Ubezpieczenie ochrony prawnej – co to jest?

Telefoniczna pomoc prawna

Jednym z dodatkowych ubezpieczeń, na jakie mogą zdecydować się kierowcy, jest ubezpieczenie ochrony prawnej. Planujesz w najbliższym czasie sprzedać pojazd? W przeszłości spotkały Cię problemy natury prawnej związane z użytkowaniem auta? Ten produkt może być dla Ciebie.

Mimo że w Polsce nie brakuje prawników, to ceny usług prawnych niejednokrotnie zniechęcają do skorzystania z profesjonalnej porady. Poszukiwanie odpowiedzi w internecie, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych sprawach, może jednak przynieść więcej problemów niż korzyści. Rozwiązanie? Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnienia dostęp do pomocy prawnej za niewielką opłatą.

Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej?

Najprościej mówiąc, ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia dostęp do pomocy prawnej – usług radcy prawnego lub adwokata. W zależności od firmy ubezpieczeniowej klient może uzyskać poradę udzieloną na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub podczas osobistej wizyty w kancelarii. Z polisy mogą też zostać pokryte koszty reprezentacji ubezpieczonego przed sądem.

Ubezpieczenie ochrony prawnej pozwala zminimalizować wydatki przeznaczone na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia ochrony prawnej?

Biorąc pod uwagę to, kto może skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, wyróżnia się trzy rodzaje takich produktów – są to:

 • ubezpieczenie ochrony prawnej komunikacyjne (dla kierowcy) – pomoc prawna dotyczy spraw związanych z użytkowaniem samochodu,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym – ochroną objęte są kwestie dotyczące np. użytkowania nieruchomości czy związane ze sprawami karnymi,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej dla przedsiębiorców – właściciele firm mogą skorzystać ze wsparcia np. radcy prawnego choćby w razie konfliktu z dostawcami.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe łączą dwa pierwsze rodzaje ubezpieczeń, reklamując je jako produkt „dla każdego”.

Gdzie kupić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców to produkt niszowy. Mimo że w ostatnich latach takie polisy pojawiły się w ofertach niektórych firm ubezpieczeniowych, to wybór wciąż jest ograniczony.

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowcy – wybrane firmy

AllianzUbezpieczenie ochrony prawnej jest sprzedawane wraz z każdym pakietem ubezpieczeń Mój Samochód – Komfort, Plus, Ekstra, Max.
CompensaWraz z ubezpieczeniem OC lub AC albo pakietem OC i AC kierowca może kupić ubezpieczenie ochrony prawnej.
InterRiskKierowcy nabywający OC lub AC mogą zdecydować się na ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców. Jest ono dostępne w opcji Standard lub Premium.
PZUPolisa PZU Auto Ochrona Prawna jest dostępna w dwóch wersjach – Komfort lub Super. Ubezpieczenie jest sprzedawane wraz z OC lub AC.
WienerOchrona prawna jest oferowana w ramach ubezpieczenia assistance – warianty Standard i Lux.
Oferta aktualna we wrześniu 2022 r.

Oblicz składkę OC z darmową RankoPomoc Prawną

Ubezpieczenie ochrony prawnej – czym kierować się przy zakupie?

Dostrzegasz korzyści płynące z posiadania ochrony prawnej? Aby wybrać najlepszy z produktów, trzeba dokonać ich porównania. W przypadku ochrony prawnej kluczowe są następujące kwestie:

 • suma ubezpieczenia – to kwota, jaką firma ubezpieczeniowa przeznaczy na sfinansowanie pomocy prawnej,
 • zakres świadczonej pomocy – w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej część ubezpieczycieli proponuje jedynie dostęp do wzorów pism, inni z kolei zapewniają kompleksowe wsparcie prawne,
 • zakres terytorialny ubezpieczenia – większość ubezpieczycieli ogranicza się do świadczenia pomocy prawnej na terenie Polski, choć od tej zasady są wyjątki.

Kup OC już od 280 zł!

Bez wychodzenia z domu
 • Ceny oc w 5 minut
 • Porównaj oferty 14 towarzystw
 • Pomoc 200 agentów
Przejdź do porównywarki

Ubezpieczenie ochrony prawnej – porównanie wybranych ofert ubezpieczycieli

Suma ubezpieczenia
InterRiskOpcja Standard – 50 000 zł
Opcja Premium – 100 000 zł
PZUWariant Komfort – 2000 zł
Wariant Super – 50 000 zł
Wiener2000 euro
Rodzaj spraw objętych ochroną
InterRiskOpcja Standard – m.in. obrona ubezpieczonego przed sądem w sprawach karnych lub o wykroczenie, obrona przed roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie, reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
Opcja Premium – dodatkowo pomoc przy dochodzeniu roszczeń ubezpieczonego w sprawach, które dotyczą umów związanych z użytkowanym pojazdem.
PZUWariant Komfort – ubezpieczyciel pokrywa koszty podstawowych usług prawnych, np. konsultacji i przekazania wzorów pism.
Opcja Super – firma dodatkowo zwraca koszty sądowe, wpłacone kaucje i opłaca pełnomocnika.
WienerUbezpieczyciel zapewnia zorganizowanie prawnika po wypadku, który spowodował ubezpieczony. Koszty pokrycia honorarium adwokata lub radcy prawnego ponosi kierowca. Suma ubezpieczenia może zostać wykorzystana na opłacenie kaucji.
Zakres terytorialny
InterRiskUbezpieczyciel zapewnia ochronę sprawcom i poszkodowanym w kolizjach czy wypadkach na terenie Europy, przy czym w OWU znajdują się wyłączenia terytorialne, np. Białoruś.
PZUUbezpieczyciel pokrywa koszty pomocy prawnej również wówczas, gdy do wypadku doszło poza granicami Polski.
WienerFirma oferuje wsparcie zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju (wyjątkiem jest m.in. Rosja).
Oferta aktualna we wrześniu 2022 r.

Ubezpieczenie ochrony prawnej – jakie są najczęstsze wyłączenia?

Jednym z terminów charakterystycznych dla ubezpieczeń są wyłączenia – to sytuacje, w których ubezpieczyciel nie zapewnia pomocy. Z jakimi wyłączeniami możesz się spotkać, gdy zdecydujesz się na ubezpieczenie ochrony prawnej dla kierowców?

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in. następujące koszty:

 • obrony ubezpieczonego, gdy jego działanie było umyślne, korzystał on z pojazdu nieposiadającego ważnego badania technicznego lub w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu czy środków odurzających,
 • reprezentacji ubezpieczonego w sprawach dotyczących zatrzymania się w miejscu niedozwolonym,
 • reprezentacji kierowcy w sprawach przed organami podatkowymi lub celnymi – np. w przypadku sprowadzenia pojazdu z zagranicy.

W OWU wielu produktów można znaleźć informację, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztów obrony interesów ubezpieczonego w sprawach, w których drugą stroną jest ubezpieczający.

Planujesz kupić ubezpieczenie ochrony prawnej? Zwróć uwagę na to, czy wśród wyłączeń pojawia się informacja o minimalnej wartości przedmiotu sporu (najczęściej 500 zł). Niektóre firmy ubezpieczeniowe (np. Compensa) wprowadzają limity na korzystanie z wybranych świadczeń.

Kiedy warto zdecydować się na ubezpieczenie ochrony prawnej?

Opinia prawnika, reprezentacja w sprawie przed sądem czy koszty sądowe – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy wydatki mogą być naprawdę spore. Ubezpieczenie ochrony prawnej jest dla Ciebie, jeżeli chcesz:

 • zminimalizować koszty skorzystania z usług adwokata lub radcy prawnego,
 • zapewnić sobie dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej.

Kiedy kierowcy może się przydać ubezpieczenie ochrony prawnej?

Nie sposób wymienić wszystkich zdarzeń, gdy warto skonsultować się np. z adwokatem. Ubezpieczenie ochrony prawnej może Ci się przydać choćby w następujących sytuacjach:

 • podczas zakupu lub sprzedaży pojazdu – zamiast korzystać ze wzorów umów znalezionych w internecie, możesz je otrzymać od profesjonalisty,
 • w razie sporu z warsztatem samochodowym – gdy uważasz, że usługa została wykonana nieprofesjonalnie,
 • po kolizji lub wypadku – pomoc prawna przysługuje ubezpieczonemu bez względu na to, czy jest on sprawcą, czy też poszkodowanym,
 • gdy nie zgadzasz się z wyceną dokonaną przez firmę ubezpieczeniową – jeżeli chcesz się odwołać od jej decyzji,
 • gdy jesteś oskarżony o spowodowanie szkody parkingowej – jeżeli szkoda została spowodowana nieświadomie i musisz to udowodnić, aby nie płacić odszkodowania.

Posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej może też pomóc w uniknięciu tymczasowego aresztowania – wielu ubezpieczycieli pokrywa koszty poręczenia majątkowego, najczęściej do wysokości 50 proc. sumy ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ponieważ ubezpieczenie ochrony prawnej jest oferowane jako dodatek do najpopularniejszych polis, to trudno wskazać jego cenę – koszt nabycia tego produktu zależy od tych samych czynników co wysokość składek OC czy AC. Chcesz kupić ubezpieczenie ochrony prawnej? Dobra wiadomość jest taka, że nie jest ono bardzo drogie.

Czy wiesz, że pomoc prawną możesz uzyskać także w ramach RankoPomocy Prawnej? Wsparcie prawnika otrzymasz m.in. w razie kolizji lub wypadku, w sprawach związanych z użytkowaniem pojazdu czy podczas przeprowadzania transakcji kupna/sprzedaży auta. To ciekawa (również pod względem ceny) alternatywa dla ubezpieczenia ochrony prawnej dostępnego w ofertach ubezpieczycieli.

Oblicz składkę OC z darmową RankoPomoc Prawną

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej to produkt, w ramach którego firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się pokryć koszty pomocy prawnej, np. wynagrodzenie pełnomocnika.
 • Produkt ochrona prawna jest dostosowany do potrzeb różnych grup – na rynku można znaleźć ubezpieczenie dedykowane choćby kierowcom i przedsiębiorcom.
 • Allianz, Compensa, InterRisk, PZU, Wiener czy Uniqa – to przykładowe firmy, które oferują ubezpieczenie ochrony prawnej.
 • Porównując dostępne warianty polis, szczególną uwagę warto zwrócić na sumę ubezpieczenia i zakres pomocy prawnej, za jaką zapłaci ubezpieczyciel.
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej najczęściej jest sprzedawane jako dodatek do OC, AC lub ubezpieczenia assistance – nie można go nabyć jako samodzielny produkt.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Na jaki okres jest sprzedawane ubezpieczenie ochrony prawnej?

  Standardowy okres, na jaki ubezpieczyciele podpisują umowy z klientami, wynosi 12 miesięcy. Ta zasada dotyczy także ubezpieczenia ochrony prawnej. Może się jednak zdarzyć, że okres umowy będzie krótszy – tak się dzieje, gdy kierowca dokupuje ochronę prawną np. do już posiadanego OC.

 2. Czy ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje wyłącznie samochody osobowe?

  Niekoniecznie. Zakres ubezpieczenia zależy od firmy ubezpieczeniowej. Przykładowo InterRisk obejmuje ubezpieczeniem również inne pojazdy, w tym motocykle, skutery, quady, kampery i przyczepy (w tym również kempingowe). Jak można przeczytać w OWU, ochroną mogą zostać objęte też inne pojazdy, o ile ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę.

 3. Czy ubezpieczenie ochrony prawnej to produkt dostępny dla kierowców zawodowych?

  Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenie ochrony prawnej również kierowcom zawodowym. Najczęściej jednak wiąże się to z koniecznością dokupienia rozszerzenia.

 4. Karencja w ubezpieczeniu ochrony prawnej – co to takiego?

  Zdarza się, że z ubezpieczenia ochrony prawnej nie można skorzystać od razu po opłaceniu składki, ale dopiero po upływie np. 3 miesięcy. Ten okres to właśnie karencja. Rozwiązanie to stosuje m.in. InterRisk – z ubezpieczenia ochrony prawnej kierowcy nie mogą skorzystać przez pierwsze 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

 5. Czy w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej to ubezpieczyciel decyduje o wyborze prawnika?

  W ramach ochrony prawnej ubezpieczyciel zobowiązuje się jedynie pokryć koszty korzystania z usług radcy prawnego czy adwokata. O zaangażowaniu w sprawę konkretnego pełnomocnika decyduje ubezpieczony.

Michalina Miotk
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments