Wefox – tanie ubezpieczenia OC i AC

Dane firmy
Aviva Ubezpieczenia
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Wefox – informacje o marce ubezpieczeniowej

Wefox Insurance AC to firma ubezpieczeniowa, która na polskim rynku jest obecna od maja 2021 r. W jej ofercie znaleźć można ubezpieczenia skierowane do dwóch grup klientów – kierowców (ubezpieczenia komunikacyjne) i właścicieli nieruchomości (ubezpieczenia mieszkania i domu).

Firma ubezpieczeniowa Wefox została założona w 2014 r. Jest to cyfrowy ubezpieczyciel, który na polskim rynku działa poprzez Oddział Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) we współpracy z KNF. Obsługę klienta wraz z likwidacją szkód ubezpieczyciel powierzył wybranemu partnerowi – firmie Unext. O charakterze produktów tej firmy świadczyć może motto: „Insurance. But simple.” („Ubezpieczenia. Ale proste.”).

OC w Wefox

Oferując ubezpieczenia komunikacyjne, Wefox proponuje podstawową polisę, jaką jest OC. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy, a data rozpoczęcia ochrony zostaje wskazana w jej treści. Ochrona jest świadczona zgodnie z wymogami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kierowcy wybierający się do kraju, który wymaga posiadania przy sobie potwierdzenia nabycia OC, mogą złożyć wniosek o wydanie Zielonej Karty. Wefox deklaruje, że:

 • wystawi Zieloną Kartę na czas do końca obowiązywania polisy OC, przy czym na okres nie krótszy niż 15 dni,
 • w razie zgubienia (zniszczenia) Zielonej Karty odtworzy dokument – jeżeli jednak do końca ochrony ubezpieczeniowej pozostało mniej niż 15 dni, to ubezpieczyciel może zażądać dopłaty do składki.

Oblicz składkę OC Wefox

AC w Wefox

Firma Wefox proponuje właścicielom samochodów również ubezpieczenie AC. Jest ono dostępne w dwóch wariantach – Smarter Casco (mini AC) i Allrisk AC. W ramach Smarter Casco ochroną objęty zostaje pojazd, z kolei opcja Allrisk AC zapewnia szerszą ochronę – przedmiotem ubezpieczenia jest też bagaż podróżny i wyposażenie dodatkowe wskazane w umowie.

W ramach każdego z wymienionych ubezpieczeń przewidziane zostały dodatkowe warianty. Szeroki wybór pozwala właścicielom samochodów dopasować zakres ochrony do ich indywidualnych potrzeb.

Allrisk AC – wariantySmarter Casco – warianty
KosztorysŻywioły
OptimumKradzież
KomfortSzkoda całkowita

Najważniejsze warunki AC w Wefox:

 • odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia bagażu wynosi 5 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 3000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
 • ubezpieczyciel pokrywa koszty parkowania uszkodzonego pojazdu do kwoty 1000 zł,
 • firma nie odpowiada za kradzież pojazdu, gdy zdarzenie miało miejsce na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji, Izraela, Turcji, Algierii lub Ukrainy,
 • klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie bagażu,
 • w ofercie ubezpieczyciela dostępna jest opcja „Stała Wartość” – jest to stała suma ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel zaznacza, że podchodzi do potrzeb właścicieli pojazdów w sposób elastyczny – w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) można przeczytać, że w razie konieczności zakres ochrony może zostać zmodyfikowany.

Assistance w Wefox

W ofercie firmy Wefox dostępne jest też ubezpieczenie assistance – „Motor Assistance”. Celem tej polisy jest pomoc kierowcy choćby wówczas, gdy dojdzie do rozładowania akumulatora, awarii alarmu lub wycieraczek, uszkodzenia ogumienia czy ugrzęźnięcia w błocie.

Ubezpieczenie Motor Assistance jest zawsze zawierane w wariancie Podstawowym, a chętni kierowcy mogą zdecydować się na jeden z dodatkowych wariantów: Standard, Komfort lub Super. Dodatkowe warianty zapewniają pomoc nie tylko na terenie Polski, ale również poza granicami kraju.

Motor Assistance Podstawowy

Ten pakiet to jedynie opcja doraźna – w razie wypadku kierowca może liczyć na to, że ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci holowanie samochodu do warsztatu lub innego wskazanego miejsca. Wariant ten zapewnia także usprawnienie auta na miejscu zdarzenia do kwoty 300 zł.

Bardzo okrojona pomoc ze strony ubezpieczyciela sprawia, że rozsądnie jest wykupić jeden z wyższych wariantów. Dotyczy to zwłaszcza kierowców korzystających z auta z dużą częstotliwością.

Motor Assistance Standard

Wariant Assistance Standard – podobnie jak Komfort i Super – zapewnia ochronę na terenie Polski i innych państw europejskich. Ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci holowanie (do 200 km) po różnych zdarzeniach (nie tylko wypadku, ale również awarii). Ta opcja jest atrakcyjną propozycją dla osób, które często przekraczają granice samochodem, a to ze względu na następujące świadczenia:

 • zakwaterowanie w hotelu – maksymalnie na 3 doby (np. po awarii, która uniemożliwia dalszą podróż),
 • dostęp do samochodu zastępczego – również na 3 doby,
 • opłacenie przez ubezpieczyciela innego środka transportu w celu kontynuacji podróży lub powrotu do domu.

Motor Assistance Komfort

Motor Assistance Komfort to wariant o zakresie ochrony zbliżonym do wariantu Standard. Pozornie drobne różnice mogą być jednak istotne dla kierowców, którzy na co dzień lub często korzystają z przyczepy – ubezpieczyciel zapewnia holowanie przyczepy do 200 km.

W ramach wariantu Komfort:

 • kierowca może użytkować pojazd zastępczy przez okres 4 dni po wypadku, kradzieży samochodu i przez 3 dni, gdy zgłosi awarię,
 • ubezpieczyciel zapewnia pomoc kierowcy zastępczego.

Motor Assistance Super

Najbardziej rozbudowany pakiet Motor Assistance może przydać się m.in. kierowcom, którzy obawiają się np. zamarznięcia zamka. Z tym wariantem powinni zapoznać się również właściciele aut, którzy chcieliby otrzymać dostęp do samochodu zastępczego na dłuższy okres (10 dób po wypadku, kradzieży auta i 5 dób po awarii).

Wariant Super to także:

 • holowanie przyczepy na dłuższą odległość (do 800 km),
 • dostęp do pomocy prawnej i tłumacza,
 • zorganizowanie przez ubezpieczyciela opieki nad dziećmi.

Porównanie wariantów Motor Assistance Wefox (wybrane świadczenia)

Wariant PodstawowyWariant StandardWariant KomfortWariant Super
Zdarzenia uprawniające do pomocyWypadekWypadek, awaria, kradzieżWypadek, awaria, kradzieżWypadek, awaria, kradzież
Usprawnienie pojazdu – limity300 złPL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
PL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
PL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
Holowanie pojazdu150 km200 km200 kmPL – bez limitu
Poza PL – 800 km
Pojazd zastępczyNie3 doby3 lub 4 doby5 lub 10 dób
Zakwaterowanie w hoteluNie3 doby3 doby3 doby
Kontynuacja podróżyNiePL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
PL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
PL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
Dowóz paliwaNiePL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
PL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
PL – 500 zł
Poza PL – 1000 zł
ParkingNie3 doby3 doby3 doby
Pomoc tłumaczaNieNieNieLimit 1000 euro
Pomoc telefonicznaTakTakTakTak
Suma ubezpieczenia2000 zł5000 zł10 000 zł25 000 zł

Oblicz składkę OC z ASS Wefox

NNW w Wefox

Ubezpieczenie NNW – w odróżnieniu od AC i assistance – obejmuje ochroną zdrowie i życie osób podróżujących pojazdem wskazanym w umowie ubezpieczeniowej. Odszkodowanie jest wypłacane po nieszczęśliwym wypadku, którego wynikiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Wefox (podobnie jak pozostali ubezpieczyciele) uznaje, że do wypadku może dojść nie tylko w związku z ruchem pojazdu, ale również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu lub w trakcie zatrzymania czy postoju na trasie.

Suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie z każdym klientem. Z kolei kwestia wypłaty odszkodowania wygląda następująco:

 • w przypadku śmierci ubezpieczonego, gdy nastąpiła ona w okresie 2 lat od daty wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, wypłacone zostaje 100 proc. sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie tabeli zamieszczonej w OWU (procent sumy ubezpieczenia).

W ramach NNW klienci mogą uzyskać też m.in. zwrot kosztów nabycia środków medycznych i opłacenie przeszkolenia zawodowego inwalidów. W każdym wymienionym przypadku ubezpieczyciel przeznaczy na te cele maksymalnie 25 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2000 zł.

Inne ubezpieczenia w Wefox

Kierowcy są przyzwyczajeni, że wraz z OC czy AC mogą kupić też dodatkowe produkty ubezpieczeniowe. Należą do nich choćby: ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon czy ubezpieczenie ochrona prawna.

Aktualnie firma Wefox nie oferuje żadnych dodatkowych polis komunikacyjnych poza NNW i assistance. Niewykluczone jednak, że wraz z rozwojem działalności na polskim rynku w ofercie ubezpieczyciela pojawią się nowe produkty.

Zgłoszenie szkody w Wefox

W zakresie likwidacji szkód Wefox współpracuje z firmą Unext. Aby zgłosić szkodę, należy skontaktować się właśnie z nią. Możliwe jest to na dwa sposoby:

 • dzwoniąc pod numer +48 22 123 55 55,
 • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.unext.pl.

Do zgłoszenia szkody przez stronę internetową partnera Wefox potrzebne będą dane ubezpieczonego, data i godzina zdarzenia oraz numer polisy ubezpieczeniowej.

Wypowiedzenie umowy OC w Wefox

Ubezpieczenie OC jest na tyle istotne, że nie można go wypowiedzieć w dowolnym momencie – sytuacje, gdy będzie można to zrobić, zostały wskazane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zgodnie z treścią ustawy wypowiedzenie OC jest możliwe:

 • na koniec okresu ubezpieczenia (najpóźniej na dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta) – gdy nie chcesz, aby umowa przedłużyła się na kolejny rok, bo z pewnych względów planujesz zmienić firmę ubezpieczeniową,
 • gdy okazało się, że masz dwie umowy – w dowolnym momencie możesz wypowiedzieć umowę, która przedłużyła się na kolejny okres automatycznie, przy czym nie warto z tym zwlekać, bo za każdy dzień udzielania ochrony firma ubezpieczeniowa naliczy opłatę,
 • po zakupie auta – gdy wraz z kluczykami do zakupionego samochodu sprzedający wręczył Ci potwierdzenie zakupu polisy, to również masz prawo wypowiedzieć przejętą umowę i możesz to zrobić w dowolnym momencie.

Od wypowiedzenia umowy OC trzeba odróżnić odstąpienie od umowy. Od umowy OC możesz odstąpić, gdy zakup polisy odbył się na odległość, np. przez internet lub podczas rozmowy telefonicznej. Na odstąpienie od umowy masz 30 dni.

Firma Wefox nie zamieszcza na swojej stronie internetowej formularza odstąpienia od umowy ubezpieczenia OC. Jest on jednak dostępny dla klientów na stronie partnera ubezpieczyciela (firmy Unext) – wystarczy zalogować się do panelu klienta.

Oblicz składkę OC AC Wefox

Wefox – opinie

Jakie opinie Wefox zbiera wśród właścicieli samochodów, którzy skorzystali z oferty tej firmy? Czy klienci często składają skargi na tego ubezpieczyciela? Chociaż liczba skarg na ubezpieczycieli wpływających do Rzecznika Finansowego jest pewną wskazówką, to w tym przypadku nie można z niej skorzystać. Dlaczego?

Firma Wefox działa na polskim rynku od niedawna i nie została wymieniona w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu Rzecznika Finansowego sporządzonym na dzień 30 czerwca 2022 r. Z drugiej strony już zaledwie po dwóch latach od powstania firma Wefox miała ponad 100 000 klientów. Dynamiczny rozwój ubezpieczyciela może świadczyć o tym, że firma zarządzana jest w sposób profesjonalny, a jej produkty są przemyślane i atrakcyjne.

