Dane firmy
TUiR „Warta” S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

O firmie Warta

Warta jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce i zajmuje pod tym względem 2 miejsce w kraju. Początki towarzystwa sięgają roku 1920, kiedy to w wyniku umowy pomiędzy Krajowym Ubezpieczeniem Ogniowym, Krajowym Ubezpieczeniem na Życie, Poznańskim Bankiem Ziemian i Związkiem Producentów Rolnych powstaje w Poznaniu towarzystwo Warta. W 1921 spółka zostaje wpisana do rejestru handlowego i rozpoczyna swoją działalność, jako pierwszy w Polsce zakład posiadający profil wyłącznie reasekuracyjny. Kapitał firmy przez wiele lat jest głównie krajowy, aż do roku 2012, kiedy większość udziałów przejęła niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel Meiji Yasuda.

Obecnie Warta posiada jedne z największych udziałów w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych, wynoszące około 13,36%, co stawia towarzystwo na drugim miejscu, zaraz po PZU. Oferta towarzystwa skierowana jest zarówno do klienta indywidualnego, oferując mu ubezpieczenia majątkowe, na życie, OC i turystyczne oraz korporacyjnego, proponując ochronę na najwyższym poziomie, dobraną do potrzeb firmy i jej specyfiki.

Główna siedziba towarzystwa Warty mieści się w Warszawie, na ul. Chmielnej 85/87. Na terenie całej Polski Ubezpieczyciel posiada 314 placówek, w 223 miastach i współpracuje z około 16 tysiącami agentów.

Wraz z rozwojem towarzystwo Warta nie tylko rozbudowało sieć swoich biur i przedstawicieli na terenie całego kraju, ale uruchomiła całodobową infolinie, która służy pomocą nie tylko wtedy, gdy trzeba zgłosić szkodę lub wypadek. Dzięki dostępności istnieje również możliwość zawarcia ubezpieczenia telefonicznie, w rozmowie z konsultantem.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej – Warta

Ubezpieczenie OC działa w Polsce i w pozostałych państwach europejskich oraz w Rosji, Turcji w ich europejskich częściach, a także w Maroko, Tunezji, Izraelu, wyłączenie stanowi Gruzja.

Korzyści zawarcia Ubezpieczenia OC Warta

 • po 3 latach bezszkodowej jazdy zniżki 60 %,
 • kierowcy bezszkodowi powyżej 35 roku życia przysługują zniżki z samochodu służbowego.

Zakres ubezpieczenia OC Assistance Standard obejmuje:

 • holowanie samochodu w razie wypadku,
 • otrzymanie informacji serwisowych dotyczących:
 • warsztatów samochodowych współpracujących z Wartą oraz autoryzowanych,
 • lokalnych warsztatach samochodowych,
 • możliwość wezwania pomocy drogowej, w celu naprawy samochodu na miejscu zdarzenia lub odholowania do warsztatu,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez Ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia 5 000 zł.

Ubezpieczenie Auto Casco Warta

Auto Casco jest to ubezpieczenie pojazdu mechanicznego zawierane na skutek utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży samochodu.

Ubezpieczenie Auto Casco chroni przed:

 • zniszczeniem ubezpieczonego samochodu spowodowane żywiołami np.: gradobicie, burze, wichury, pożar,
 • zderzeniem ubezpieczonego samochodu ze zwierzętami,
 • zderzeniem ubezpieczonego samochodu z innymi pojazdami poruszającymi się na drogach,
 • uderzeniem ubezpieczonego pojazdu w budynek lub drzewo,
 • uszkodzeniem powstałym z własnej winy lub przez osoby trzecie np. zarysowanie lakieru.

Atuty zawarcia Ubezpieczenia Auto Casco

Warianty ubezpieczenia:

Wariant Standard

 • możliwość wyboru naprawy samochodu po szkodzie, warsztaty współpracujące – partnerskie, autoryzowane,
 • ochrona ubezpieczenia oparta na formule All RISKS, która polega na objęciu ochroną ubezpieczeniową wszystkich innych zdarzeń, które stanowią wyłączenia w polisie standardowej,
 • ubezpieczenie kradzieżowe działa na terytorium państw byłego bloku ZSSR i Turcji w części europejskiej,
 • możliwość zniesienie franszyzy redukcyjnej,
 • możliwość zniesienia 10 % udziału własnego w szkodach, których sprawcami byli młodzi kierowcy,
 • możliwość skorzystania z naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi za uregulowaniem dodatkowej składki,
 • zastosowanie nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia,
 • wypłata odszkodowania z uwzględnieniem naprawy na częściach zamiennych.

Wariant Komfort – samochody eksploatowane do 6 lat:

 • ochrona ubezpieczenia oparta na formule All RISKS, która polega na objęciu ochroną ubezpieczeniową wszystkich innych zdarzeń, które stanowią wyłączenia w polisie standardowej,
 • ubezpieczenie kradzieżowe działa na terytorium państw byłego bloku ZSSR i Turcji w części europejskiej,
 • możliwość zniesienie franszyzy redukcyjnej,
 • możliwość ubezpieczenia bagażu,
 • nowe samochody zostają objęte trzyletnią gwarancją, odszkodowanie wyliczane jest na podstawie wartości wpisanej na polisie,
 • pełna sumę ubezpieczenia, bez potrąceń dotyczących udziałów własnych,
 • w cenie Ubezpieczenia Auto Casco Ubezpieczenie Assistance Złoty.

Ubezpieczenie Assistance Warta

Ubezpieczenie Assistance jest to ubezpieczenie dobrowolne, którego zakres obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy na drodze.

Korzyści zawarcia Ubezpieczenia Assistance:

 • ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju i Europy,
 • możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia Ubezpieczenia Assistance: Złoty, Złoty+, Platynowy i Podróżnik 15 – ubezpieczenie krótkoterminowe.

Wariant Złoty obejmuje:

 • holowanie samochodu w razie wypadku do 200 km w Polsce i zagranicą,
 • naprawa samochodu po awarii, jeżeli do zdarzenia doszło w odległości większej, niż 25 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego,
 • samochód zastępczy do 5 dni po wypadku, awarii,
 • otrzymanie informacji serwisowych,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez Ubezpieczonego,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polegającą na telefonicznym tłumaczeniu informacji z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w celu porozumienia się z odpowiednimi służbami medycznymi, urzędnikami, policją, oraz osobami, które zostały skierowane do udzielenia pomocy.
 • Suma ubezpieczenia 10 000 zł.

Wariant Złoty+ obejmuje:

 • holowanie samochodu w razie wypadku do 400 km w Polsce i zagranicą,
 • możliwość wynajmu samochodu zastępczego do 10 dni po kradzieży, a także po awarii maksymalnie 2 razy w ciągu roku,
 • holowanie pojazdu w razie awarii, braku braku paliwa i innych zdarzeń losowych w kraju i zagranicą,
 • otrzymanie informacji serwisowych,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez ubezpieczonego,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polegającą na telefonicznym tłumaczeniu informacji z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w celu porozumienia się z odpowiednimi służbami medycznymi, urzędnikami, policją, oraz osobami, które zostały skierowane do udzielenia pomocy,
 • otrzymanie pomocy medycznej realizowanej w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ramach, której realizowane są świadczenia:
 • kierowca zastępczy,
 • przewóz dzieci,
 • organizacja wizyty lekarskiej,
 • dostawa leków,
 • rehabilitacja,
 • pomoc psychologa,
 • Suma ubezpieczenia 20 000 zł.

Wariant Platynowy obejmuje:

 • holowanie pojazdu w razie wypadku bez limitu kilometrów w Polsce do 800 km holowanie zagranicą,
 • holowanie w razie awarii, braku paliwa i innych zdarzeń losowych,
 • wynajem samochodu zastępczego po wypadku lub kradzieży do 15 dni lub do 30 dni, w przypadku wykonywania naprawy w sieci warsztatów współpracujących tj. partnerskich
 • możliwość wynajem pojazdu zastępczego do 5 dni w po awarii, maksymalnie 2 razy w ciągu roku,
 • zapewnienie zakwaterowania w razie wypadku, kradzieży, lub awarii auta w podróży do 5 dób,
 • otrzymanie informacji serwisowych,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez bezpieczonego,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polegającą na telefonicznym tłumaczeniu informacji z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w celu porozumienia się z odpowiednimi służbami medycznymi, urzędnikami, policją, oraz osobami, które zostały skierowane do udzielenia pomocy,
 • otrzymanie pomocy medycznej realizowanej w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ramach, której realizowane są świadczenia;
 • kierowca zastępczy,
 • przewóz dzieci,
 • organizacja wizyty lekarskiej,
 • dostawa leków,
 • rehabilitacja,
 • pomoc psychologa,

Ubezpieczenie Wariant Platynowy obejmuje usługi:

 • night driver,
 • wymiany opon,
 • myjnia,
 • pomoc asystenta dotyczy rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji miejsc w restauracji, zamówienie taksówki,zapewnienie opieki nad dziećmi
 • Suma ubezpieczenia 50 000 zł.

Ubezpieczenie Podróżnik 15 obejmuje:

 • holowanie samochodu po wypadku, awarii bez limitu kilometrów w Polsce, za granicą aż do 400 km,
 • naprawa samochodu na miejscu wypadku, awarii lub innych zdarzeń losowych takich,
 • możliwość wynajmu samochodu zastępczego,
 • zapewnienie zakwaterowania,
 • zapewnienie parkingu do 3 dób,
 • otrzymanie informacji serwisowych,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez Ubezpieczonego,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polegającą na telefonicznym tłumaczeniu informacji z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w celu porozumienia się z odpowiednimi służbami medycznymi, urzędnikami, policją, oraz osobami, które zostały skierowane do udzielenia pomocy,
 • Suma ubezpieczenia 10 000 zł.

Ubezpieczenie Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków Warta

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróżny samochodem.
Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowana pojazdu,
 • w wyniku pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu.

Korzyści zawarcia Ubezpieczenia NNW:

 • ochrona Ubezpieczeniowa działa na terenie Polski, pozostałych państw europejskich, w Rosji, Turcji w częściach europejskich oraz Maroko, Turcji, Izraela,
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia od 5 000 zł do 100 000zł.

Wypłata świadczeń dotyczy:

 • 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,
 • 100% sumy ubezpieczenia w wyniku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • procentowego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • w wariancie Komfort możliwe jest zawarcie ubezpieczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, suma ubezpieczenia w tym wypadku stanowi 2000 zł

Ubezpieczenie Auto Szyby Warta

Ubezpieczenie Szyb gwarantuje skuteczna pomoc w ubezpieczonym pojeździe przy powstaniu szkody szybowej.
Korzyści zawarcia Ubezpieczenia Auto Szyby:

 • możliwość skorzystania z sieci warsztatów współpracujących z Wartą,
 • ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie Polski,
 • pokrycie kosztów parkingu strzeżonego do 48 godzin, w przypadku, gdy naprawa nie może być zrealizowana w ciągu 24 godzin,

Oblicz składkę OC/AC
Ochrona ubezpieczenia obejmuje szyby:

 • przednią,
 • boczne,
 • tylną.

Warta – Opinie

Warto jest drugim co do wielkości i ilości klientów towarzystwem w Polsce. Dobrze przemyślana oferta ubezpieczeń komunikacyjnych zadowoli nawet najbardziej wymagających właściciela samochodów. Oprócz klasycznych polis OC, AC oraz NNW, Warta może również zaproponować pojazdów zabytkowych.

Posiadasz ubezpieczenie w Warcie? Podziel się z innymi swoją opinią o tym towarzystwie. Zostaw swój komentarz poniżej.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2021 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x