Ubezpieczenie OC i AC w TUW

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

TUW – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Firma ubezpieczeniowa TUW (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od prawie 30 lat. TUW powstało w 1992 r. i posiada obecnie placówki na terenie całej Polski.

TUW specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych oraz komunikacyjnych. Ubezpieczyciel współpracuje ze sporą siecią partnerów, dzięki czemu posiadacze polis nie muszą się martwić o naprawę w warsztacie samochodowym lub wypożyczenie samochodu.

Ubezpieczenia w TUW

TUW oferuje ubezpieczenia różnym grupom klientów. Produkty wymienione na stronie internetowej firmy zostały pogrupowane w następujące kategorie:

 • Ubezpieczenia dla kierowców,
 • Ubezpieczenia dla rolników,
 • Ubezpieczenia dla rodziny,
 • Ubezpieczenia dla firm,
 • Ubezpieczenia dla gmin,
 • Ubezpieczenia dla szkół,
 • Ubezpieczenia dla agrobiznesu,
 • Ubezpieczenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • Ubezpieczenia dla sołtysów.

OC w TUW

Każdy właściciel samochodu w Polsce musi pamiętać o posiadaniu ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taka polisa jest obowiązkowa – wynika to z treści ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Polisa OC ma na celu zabezpieczenie kierowcy od odpowiedzialności, gdy spowoduje on wypadek lub kolizję. W ten sposób właściciel pojazdu nie ponosi konsekwencji finansowych z tytułu powstałych szkód, a wypłaceniem odszkodowania zajmuje się ubezpieczyciel.

Umowę ubezpieczenia OC w większości przypadków zawiera się na 12 miesięcy. Niektórzy klienci (np. właściciele samochodów zabytkowych) mogą kupić w TUW polisę OC na krótszy okres.

Oblicz składkę OC/AC

AC w TUW

W przeciwieństwie do polisy OC, ubezpieczenie AC jest rozwiązaniem dobrowolnym. Rolą tego ubezpieczenia jest zapewnienie klientowi ochrony na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży samochodu.

W TUW oferta AC prezentuje się następująco:

 • możliwość ubezpieczenia samochodów, których wiek nie przekroczył 15 lat,
 • odszkodowanie bez udziału własnego w szkodzie, bez franszyzy integralnej – klient może otrzymać odszkodowanie nawet za najmniejsze uszkodzenia,
 • gwarantowana suma ubezpieczenia przez rok dla nowych pojazdów,
 • bezskładkowe ubezpieczenie na wyposażenie dodatkowego pojazdu do sumy 1000 złotych – suma ubezpieczenia może zostać zwiększona po zapłacie dodatkowej składki,
 • dodatkowe zniżki za ubezpieczenie fabrycznie nowego pojazdu.

Ubezpieczenie AC można również rozszerzyć o:

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego – do 5 % sumy ubezpieczenia pojazdu (do 3000 zł),
 • ubezpieczenie od utraty kluczyków (kart kodowych lub sterowników),
 • ryczałtową wypłatę odszkodowania na pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego,
 • ochronę posiadanych zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Właściciele samochodów, którzy nie potrzebują tak szerokiej ochrony, mogą skorzystać z możliwości zmniejszenia zakresu ubezpieczenia i wybrać AC mini.

Warto również zaznaczyć, że TUW oferuje zniżki dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz osób z bezszkodową historią ubezpieczenia OC. Każdy klient może liczyć na bezpłatną polisę Assistance w wersji Standard.

Assistance w TUW

Głównym celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie szybkiej i sprawnej pomocy w razie awarii lub wypadku w trakcie podróży. W takiej sytuacji ubezpieczony może liczyć na określone świadczenia.

Ubezpieczenie TUW Assistance jest dostępne w trzech wariantach:

 • Standard – jest w cenie pakietu OC i AC (również mini). Zapewnia pomoc informacyjną oraz holowanie po wypadku lub naprawę auta na miejscu zdarzenia. W tym pakiecie dostępne jest również auto zastępcze na 3 doby. Polisa obowiązuje na terenie Polski;
 • Premium – ten wariant gwarantuje dodatkową pomoc serwisową. Ubezpieczony ze świadczeń może skorzystać również w razie awarii. Gdyby do szkody doszło w trasie, kierowca może liczyć na zakwaterowanie w hotelu, samochód zastępczy lub zorganizowanie transportu do miejsca docelowego podróży;
 • Superior – jest to wariant o najszerszym zakresie ochrony. Opcja Superior gwarantuje świadczenia, które zostały wymienione w poprzednich wariantach w zwiększonych limitach, np. auto zastępcze do 10 dni czy zakwaterowanie w hotelu na 4 doby.

Assistance w TUW obowiązuje w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz na terenie Islandii, Szwajcarii, Norwegii, Albanii, Czarnogóry, Serbii, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny.

Aby ubezpieczony mógł skorzystać z pomocy w ramach Assistance, musi zgłosić szkodę w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia.

NNW w TUW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków ma na celu zapewnienie pomocy finansowej w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała bądź uszczerbku na zdrowiu kierowcy lub pasażerów.

Świadczenie przysługuje poszkodowanym, gdy szkoda wystąpiła w związku z:

 • ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu,
 • postojem i naprawą w trasie,
 • załadunkiem i rozładowywaniem pojazdu,
 • pożarem lub wybuchem pojazdu.

Sumę ubezpieczenia można wybrać według własnych preferencji, a ubezpieczyciel oferuje kwoty od 5 000 do 25 000 zł na osobę. Kierowcy mogą skorzystać z sumy ubezpieczenia kilkukrotnie wyższej.

Świadczenie jest wypłacane m.in. gdy kierowca doznał urazu lub zmarł (wówczas pieniądze trafiają do jego najbliższych). Z NNW wypłacany jest też zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych do 10% sumy ubezpieczenia.

NNW w TUW chroni kierowcę oraz jego pasażerów w Polsce i za granicą.

Inne ubezpieczenia w TUW

Oferta TUW dla właścicieli pojazdów nie ogranicza się do wyżej wymienionych produktów. Kierowcy, którzy chcą się czuć bezpiecznie podczas korzystania z pojazdu, mogą kupić też:

 • Ubezpieczenie AutoSzyby – polisa zapewnia wymianę szyby samochodowej na koszt firmy ubezpieczeniowej w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia;
 • Ochronę zniżek OC – to produkt doceniany przez klientów, którzy wypracowali już zniżki. W razie kolizji poziom ich zniżek w TUW nie ulegnie zmianie;
 • Bezpośrednią Likwidację Szkód w TUW-ie – TUW przejmie na siebie formalności związane z likwidacją szkody, jeżeli jej wartość nie przekroczy 30 000 zł. Rozszerzenie jest dostępne dla właścicieli samochodów, którzy zdecydują się na OC, AC lub AC mini.

Oblicz składkę OC/AC

Zgłoszenie szkody w TUW

Ubezpieczony powinien pamiętać o tym, by jak najszybciej zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Zgłoszenia można dokonać:

 • telefonicznie pod numerem 22 545 39 50,
 • poprzez formularz online – jest on zamieszczony na stronie https://zgloszenie-szkody.tuw.pl.

W celu zgłoszenia szkody należy pamiętać o podaniu najważniejszych danych, które są niezbędne do jej likwidacji. Ubezpieczycielowi potrzebne będą:

 • dane osobowe,
 • dane kontaktowe,
 • numer ubezpieczenia,
 • numer prawa jazdy,
 • skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego,
 • dokument potwierdzający zdarzenie, np. oświadczenie sprawcy.

Wypowiedzenie umowy OC w TUW

Rozwiązanie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym TUW wymaga złożenia odpowiedniego, własnoręcznie podpisanego wniosku. Poprawnie wypełniony formularz należy przesłać:

 • na adres mailowy wypowiedzenia@tuw.pl,
 • na adres jednej z placówek – ich lista znajduje się na stronie internetowej TUW (zakładka „Kontakt”).

Klienci, którzy korzystają z ochrony, jaką daje OC w TUW, muszą pamiętać jeszcze o terminie złożenia wypowiedzenia. Aby nie doszło do automatycznego wznowienia polisy na kolejny rok, wypowiedzenie musi wpłynąć do ubezpieczyciela na jeden dzień przed zakończeniem umowy.

TUW – Opinie

Towarzystwo ubezpieczeniowe TUW jest jedną z mniejszych firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Czy klienci, którzy zdecydowali się na ofertę tego ubezpieczyciela, są zadowoleni z jego usług?

W 2020 r. na praktyki stosowane przez ubezpieczyciela wpłynęło 1571 skarg do Rzecznika Finansowego. Po uwzględnieniu udziału rynkowego TUW znalazło się w naszym rankingu w jego pierwszej części (6. miejsce). Oznacza to, że klienci stosunkowo rzadko skarżą się na problemy z tym ubezpieczycielem.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Liczba skarg, jakie wpływają na poszczególnych ubezpieczycieli, może być wskazówką przy wyborze oferty, ale z pewnością nie powinna być jedynym kryterium. Przed podpisaniem umowy z wybranym ubezpieczycielem warto jeszcze sprawdzić, jakie opinie o nim mają dotychczasowi klienci oraz upewnić się, że ma on najkorzystniejszą ofertę.

Korzystałeś z oferty TUW lub masz doświadczenia z likwidacją szkód w tym towarzystwie ubezpieczeniowym? Podziel się swoją opinią.

Stefania Stuglik
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
10 miesięcy temu

Dramat!!! Nie polecam, nie potrafią załatwić żadnych spraw, ktore do nich należą

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)