OC i AC w You Can Drive

Dane firmy
Aviva Ubezpieczenia
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

You Can Drive – informacje o marce ubezpieczeniowej

You Can Drive to marka ubezpieczeniowa należąca do grupy ERGO Hestia. Została ona stworzona z myślą o młodych kierowcach, dla których ubezpieczenia komunikacyjne najczęściej są dużo droższe niż dla pozostałych klientów.

Produkty ubezpieczeniowe pod marką You Can Drive są sprzedawane od 2011 r. Na swojej stronie internetowej ubezpieczyciel informuje, że jest nagradzany za szybką likwidację szkód oraz otrzymał liczne nagrody, w tym Gwiazdę Jakości Obsługi.

Ubezpieczenia w You Can Drive

Grupa Hestia oprócz polis komunikacyjnych posiada w swojej ofercie cały wachlarz ubezpieczeń. Pod marką You Can Drive sprzedawane są także:

 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia podróżne.

Konstrukcja produktów firmy You Can Drive jest prosta, a ich zakup jest możliwy przez internet. Na stronie internetowej marki zostały zamieszczone intuicyjne w obsłudze kalkulatory, za pomocą których klient może wyliczyć wysokość składki.

OC w You Can Drive

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe. Obowiązek zakupu tej polisy reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kierowca, który nie zadba o ciągłość ochrony OC, może spodziewać się kary finansowej. Do ich nakładania jest uprawniony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zadaniem polisy OC jest ochrona kierowcy, który spowodował kolizję lub wypadek od odpowiedzialności finansowej. Mówiąc prościej, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody osobowe i w mieniu.

Umowę polisy OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Ochronę można rozszerzyć poprzez zakup umów dodatkowych.

Oblicz składkę OC/AC

AC w You Can Drive

Ubezpieczenie AC, w przeciwieństwie do polisy OC, nie jest obowiązkowe. W You Can Drive jest ono dostępne dla klientów posiadających samochód w wieku do 15 lat. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży ubezpieczonego auta, właściciel otrzyma odszkodowanie.

W You Can Drive dostępne są dwa warianty ubezpieczenia AC:

 • AC Kradzież. Jak wskazuje nazwa produktu, odszkodowanie jest wypłacane po kradzieży ubezpieczonego auta. Minimalna wartość szkody wynosi 500 zł brutto. Polisa działa wyłącznie na terenie Polski;
 • AC Mini. Zakres ochrony obejmuje m.in. zderzenie się pojazdów, akty wandalizmu, pożar, kradzież i nagłe działanie czynnika termicznego z zewnątrz pojazdu. W tym wariancie również występuje minimalna wartość szkody (500 zł brutto), a zakres terytorialny ubezpieczenia ogranicza się do Polski.

Assistance w You Can Drive

Rolą ubezpieczenia assistance jest szybka pomoc w czasie podróży. Z ubezpieczenia można skorzystać wówczas, gdy dojdzie do awarii lub wypadku na trasie. W You Can Drive polisa ta jest dostępna w trzech wariantach:

 • Assistance po wypadku – ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania auta po wypadku maksymalnie do 100 km. Suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł, a zakres terytorialny ochrony ogranicza się do Polski;
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce – klient może liczyć na holowanie po wypadku lub awarii maksymalnie do 150 km od miejsca zdarzenia. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł;
 • Assistance po awarii i wypadku w Polsce i Europie – wariant przewiduje holowanie niesprawnego pojazdu po awarii lub wypadku do 500 km. Właściciel ubezpieczonego samochodu może też liczyć m.in. na naprawę po awarii, dowóz paliwa i samochód zastępczy po wypadku lub kradzieży. Suma ubezpieczenia wynosi 15 000 zł.

NNW w You Can Drive

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia środki finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego (pasażerów pojazdu) po wypadku. You Can Drive oferuje swoim klientom dwa warianty ochrony:

 • NNW Kierowcy,
 • NNW Kierowcy i Pasażerów.

Suma ubezpieczenia w obu przypadkach to 10 000 zł.

Inne ubezpieczenia w You Can Drive

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych w ofercie You Can Drive znajduje się jeszcze ubezpieczenie szyb. Właściciel ubezpieczonego pojazdu może liczyć na szybką naprawę lub wymianę szyby, gdy dojdzie do jej uszkodzenia lub zniszczenia. Ochroną objęte są szyby:

 • przednia,
 • tylna,
 • boczne.

Suma ubezpieczenia wynosi 5000 zł.

Oblicz składkę OC/AC

Zgłoszenie szkody w You Can Drive

Gdy dojdzie do kolizji czy wypadku, należy jak najszybciej poinformować ubezpieczyciela. Zgłoszenie szkody w You Can Drive jest możliwe za pomocą formularza online. Dzięki temu kierowca dokonujący zgłoszenia może mieć pewność, że we wniosku znajdą się wszystkie niezbędne informacje.

Do zgłoszenia szkody potrzebne będą:

 • dane osobowe,
 • dane kontaktowe,
 • numer ubezpieczenia,
 • zdjęcia z miejsca zdarzenia,
 • opis zdarzenia.

Z ubezpieczycielem można skontaktować się również telefonicznie pod numerem 58 555 65 00.

Wypowiedzenie umowy OC w You Can Drive

Umowę OC w You Can Drive można wypowiedzieć jedynie w kilku sytuacjach:

 • gdy doszło do automatycznego wznowienia umowy,
 • gdy klient nie chce korzystać z OC otrzymanego wraz z zakupionym autem,
 • gdy umowa OC dobiega końca i klient nie chce, aby doszło do jej przedłużenia.

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę OC, konieczne jest poinformowanie ubezpieczyciela. W piśmie należy podać:

 • dane osobowe,
 • adres zamieszkania,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy,
 • powód wypowiedzenia.

Wypowiedzenie można wysłać zarówno za pośrednictwem strony internetowej You Can Drive (dostępny jest specjalny formularz), jak i na adres ubezpieczyciela – firmy Hestia:

STU ERGO Hestia
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Klienci ERGO Hestii mogą skorzystać też z portalu Polisaonline. Po zalogowaniu się do niego wystarczy kliknąć opcję „Wypowiedz OC”, aby przejść do formularza.

You Can Drive – Opinie

Marka You Can Drive specjalizuje się w udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej młodym kierowcom. Jak postrzegają oni ubezpieczyciela i czy mają problemy z uzyskaniem odszkodowania? W udzieleniu odpowiedzi na to pytanie pomocny jest nasz ranking.

Przeanalizowaliśmy, ile skarg i na jakich ubezpieczycieli wpłynęło w 2020 r. do Rzecznika Finansowego. Ergo Hestia zajęła w naszym zestawieniu 13. miejsce na 20 towarzystw ubezpieczeniowych z 3062 skargami na 1 proc. udziału rynkowego.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Powyższe zestawienie może być pomocne przy określeniu, czy warto skorzystać z oferty You Can Drive. Jednocześnie liczba skarg to nie wszystko – pozostaje jeszcze kwestia opinii i cen. Propozycję You Can Drive warto zestawić z ofertami innych ubezpieczycieli.

Korzystasz lub korzystałeś z produktów sprzedawanych pod marką You Can Drive? Podziel się swoją opinią – oceń jakość obsługi na etapie zakupu polisy i w trakcie likwidowania szkody.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)