TUW Pocztowe – OC i AC

Dane firmy
Toleranceins Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Ul. Wrzesińska 12 lok. 17
03-713 Warszawa

TUW Pocztowe – informacje o towarzystwie ubezpieczeniowym

Marka Ubezpieczenia Pocztowe składa się Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Historia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zaczęła się w 2003 r. Początkowo towarzystwo ubezpieczało jedynie majątek Poczty Polskiej, a w 2006 r. w jego ofercie pojawiły się produkty dedykowane klientom indywidualnym.

Ubezpieczenia w TUW Pocztowe

TUW Pocztowe koncentruje się na obsłudze różnych grup klientów. W ofercie tego ubezpieczyciela są produkty dedykowane klientom indywidualnym, przedsiębiorcom i rolnikom. Na ofertę TUW Pocztowego składają się:

 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia majątkowe,
 • ubezpieczenia dla firm – pracownicze, flotowe,
 • ubezpieczenia podróżne,
 • ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • ubezpieczenia rolnicze – maszyn rolniczych.

Specjalną ofertę TUW Pocztowe przygotowało dla klientów Poczty Polskiej, którzy opłacają rachunki lub nadają przesyłki w placówkach należących do Poczty – produkt jest sprzedawany pod nazwą Mikro Ubezpieczenia.

OC w TUW Pocztowe

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Reguluje to ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Właściciel pojazdu, który nie dopełni tego obowiązku, może otrzymać karę finansową. Do nakładania i egzekwowania kar uprawniony jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Zadaniem polisy OC jest ochrona majątku kierowcy. Gdy dojdzie do wypadku z uszkodzeniem mienia lub jego uczestnicy zostaną ranni, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym przez sprawcę zdarzenia.

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na okres 12 miesięcy. Ochronę można rozszerzyć poprzez zakup dodatkowych polis.

Oblicz składkę OC/AC

AC w TUW Pocztowe

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, polisa AC jest produktem dobrowolnym. Zadaniem polisy AC jest ochrona na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu. TUW Pocztowe oferuje swoim klientom dwa warianty polisy AC:

 • Minicasco – to opcja o mniejszym zakresie ochrony, która jest dedykowana tym kierowcom, którzy są zainteresowani zabezpieczeniem swojego auta przed szkodą całkowitą lub kradzieżą. Wartość rynkowa samochodu w przypadku tego wariantu nie może być niższa niż 6000 zł brutto, a odszkodowanie jest rozliczane w wariancie kosztorysowym lub partnerskim;
 • Maxicasco – to kompleksowa polisa, która chroni zarówno od kradzieży samochodu, szkody całkowitej, jak i uszkodzenia częściowego auta. Szkoda jest likwidowana w wariancie kosztorysowym lub serwisowym. Sposób likwidacji szkody określa klient.

Polisa AC TUW Pocztowe obowiązuje na terenie Polski. Umowa jest podpisywana na okres 12 miesięcy.

Assistance w TUW Pocztowe

Zadaniem polisy assistance jest zabezpieczenie właściciela pojazdu na wypadek niespodziewanych sytuacji na drodze. Kierowca może liczyć na naprawę na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu.

TUW Pocztowe oferuje swoim klientom trzy warianty ubezpieczenia assistance:

 • Podstawowy – pomoc jest udzielana, gdy do zdarzenia doszło na terenie Polski. Ubezpieczyciel płaci za usprawnienie pojazdu lub jego holowanie do 200 km. Klient może bez ograniczeń korzystać z telefonicznej pomocy informacyjnej;
 • Standard – ubezpieczyciel pokrywa koszty usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, holowania (do 200 km), dostarczenia paliwa, parkingu, pojazdu zastępczego (maksymalnie 3 doby) czy noclegu, jeżeli do kłopotów z autem doszło w czasie dłuższej podróży. Pomoc jest świadczona na terenie Polski i za granicą;
 • Komfort – ubezpieczyciel zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii czy kradzieży pojazdu. Wyższe są limity świadczeń – np. holowanie do 400 km oraz pojazd zastępczy do 7 dób. Pomoc jest świadczona w Polsce i za granicą.

Do każdego assistance klienci mogą dokupić wariant Powrót do Zdrowia. W jego ramach oferowane są świadczenia medyczne i rehabilitacyjne, gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku.

NNW w TUW Pocztowe

Polisa następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy dojdzie do:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • śmierci kierowcy i pasażerów,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów,
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy kierowcy.

Umowa ubezpieczenia NNW jest zawierana z ubezpieczycielem na okres 12 miesięcy. Klienci mogą wybrać jedną z kilku dostępnych sum ubezpieczenia – 5000, 10 000 lub 20 000 zł.

Inne ubezpieczenia w TUW Pocztowe

Od momentu wprowadzenia do oferty produktów dla klientów indywidualnych, TUW Pocztowe konsekwentnie rozszerza katalog swoich propozycji. Przykładowe ubezpieczenia to:

 • Zielona Karta – o jej wydanie występują klienci planujący podróż samochodem m.in. do Mołdawii, Maroko czy Białorusi,
 • Ubezpieczenie domu i mieszkania,
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego,
 • Ubezpieczenie na życie.

Oblicz składkę OC/AC

Zgłoszenie szkody w TUW Pocztowe

W sytuacji, gdy dojdzie do szkody, ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi. Kierowca może dokonać zgłoszenia:

 • telefonicznie pod numerem 801 00 22 88 lub 48 370 48 48,
 • mailowo: zgloszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • poprzez formularz online na stronie internetowej TUW Pocztowe
 • korespondencyjnie – zgłoszenie należy przesłać na adres:

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

Wniosek zgłoszenia szkody należy poprawnie wypełnić. Zawarcie w nim wszystkich najważniejszych informacji ułatwi przyjęcie zgłoszenia oraz likwidację. Do zgłoszenia szkody potrzebne będą:

 • dane dotyczące polisy,
 • informacje o uszkodzonym pojeździe (numer rejestracyjny, marka i typ pojazdu, rok produkcji, numer nadwozia),
 • informacje o właścicielu pojazdu/dane poszkodowanego (dane osobowe, w tym PESEL oraz adres),
 • dane sprawcy szkody,
 • krótki opis zdarzenia,
 • wykaz uszkodzonych lub skradzionych elementów.

Wypowiedzenie umowy OC w TUW Pocztowe

Klient, który chce rozwiązać umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym TUW Pocztowe, powinien przesłać wypełniony formularz wypowiedzenia:

 • pocztą – na adres do korespondencji,
 • e-mailem na adres BOK – info@ubezpieczeniapocztowe.pl.

Wniosek wypowiedzenia umowy powinien zawierać odręczny podpis właściciela ubezpieczonego pojazdu. Termin wypowiedzenia zależy od powodu jego złożenia. Klienci, którzy nie chcą kontynuować ubezpieczenia OC w TUW Pocztowe, powinni powiadomić o tym firmę najpóźniej na dzień przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.

TUW Pocztowe – Opinie

TUW Pocztowe to aktualnie jedna z mniejszych firm ubezpieczeniowych – jej udział w polskim rynku ubezpieczeniowym jest szacowany na 0,5 proc. Czy warto kupić polisę u tego ubezpieczyciela? Jak oceniają współpracę z TUW Pocztowe dotychczasowi klienci?

Wskazówką przy wyborze ubezpieczyciela może być liczba skarg złożonych na TUW Pocztowe do Rzecznika Finansowego. W 2020 r. takich skarg było 2951. Po uwzględnieniu udziału rynkowego tej firmy znalazła się ona na ostatnim, czyli 20. miejscu w przygotowanym przez nas rankingu.

Towarzystwo ubezpieczenioweLiczba skarg*Udział rynkowy towarzystwa (%)¹Liczba skarg przypadająca na 1% udziału rynkowego
PKO TU S.A.8621,2718
TU Euler Hermes S.A.5990,8749
SALTUS TUW4010,5802
TUZ TUW8940,81118
Concordia Polska TU. S.A.12501,11136
TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych157111571
PZU S.A.59920292066
TUiR WARTA S.A.3204214,92150
TUiR Allianz Polska S.A.94754,22256
Generali TU S.A.98314,22341
AVIVA TU Ogólnych S.A.30281,22523
WIENER TU S.A. VIG58332,12778
STU Ergo Hestia S.A.4685315,33062
TU INTERRISK S.A. VIG102343,33101
TU Compensa S.A. VIG137114,43116
TU Europa S.A.20870,63478
Link4 TU S.A.131952,65075
UNIQA TU S.A.148232,85294
TUW TUW75621,45401
Pocztowe TUW29510,55902
* skargi wniesione bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń lub za pośrednictwem innej instytucji w 2020 roku
¹ udział ZU w rynku Działu II, stan na 30.09.2020 r.
źródło: Rzecznik Finansowy: Dodatkowe kwartalne sprawozdanie statystyczne SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ dział II, po IV kwartałach 2020 r. oraz Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2020 r.

Chcesz kupić polisę? Pamiętaj, że powyższy ranking warto zestawić z opiniami, jakie ubezpieczyciel otrzymał od dotychczasowych klientów. Aby z kolei nie przepłacać, warto porównać oferty różnych firm.

Byłeś klientem TUW Pocztowego? Podziel się swoimi wrażeniami – napisz, jak wygląda obsługa klienta i czy miałeś problemy z uzyskaniem odszkodowania.

Stefania Stuglik
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
© 2024 Rankomat.pl sp. z o.o. (dawniej: Rankomat sp. z o.o. sp.k.)