Doubezpieczenie

Doubezpieczenie – jak sama konstrukcja słowa na to wskazuje, jest to możliwość doubezpieczenia aktualnej wartości przedmiotu objętego umową. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych jest to możliwość dopłaty do polisy ubezpieczenia AC, aby zwiększyć sumę ubezpieczenia pojazdu.

Kiedy działa doubezpieczenie?

Możemy zastosować ją tylko w  dwóch przypadkach: po pierwsze, gdy w wyniku szkody częściowej wyczerpano cześć aktualnej sumy ubezpieczenia. Aby utrzymać jej pierwotną wysokość i nie martwić się o przyszłe szkody, można dokalkulować kwotę polisy ubezpieczenia, która będzie nam gwarantowała początkową wartość na pokrycie kolejnych szkód.

Drugi sposób wystąpi wówczas, gdy na skutek inwestycji lub modyfikacji pojazdu chcemy zwiększyć jego wartość. Przykładowo w trakcie trwania umowy polisy zamierzamy doinwestować w wyposażenie auta. Kupujemy wiec najnowszy sprzęt grający, nowe antywłamaniowe zabezpieczenia oraz inne gadżety, które będą jednocześnie wyposażeniem auta i zwiększą jego wartość. Wówczas możemy zdecydować się na dopłacenie do polisy, celem zwiększenia wartości sumy ubezpieczeniowej. Da nam to gwarancję, że jeśli wystąpi szkoda całkowita pojazdu, to otrzymamy godziwe zadośćuczynienie z likwidacji szkody.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments