Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

Ergo Hestia – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA oraz STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki. Oferują one ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony ich majątku i życia oraz dla przemysłu. Ergo Hestia oferuje również produkty ubezpieczeniowe dla małego i średniego biznesu.

Ubezpieczenia Ergo Hestia oferowane są pod czterema markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia pochodzi z Sopotu i jest obecnie trzecim, największym ubezpieczycielem w Polsce. Firma powstała w 1991 roku jako Hestia Insurance.

Z ciekawostek: nazwa towarzystwa wywodzi się od wcześniejszej nazwy rezydencji, która jest własnością firmy „Willa Hestia”. Hestia z kolei jest imieniem rzymskiej bogini, opiekunki domowego ogniska.

Ubezpieczenia w Ergo Hestia

W swojej ofercie Ergo Hestia posiada ubezpieczenia zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla mniejszych firm czy indywidualnych klientów. Produkty tej firmy dotyczą najczęściej ubezpieczeń majątkowych (m.in. mieszkaniowych) oraz komunikacyjnych. W swojej ofercie Ergo Hestia posiada jednak również inne polisy.

Sprawdź Kalkulator OC AC Hestia!

Pełna oferta Hestii dla klientów indywidualnych to:

 • ubezpieczenia podróżne,
 • ubezpieczenie domu i mieszkania,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia na życie,
 • ubezpieczenia w biznesie.

Ubezpieczenie OC Ergo Hestia

Ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe, a jego warunki reguluje ustawa. W związku z tym, w każdym towarzystwie otrzymamy taką samą ochronę samochodu. Obejmuje ona majątek właściciela pojazdu, a dokładnie – zapewnia pokrycie kosztów likwidacji szkody na majątku lub zdrowiu osób przez niego poszkodowanych podczas użytkowania pojazdu.

Co istotne, jednolite zasady w ubezpieczeniu OC dotyczą wyłącznie zakresu ochrony. Dlatego, w przypadku tej polisy, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jej cenę – w poszczególnych firmach, dla tej samej osoby, może ona różnić się nawet o kilkaset złotych. Istotne mogą być także dodatki (ubezpieczenia dobrowolne dodawane w pakiecie z OC), które mogą uatrakcyjnić ofertę wybranej firmy. Zazwyczaj jest to podstawowy wariant Assistance. Ergo Hestia może po tym względem poszczycić się bardzo ciekawą ofertą.

Firma proponuje swoim klientom zakup OC w tanim pakiecie, który chroni zarówno pojazd sprawcy zdarzenia, jak i majątek osób przez niego poszkodowanych (np. ubezpieczenie Ergo 7).

Jeśli klient Ergo Hestia zdecyduje się wyłącznie na zakup ubezpieczenia OC, w ramach dodatkowej ochrony otrzyma wsparcie na drodze (podstawowe assistance).

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczeń z OC, będzie mógł liczyć na:

 • holowanie pojazdu,
 • samochód zastępczy,
 • telefoniczną pomoc prawną,
 • ochronę wypracowanych zniżek,
 • naprawę uszkodzonej szyby.

Kierowca ubezpieczonego w Ergo Hestia pojazdu, w przypadku uczestnictwa w kolizji spowodowanej przez inną osobę, może zgłosić szkodę bezpośrednio w ERGO Hestii, bez konieczności kontaktowania się z towarzystwem sprawcy (korzystając z tzw. Bezpośredniej Likwidacji Szkód).

Umowa OC z Ergo Hestia jest zawierana na okres 12 miesięcy.

Uwaga! Brak polisy OC może skutkować karą finansową, którą nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W 2022 roku maksymalna wysokość kary za brak OC samochodu osobowego będzie wynosić 6020 złotych.

Ubezpieczenie AC w Ergo Hestia

AC (autocasco) jest w przeciwieństwie do polisy OC ubezpieczeniem dobrowolnym. Zadaniem tego produktu jest ochrona ubezpieczonego samochodu na wypadek m.in. kradzieży, utraty, zniszczenia czy uszkodzenia. Polisa AC uwzględnia koszty szkód, które powstały z winy właściciela pojazdu oraz – jeśli nie może on zlikwidować szkody z polisy sprawcy – z winy osoby trzeciej.

Podstawowa polisa AC w Hestii obejmuje ubezpieczenie na wypadek:

 • stłuczki lub zderzenia dwóch pojazdów,
 • pożaru, wybuchu lub zatopienia pojazdu,
 • zderzenia z człowiekiem, zwierzęciem lub jakąś przeszkodą,
 • uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie.

Ubezpieczony może sam wybrać sposób likwidacji szkody. Umowę AC z Ergo Hestia można zawrzeć w trzech wariantach mających zastosowanie w przypadku do szkód częściowych:

1) Wariant Kosztorys,
2) Wariant Sieć Partnerska,
3) Wariant ASO.

Podstawowe zalety zakupu polisy AC w Ergo Hestia (w zależności od wybranego wariantu ochrony), to:

 • ubezpieczenie wyposażenia samochodu (podstawowego w cenie oraz dodatkowego za dopłatą),
 • pojazd zastępczy po kradzieży,
 • stała suma ubezpieczenia,
 • ochrona szkód własnych w ramach wariantu all risk (ubezpieczenia od wszystkich ryzyk niewyłączonych z zakresu ubezpieczenia zgodnie z OWU).

Ochrona wynikająca z AC w Ergo Hestia dotyczy zdarzeń na terenie całej Polski oraz Europy. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12 miesięcy.

Ubezpieczenie Assistance w Ergo Hestia

Ubezpieczenie Assistance Ergo Hestia gwarantuje kierowcy dodatkowe wsparcie na drodze, np. po zderzeniu z innym pojazdem, obiektem lub zwierzęciem, po kradzieży czy też po awarii w czasie podróży.

Ubezpieczyciel umożliwia zakup Car Assistance w trzech wariantach do wyboru:

 • Wypadek (polisa działa po wypadku i kolizji, działaniu sił przyrody, aktach wandalizmu, wybuchu, kradzieży pojazdu lub jego części)

W tym wariancie ubezpieczenie ASS zapewnia m.in.: usprawnienie pojazdu na miejscu lub holowanie, pojazd zastępczy, kontynuację podróży, transport przyczepy, odbiór uszkodzonego i dostarczenie naprawionego auta, zakwaterowanie w hotelu, zmiennika kierowcy). Suma ubezpieczenia wynosi 5000 złotych.

 • Awaria (polisa działa w takich samych okolicznościach jak w wariancie Wypadek oraz dodatkowo po awarii oraz unieruchomieniu pojazdu)

Zakres usług gwarantowanych z polisy Car Assistance Awaria obejmuje takie same usługi jak w wariancie Wypadek oraz dodatkowo dowóz paliwa. Suma ubezpieczenia wynosi 5000 złotych.

 • Turbo

Okoliczności, w jakich działa ASS Turbo pozostają takie same jak w wariancie Awaria. Ergo Hestia poszerza jednak znacznie limity obowiązujące dla niektórych zdarzeń. Przykładowo, pojazdy osobowe i terenowe mogą być holowane bez limitu kilometrów zarówno w Polsce, jak i za granicą, a pojazd zastępczy przydzielany jest nawet do 20 dni. W tym wariancie suma ubezpieczenia została podniesiona do 50 000 złotych.

Ubezpieczenie Car Assistance Ergo Hestia obowiązuje na terenie Polski oraz pozostałych państw europejskich (nie licząc wyjątków wymienionych w OWU).

Ubezpieczenie NNW w Ergo Hestia

Polisa NNW ma na celu finansowe zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach takiej umowy ubezpieczyciel chroni zarówno kierowcę pojazdu, jak i jego pasażerów. Sumę ubezpieczenia NNW w Ergo Hestia można wybrać według indywidualnych preferencji.

Świadczenie z polisy NNW Ergo Hestia wypłacane jest w przypadku:

 • śmierci Ubezpieczonego lub Pasażerów,
 • doznania stałego uszczerbku na zdrowiu (w sumie odpowiadającej procentowi uszczerbku),
 • czasowej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki.

Rekompensata z tytułu NNW obejmuje także pokrycie udowodnionych kosztów leczenia oraz zakupu środków medycznych (leków, protez itp.). Ubezpieczenie można wykupić bez konieczności posiadania innych polis u tego ubezpieczyciela.

Polisa NNW w Hestii dotyczy także zdarzeń, do jakich doszło przy obsłudze samochodu (np. tankowaniu, myciu, załadowywaniu bagażu itp.) oraz naprawie na trasie. Należy jednak pamiętać, że w ostatnim przypadku Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów objęta jest wyłącznie osoba, która naprawia pojazd w zakresie umożliwiającym jej dojazd do najbliższego warsztatu lub stacji serwisowej albo kontynuowanie podróży.

Umowa NNW zawierana na okres 12 miesięcy.

Ubezpieczenie szyb w Ergo Hestia

Opcją dodatkową, zapewniającą jeszcze szerszy zakres ochrony samochodu, jest ubezpieczenie szyb na wypadek ich uszkodzenia lub zbicia. W ramach takiej umowy Ergo Hestia zapewnia pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby: czołowej, przedniej panoramicznej, tylnej lub bocznej pojazdu.

Gdy dojdzie do uszkodzenia szyby i w związku z tym nie będzie można kontynuować jazdy, ubezpieczony może liczyć na bezpłatne holowanie, a także refundację kosztów pozostawienia auta na parkingu strzeżonym (do 300 zł).

Ubezpieczenie szyb w Ergo Hestia można wykupić jako produkt dodatkowy do polisy OC lub AC. Skorzystanie z takiego ubezpieczenia gwarantuje zachowanie zniżek AC na takim samym poziomie co przed szkodą.

Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia

System likwidacji szkód, jaki stworzyła Ergo Hestia, został nagrodzony godłem „Teraz Polska”. Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia jest naprawdę proste. Na stronie internetowej Ergo Hestia można znaleźć gotowy formularz, dzięki któremu informacje o zdarzeniu są przesłane od razu do ubezpieczyciela.

W zgłoszeniu szkody należy podać m.in.:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • PESEL lub REGON,
 • numer polisy,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail.

Wypowiedzenie umowy w Ergo Hestia

Wypowiedzenie umowy OC w Ergo Hestia można złożyć tylko w ściśle określonych w ustawie przypadkach:

 • przed końcem obecnego okresu ochrony (dokument informujący o wypowiedzeniu powinien trafić do ubezpieczyciela co najmniej dzień przed zakończeniem umowy),
 • po zakupie samochodu używanego i przejęciu polisy OC zbywcy (wypowiedzenie składamy w dowolnym momencie),
 • przy posiadaniu podwójnego OC (tylko wtedy, gdy umowa dotyczy tego samego okresu ochrony i jedna z polis została wznowiona automatycznie).

Osoby, które chcą wypowiedzieć umowę OC w Ergo Hestia, powinny przesłać formularz wypowiedzenia online, który znajdą na stronie Ergo Hestia. W wypowiedzeniu OC należy podać:

 • imię i nazwisko właściciela/właścicieli pojazdu lub nazwę firmy
 • PESEL lub REGON
 • adres e-mail
 • numer polisy
 • przyczynę wypowiedzenia.

Opinie o Ergo Hestia

Ergo Hestia jest jednym z największych towarzystw w Polsce i może poszczycić się bardzo ciekawą ofertą ubezpieczenia samochodu. Firma wiele uwagi poświęca temu, aby klienci byli zadowoleni nie tylko z oferowanych produktów, ale też z obsługi. Jednym z zalet ubezpieczenia samochodu w Ergo Hestii jest to, że każdy właściciel pojazdu może dowolnie łączyć i zestawiać polisy komunikacyjne, aby stworzyć najlepszy dla siebie pakiet ochrony.

Pomimo bardzo dobrze przemyślanej oferty, zdarza się, że klienci Ergo Hestia zgłaszają skargi dotyczące obsługi podczas likwidacji szkody lub w innym zakresie. Sprawdziliśmy, jak pod tym względem towarzystwo wypada na tle innych firm.

W 2020 roku do Ergo Hestia lub innej instytucji wpłynęło 46 853 skarg od klientów, niezadowolonych z obsługi polis majątkowych (w tym ubezpieczeń komunikacyjnych) – wynika z raportu Rzecznika Finansowego. Na 1% udziału rynkowego towarzystwa przypadały 3 062 skargi, a to po porównaniu z 20 wybranymi towarzystwami daje Ergo Hestia 13. pozycję w naszym rankingu.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Przedstawiony powyżej Ranking potraktujmy jednak wyłącznie jako subiektywną wskazówkę podczas wyboru najlepszej firmy ubezpieczeniowej. Musimy bowiem pamiętać, że raport Rzecznika Finansowego obejmuje wszystkie zgłoszone od klientów roszczenia. Niektóre z nich to tylko bezpodstawne zażalenia, odrzucane po ich rozpatrzeniu.

Przed zakupem polisy warto sprawdzić nie tylko opinie o poszczególnych towarzystwach, ale porównać także wiele ofert, po to by znaleźć polisę najbardziej dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić na ubezpieczeniu.

Jesteś ubezpieczony w Ergo Hestii? Podziel się z innymi swoja opinią. Zostaw komentarz.

Stefania Stuglik
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
heniek
1 rok temu

ubezpieczony mam u nich samochód. jak stłuczkę miałem to stanęli na wysokości zadania. skontaktowałem się bez problemu i dalej mnie pokierowali. auto wyklepane i hajs się zgadza.

wigo
1 rok temu

Ergo hestia bardzo spoko, warunki umowy zrozumiałe dla szarego czlowieka;)

marek
11 miesięcy temu

Super, najlepsze ubezpieczenia ever

© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)