Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Warta – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta jest jednym z najdłużej działających ubezpieczycieli w Polsce. Na polskim rynku funkcjonuje już od ponad 100 lat. Początki towarzystwa sięgają 1920 r., kiedy to w wyniku umowy pomiędzy Krajowym Ubezpieczeniem Ogniowym, Krajowym Ubezpieczeniem na Życie, Poznańskim Bankiem Ziemian i Związkiem Producentów Rolnych powstało w Poznaniu towarzystwo Warta.

W 1921 r. spółka została wpisana do rejestru handlowego i rozpoczęła swoją działalność jako pierwszy w Polsce zakład posiadający profil wyłącznie reasekuracyjny. Kapitał firmy przez wiele lat był głównie krajowy. W 2012 r. większość udziałów w Warcie przejęła niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel Meiji Yasuda.

Sprawdź Kalkulator OC AC Warta!

Warta ma jeden z największych udziałów w polskim rynku ubezpieczeń majątkowych. Na terenie całej Polski firma posiada 314 placówek w 223 miastach i współpracuje z około 16 tysiącami agentów. Aktualnie Grupa Warta składa się z dwóch spółek:

 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.

Za swoją działalność Warta była wielokrotnie nagradzana. Tylko w 2021 r. towarzystwo zdobyło m.in. Gwiazdę Jakości Obsługi, Złoty Laur Konsumenta, Złoty Bankier i Dobry Produkt – Wybór Konsumentów.

Ubezpieczenia w Warcie

Oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Warta skierowana jest do szerokiego grona klientów. Propozycje firmy obejmują:

 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia majątkowe, w tym mieszkania, domu i domu w budowie,
 • ubezpieczenia podróżne,
 • ubezpieczenia na życie, w tym OC w życiu prywatnym czy NNW szkolne.

Warta obsługuje także firmy o różnym profilu działalności i różnej wielkości. Jednocześnie w ofercie tego ubezpieczyciela dostępne są produkty ubezpieczeniowe skierowane do rolników.

OC w Warcie

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest dla właścicieli pojazdów mechanicznych obowiązkowe. Stanowi o tym ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kierowca, który nie spełni tego obowiązku, może spodziewać się wezwania do zapłaty kary finansowej od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta posiada w swojej ofercie ubezpieczeń polisę OC. Z ubezpieczenia OC pokrywane są koszty związane z wyrządzoną szkodą w sytuacji, gdy kierowca doprowadzi do wypadku lub kolizji.

Sumy gwarancyjne są stałe i uzależnione od rodzaju szkód. W przypadku szkód osobowych maksymalna odpowiedzialność Warty – podobnie jak pozostałych firm ubezpieczeniowych – wynosi 5 210 000 euro. Umowa z ubezpieczycielem (poza określonymi wyjątkami) jest zawierana na 12 miesięcy.

Oblicz składkę OC/AC

AC w Warcie

Polisa AC (autocasco) nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Na zakup polisy może zdecydować się każdy właściciel pojazdu mechanicznego, który chce zapewnić sobie dodatkową ochronę. Warta określa przy tym maksymalny wiek pojazdu – 15 lat.

Ubezpieczenie AC chroni przed finansowymi skutkami różnych szkód, w tym:

 • zniszczenia ubezpieczonego samochodu, które spowodowały żywioły, np. gradobicia, burzy, wichury, pożaru,
 • zderzenia ubezpieczonego samochodu ze zwierzętami,
 • zderzenia ubezpieczonego samochodu z innymi pojazdami poruszającymi się na drogach,
 • uderzenia ubezpieczonego pojazdu w budynek lub drzewo,
 • uszkodzenia powstałego z winy własnej lub osób trzecich, np. zarysowania lakieru.

Warta proponuje dwa warianty ubezpieczenia AC – Autocasco Standard i Autocasco Komfort. Różnią się one zakresem oferowanej ochrony.

Wariant Standard zapewnia:

 • ochronę przed skutkami wypadku oraz działaniem żywiołów,
 • odpowiedzialność nawet za najmniejsze uszkodzenie,
 • ubezpieczenie od kradzieży lub włamania.

Wariant Komfort zapewnia dodatkowo:

 • pokrycie kosztów naprawy – koszty są liczone według stawek autoryzowanych stacji obsługi,
 • pełne odszkodowanie bez potrąceń,
 • odpowiedzialność według wartości auta wpisanej w polisie,
 • ubezpieczenie bagażu w cenie.

Bez względu na wybrany pakiet autocasco umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy.

Assistance w Warcie

Polisa Assistance jest ubezpieczeniem dobrowolnym, którego zakres obejmuje organizację i pokrycie kosztów pomocy w razie awarii lub wypadku na drodze.

Korzyści z zakupu Ubezpieczenia Assistance od Warty:

 • ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie kraju i Europy – w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia,
 • możliwość wyboru wariantu Ubezpieczenia Assistance: Standard, Złoty, Złoty+, Platynowy i Podróżnik 15 – ubezpieczenie krótkoterminowe.

Wariant Assistance Standard

Ubezpieczenie obejmuje:

 • holowanie po wypadku na terenie Polski – do 100 km,
 • sumę ubezpieczenia – 5000 zł,
 • zakres terytorialny – Polska.

Wariant Assistance Złoty

 • holowanie samochodu po awarii czy innych zdarzeniach – do 200 km w Polsce i poza granicami kraju,
 • naprawa samochodu po awarii,
 • samochód zastępczy – do 5 dni po wypadku,
 • otrzymanie informacji serwisowych,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez Ubezpieczonego,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza.

Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł.

Wariant Assistance Złoty+

 • holowanie samochodu w razie wypadku – w Polsce bez limitu, poza granicami Polski do 400 km,
 • możliwość wynajmu samochodu zastępczego – do 10 dni po kradzieży lub wypadku,
 • otrzymanie informacji serwisowych,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez ubezpieczonego,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza,
 • pomoc medyczną, w ramach której można liczyć na dostawę leków.

Suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł.

Wariant Assistance Platynowy

 • holowanie pojazdu w razie wypadku i innych zdarzeń – bez limitu kilometrów w Polsce i do 1500 km poza granicami Polski,
 • wynajem samochodu zastępczego po wypadku – do 15 dni lub do 30 dni w przypadku wykonywania naprawy w sieci warsztatów współpracujących (partnerskich),
 • możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego – do 5 dni po awarii,
 • zapewnienie zakwaterowania w razie wypadku, kradzieży, lub awarii auta w podróży – do 5 dni,
 • otrzymanie informacji serwisowych,
 • przekazanie wiadomości – telefoniczne przekazanie wiadomości o zaistniałym zdarzeniu osobie wyznaczonej przez ubezpieczonego,
 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza,
 • pomoc medyczną, w ramach której można liczyć na dostawę leków.

Suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł.

Wariant Assistance Podróżnik 15

To ubezpieczenie assistance w wersji krótkoterminowej – można je kupić na 15 dni. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, a w razie potrzeby właściciel ubezpieczonego pojazdu otrzyma pomoc w Polsce lub na terenie innego europejskiego kraju.

Wśród świadczeń zapewnianych w ramach tej polisy wskazać należy na: holowanie (do 400 km), możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego (do 5 dni) czy opłacenie przez ubezpieczyciela noclegu w hotelu (gdy kontynuacja podróży nie będzie możliwa ze względu na stan techniczny auta).

Oblicz składkę OC z AC i ASS

NNW w Warcie

Ubezpieczenie NNW nie jest polisą obowiązkową. Ubezpieczenie NNW oferuje zabezpieczenie finansowe po wystąpieniu następstw nieszczęśliwego wypadku lub po śmierci ubezpieczonego w czasie podróży samochodem.

Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący pojazdem – kierowca i pasażerowie. Polisa obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
 • w wyniku pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu,
 • naprawy pojazdu na trasie.

Suma ubezpieczenia z rozszerzeniem NNW Bezpieczna Rodzina wynosi 300 000 zł – tyle otrzyma rodzina ubezpieczonego kierowcy w razie jego śmierci. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na terytorium krajów europejskich.

Inne ubezpieczenia w Warcie

W ofercie firmy Warta dostępne są też inne polisy, z których mogą skorzystać kierowcy. Do tych produktów ubezpieczeniowych należą:

 • Ubezpieczenie Auto Szyby Warta. Produkt ten oferuje szybką i fachową pomoc, gdy dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia szyb w samochodzie. Ubezpieczyciel zapewnia: szybką i bezgotówkową naprawę lub wymianę szyb oraz pokrycie kosztów parkingu strzeżonego, jeżeli nie jest możliwa natychmiastowa naprawa szyby – do 48 godzin;
 • Ubezpieczenie Opony Assistance Warta. Warta zapewni pomoc, jeśli dojdzie do uszkodzenia opony na drodze. Ubezpieczyciel zorganizuje wymianę opon bez względu na liczbę zgłoszeń w ciągu roku. Polisa jest aktywna wyłącznie na terenie Polski;
 • Ubezpieczenie Warta Ekstra 2000. To zabezpieczenie na wypadek kradzieży auta – w takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci klientowi 2000 zł. To suma, którą poszkodowany może przeznaczyć m.in. na poszukiwania skradzionego pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie Polski, Europy oraz Rosji i Turcji w ich europejskich częściach, a także w Maroku, Tunezji oraz Izraelu.

Zgłoszenie szkody w Warcie

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta oferuje kilka sposobów zgłoszenia szkody. Osoba ubezpieczona może skontaktować się z ubezpieczycielem:

 • osobiście w oddziale Warty,
 • telefonicznie – pod numerem +48 502 308 308 (Centrum Obsługi Klienta),
 • za pośrednictwem e-formularza dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Do zgłoszenia szkody potrzebne będą:

 • dane osobowe,
 • dane kontaktowe,
 • numer polisy,
 • numer prawa jazdy,
 • skan dowodu rejestracyjnego,
 • dokumenty związane z powstałą szkodą – np. oświadczenie sprawcy wypadku.

Wypowiedzenie umowy OC w Warcie

Warta, podobnie jak pozostali ubezpieczyciele działający na polskim rynku, przyjmuje wypowiedzenia OC w trzech sytuacjach – gdy:

 • klient chce zmienić ubezpieczyciela – wówczas wypowiedzenie powinno zostać przesłane nie później niż dzień przed końcem umowy,
 • nowy właściciel samochodu nie chce korzystać z OC zakupionego przez zbywcę pojazdu – wypowiedzenie może zostać złożone w dowolnej chwili,
 • klient ma dwie umowy OC – dzieje się tak wówczas, gdy zapomniał złożyć wypowiedzenie u dotychczasowego ubezpieczyciela i kupił OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta rekomenduje składanie wypowiedzenia przez formularz zamieszczony na stronie internetowej. Klienci, którzy chcą wypowiedzieć umowę w tradycyjny sposób, powinni skierować korespondencję na adres:

Grupa Warta
rondo I. Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa

Warta – Opinie

Warta jest drugim co do wielkości i ilości klientów towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce. Dobrze przemyślana oferta ubezpieczeń komunikacyjnych zapewnia, że każdy właściciel samochodu znajdzie produkt dostosowany do swoich potrzeb. Czy dotychczasowi klienci tego ubezpieczyciela są zadowoleni z jakości obsługi, również posprzedażowej?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, warto sprawdzić, ile skarg na Wartę wpłynęło do Rzecznika Finansowego. W 2020 r. na tego ubezpieczyciela zostało złożonych 32 042 skarg (2150 skarg na 1 proc. udziału rynkowego). W rezultacie Warta znalazła się w pierwszej części naszego zestawienia (8. miejsce).

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Jak pokazuje powyższa tabela – poziom zadowolenia z poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych jest zróżnicowany. Każdy z klientów ma własne, indywidualne potrzeby, które należy uwzględnić przy wyborze polisy. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest porównanie dostępnych ubezpieczeń zarówno pod względem ceny, jak i zakresu ochrony.

Jesteś klientem firmy Warta? Masz doświadczenie z likwidowaniem szkody w tym towarzystwie ubezpieczeniowym? Podziel się opinią – może ona przydać się osobom, które rozważają zakup polisy od Warty.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)