze jednak do tego dochodzi.

Z raportu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za 2018 r. wynika, że we wskazanym roku instytucja ta wystawiła niemal 94 tys. wezwań do zapłaty na podstawie własnych ustaleń. Najczęstszą przyczyną, dla której kierowcy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC, jest wygaśnięcie polisy ubezpieczeniowej, która została zakupiona przez poprzedniego właściciela auta. Ale nie tylko ta grupa kierowców popełnia błędy związane z OC.

Na czym polega automatyczne przedłużenie OC?

Jak sama nazwa wskazuje, automatyczne przedłużenie OC polega na odnowieniu przez firmę ubezpieczeniową umowy ubezpieczenia na kolejny okres (12 miesięcy). Odbywa się to jednak tylko wówczas, gdy klient nie zgłosi sprzeciwu, czyli nie wypowie zawartej umowy na piśmie.

Brak sprzeciwu ze strony kierowcy jest traktowany jako zgoda na zaproponowane warunki. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa udzieli dalszej ochrony i wezwie klienta do uiszczenia składki OC. Mimo że automatyczne przedłużenie OC chroni kierowców przed przerwą w ubezpieczeniu (i tym samym konsekwencjami finansowymi), to nie zawsze warunki zaproponowane przez firmę ubezpieczeniową muszą być korzystne.

Kiedy ubezpieczyciel powinien poinformować o warunkach nowej umowy OC?

Jak pokazuje praktyka, o konieczności zakupu ubezpieczenia OC na kolejny okres łatwo zapomnieć. Z tego powodu na ubezpieczycieli nałożone zostały w tym zakresie dodatkowe obowiązki informacyjne. Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nie później niż na 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, firma ubezpieczeniowa musi wysłać ubezpieczającemu informację o ubezpieczeniu na kolejny okres. W tym dokumencie powinny znaleźć się przede wszystkim:

 • informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej, którą klient będzie musiał uiścić, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia,
 • pouczenie, że wysokość składki może ulec zmianie, jeżeli na jaw wyjdą nowe okoliczności – taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy kierowca udostępnia pojazd swojemu dziecku, które jest początkującym kierowcą,
 • pouczenie o możliwości wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia – firma ubezpieczeniowa musi też wskazać formę i termin złożenia wypowiedzenia,
 • pouczenie o skutkach wypowiedzenia i skutkach niezłożenia wypowiedzenia.

Oferta nie zawsze musi dotrzeć do klienta w formie papierowej za pośrednictwem poczty. Jeżeli ubezpieczony wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną, informację otrzyma na podany adres mailowy.

Co się opłaca – przedłużyć umowę czy zmienić ubezpieczyciela?

Trudno o jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Na wysokość składki wpływa wiele czynników. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę doświadczenie kierowcy i parametry samochodu. Ważne są też wypracowane zniżki, przy czym firmy ubezpieczeniowe różnie naliczają bonus za bezszkodową jazdę. To powoduje, że aby ocenić konkurencyjność oferty złożonej przez ubezpieczyciela, trzeba porównać ją z innymi. Jak to zrobić?

Najprostszym sposobem jest porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych. Jest to możliwe dzięki intuicyjnemu w obsłudze kalkulatorowi OC/AC zamieszczonemu na naszej stronie internetowej. Aby poznać propozycje ubezpieczycieli, wystarczy wypełnić wskazane pola – na podstawie udzielonych odpowiedzi kalkulator wyliczy wysokość składki OC.

Skorzystałeś z naszego kalkulatora i znalazłeś przystępniejszą ofertę? Jeżeli chcesz płacić mniej za ubezpieczenie OC lub zapewnić sobie dodatkową ochronę wynikającą np. z ubezpieczenia AC, NNW czy Assistance, pamiętaj o:

 • wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia w poprzedniej firmie ubezpieczeniowej – zrób to w formie pisemnej, aby mieć potwierdzenie,
 • zawarciu nowej umowy ubezpieczenia – w przeciwnym razie dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu, a UFG nałoży na Ciebie karę.

Co się stanie po zakupie nowej polisy i nie wypowiedzeniu poprzedniej?

Wielu kierowców nie do końca orientuje się w przepisach dotyczących automatycznego odnawiania się polisy OC. W efekcie są oni narażeni na straty finansowe. Dlaczego? Rezygnując z polisy u dotychczasowego ubezpieczyciela, koniecznie należy złożyć pisemne wypowiedzenie. Przez brak takiego pisma firma ubezpieczeniowa przyjmie, że klient wyraża zgodę na automatyczne przedłużenie polisy na zaproponowanych warunkach. W efekcie wezwie ona klienta do zapłaty. Co wówczas?

Bez wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia i po zakupie nowej polisy dojdzie do sytuacji, w której ochronę ubezpieczeniową będą zapewniały dwie firmy ubezpieczeniowe. Każda będzie mogła żądać zapłaty składki. Aby tego uniknąć, wystarczy wypowiedzieć (pisemnie) umowę ubezpieczenia OC, która automatycznie się odnowiła.

Wypowiadając umowę np. tydzień po jej automatycznym wznowieniu, kierowca nie uniknie opłaty. Firma ubezpieczeniowa będzie miała prawo wezwać go do zapłaty za czas, gdy udzielała mu ochrony ubezpieczeniowej (czyli za wspomniane 7 dni).

Kiedy firma ubezpieczeniowa nie przedłuży umowy OC?

Od ogólnej zasady, zgodnie z którą ubezpieczenie OC jest automatycznie przedłużane na kolejny okres, jest kilka wyjątków. Warto o nich pamiętać – w przeciwnym razie kierowcę mogą spotkać konsekwencje jazdy bez OC.

 1. OC krótkoterminowe (komisowe)

To jeden z wyjątków, gdy ubezpieczyciel nie ma obowiązku zapewnić swojemu klientowi ciągłości ubezpieczenia OC. Umowa krótkoterminowego OC wygasa z końcem okresu, na jaki została zawarta. Powodem, dla którego zasada automatycznego odnowienia OC nie zadziała w tym przypadku jest to, że ubezpieczenie OC krótkoterminowe jest zawierane jedynie w niektórych sytuacjach. Taką polisę można zakupić dla:

 • pojazdów zarejestrowanych czasowo,
 • samochodów, które zostały sprowadzone z zagranicy,
 • pojazdów historycznych,
 • pojazdów wolnobieżnych.

Z ubezpieczenia krótkoterminowego korzystać mogą również właściciele komisów samochodowych. Stąd też często OC krótkoterminowe jest określane jako „komisowe”.

2. Nieopłacona polisa

Wiele firm ubezpieczeniowych wykazuje się prokonsumenckim podejściem i proponuje klientom rozłożenie składki OC na dogodne raty. Jeżeli kolejna rata nie zostanie opłacona, to mimo zadłużenia kierowca będzie korzystał z ochrony. Trzeba jednak pamiętać, że zaległość w opłacaniu składki działa na niekorzyść właściciela pojazdu – jego polisa nie przedłuży się automatycznie, a to oznacza, że będzie musiał sam przypilnować terminu zakupu nowego ubezpieczenia.

3. Umowa OC przejęta wraz z kupionym autem

Najczęściej kierowcy kupują samochód z ważnym ubezpieczeniem OC. Z otrzymanej polisy mogą korzystać do końca trwania umowy. Następnie umowa ulegnie rozwiązaniu – nie zadziała automatyczne przedłużenie ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. Dodatkowo po zmianie właściciela auta firma ubezpieczeniowa ma prawo do tzw. rekalkulacji składki, czyli może żądać dopłaty od nowego właściciela.

Trzeba pamiętać, że w powyższych przypadkach firma ubezpieczeniowa nie ma względem klienta żadnych dodatkowych obowiązków informacyjnych. Inaczej mówiąc, kierowca nie może liczyć, że ubezpieczyciel przypomni mu o konieczności zakupienia polisy OC.

Podsumowanie:

 • Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia OC ma miejsce wówczas, gdy właściciel pojazdu kupił polisę na rok i wciąż korzysta z ubezpieczonego pojazdu.
 • Wypowiadając umowę OC, kierowca powinien pamiętać, aby zrobić to na piśmie. Równie ważny jest zakup nowego OC.
 • Ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie, gdy: OC zostało przejęte wraz z zakupionym pojazdem, polisa nie została opłacona w całości i gdy ubezpieczenie było zawarte na okres krótszy niż rok (OC krótkoterminowe).
 • Aby porównać ofertę zaprezentowaną przez dotychczasowego ubezpieczyciela z innymi propozycjami, warto skorzystać z kalkulatora OC i AC.
Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x