Masz polisę w Wefox? Zostaw komentarz – podziel się swoimi spostrzeżeniami i pomóż innym kierowcom podjąć decyzję.

Stefania Stuglik
14 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
1 rok temu

Wefox to firma dbająca tylko i wyłącznie o własne finanse. Odradzam ubezpieczenie w tej firmie.

Andrzej
1 rok temu
Reply to  Piotr

zapewne tak jak wszystkie firmy z branży

OLEKSANDR
1 rok temu
Reply to  Piotr

Proszę powiedzieć, czy to prawda, że firma wkrótce zostanie zamknięta?

pan
1 rok temu
Reply to  Piotr

odradzam

Piotr
11 miesięcy temu
Reply to  Piotr

Dosłownie ja już czwarty tydzień czekam na załatwienie mojej szkody. Olewają totalnie

Slaw
3 miesięcy temu
Reply to  Piotr

To jest racja , klient tylko jak placi

Waldemar
1 rok temu

Super ubezpieczyciel.

Marek
1 rok temu

Oni tylko ściągają kasę wefox raczej powinno być feefox Nie ma możliwości zgłoszenia szkody. Czekałam około godziny na rozmowę z konsultantem i się nie doczekałem. Próba zgłoszenia przez internet to porażka tysiące pytań a na końcu jest coś takiego „Nie możemy obsłużyć tego zgłoszenia w trybie samoobsługowym z powodu błędu we wprowadzonych danych osobowych jednego z uczestników szkody. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta” A biuro obsługi klienta nie odbiera telefonów. Omijajcie to coś szerokim łukiem. Jako poszkodowany nie muszę mieć wszystkich danych sprawcy.

Last edited 1 rok temu by Marek
Alek
10 miesięcy temu

Ja również odradzam tę firmę. Kontakt z biurem obsługi klienta bardzo trudny. Poprzez platformę klienta wręcz niemożliwy. Brak odpowiedzi od ubezpieczyciela od miesiąca. Mnóstwo problemów w związku ze zmianą danych na polisie, gdzie to tylko mały błąd, który chciałem poprawić. Nie polecam

Magdalena
8 miesięcy temu

Wefox to najgorszy możliwy ubezpieczyciel. Brak kontaktu z opiekunem szkody, nie odpisują na e-maile. Brak wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni. U nas na pewno wpłynie skarga do Rzecznika Finansowego. Uciekajcie jak najdalej!

Małgorzata
7 miesięcy temu

Jednym słowem wielka porażka, życzę powodzenia i stalowych nerwów każdemu kto będzie musiał się z nimi kopać, obsługa klienta tragiczna, nikt nic nie wie i nie może udzielić informacji. Wisząc na infolinii jesteśmy tylko przełączani z działu do działu, wiedząc że w każdym kolejnym dziale jedynie przełączą nas wstecz. Absolutny brak kompetencji i profesjonalizmu u obsługi tej ubezpieczalni.

Eliot
6 miesięcy temu

masakra, zgłoszenie szkody przez poszkodowanego to walka z wiatrakami, mail – odpowiedzi zero, nie idzie się dodzwonić a formularz do uzupełnienia wywala się na 9-tym kroku po godzinie uzupełniania danych, dramat!!!!!!!!!!!!!

Paweł
3 miesięcy temu


Uwaga ! jeśli tylko możesz omijaj tą firmę szerokim łukiem a na pewno unikniesz niepotrzebnych problemów.

Last edited 3 miesięcy temu by Paweł
Izabela
1 miesiąc temu

UWAGA firma do której wpłacić pieniądze można bezproblemowo ale jeżeli chodzi o uzyskanie odszkodowania robią wszystko żeby nie wypłacić lub celowo utrudniają wypłaty, jeżeli już jednak dojdzie do wypłaty trwa to niekiedy pół roku więc stanowczo odradzam współprace z tą firmą, jak się to mówi „omijać szerokim łukiem”!!!

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)