Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie – forma rekompensaty za doznaną krzywdę fizyczną, psychiczną, utracony czas. Jest to kwota wypłacana poszkodowanym w wyniku wypadku. Jest sposobem wyrównania szkody niemajątkowej.

Komu należy się zadośćuczynienie

Każdy, kto w wyniku wypadku drogowego doznał obrażeń cielesnych, a także psychicznych powinien zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy roszczenie. W ramach tego zadośćuczynienia ubezpieczyciel uwzględni także np. straty w karierze zawodowej czy straty w relacjach życia prywatnego.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Warto pamiętać, że zadośćuczynienie i odszkodowanie to inne pojęcia. Odszkodowanie ma zrekompensować straty majątkowe. Kwotę można oszacować. Musi ona pokryć naprawę przedmiotu i przywrócić jego stan sprzed szkody. Natomiast zadośćuczynienia nie da się łatwo wycenić, ponieważ dotyczy ono rekompensaty za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne. Artykuł 444 i 448 kodeksu cywilnego określa sytuacje, w wyniku których można ubiegać się o zadośćuczynienie.

Jak zgłosić roszczenie o zadośćuczynienie?

Po zaistnieniu zdarzenia, w którym osoba poszkodowana doznała obrażeń, należy zgłosić roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy. W tym celu trzeba przygotować dokumenty z zakończenia leczenia, a także jeżeli była potrzebna pomoc psychologa, zaświadczenie od niego o przeprowadzonym lub trwającym leczeniu. Do zgłoszenia będzie także potrzebny numer polisy sprawcy, swoje dane. W formularzu należy wypełnić opis okoliczności oraz przedstawić swoje niedogodności, które w wyniku zdarzenia powstały. Mogą nimi nie tylko być szkody na zdrowiu fizycznym i psychicznym, ale także przerwa w karierze zawodowej lub nawet całkowite zaprzestanie wykonywania zawodu, np. złamanie ręki, które uniemożliwia chirurgowi powrót do czynnej pracy albo inwalidztwo dla sportowca. Ubezpieczyciel zaproponuje kwotę zadośćuczynienia. Poszkodowany może ją zaakceptować lub się od niej odwołać.

Jak wycenić zadośćuczynienie?

O ile, dosyć łatwo jest wycenić szkodę majątkową – zepsuty samochód można naprawić, a uszkodzony płot odbudować, o tyle trudno jest wycenić tygodnie spędzone w szpitalu, ból, zwolnienie z pracy i traumę psychiczną. Ustalając wysokość zadośćuczynienia, trzeba mieć na względzie charakter doznanych cierpień fizycznych – czas spędzony w szpitalu, rehabilitację, jakość życia po zakończeniu leczenia; stan psychiczny – przeżycia związane z wypadkiem i leczeniem mogą rzutować na zdrowie psychiczne poprzez lęki, traumy, bezradność; konsekwencje wypadku, które mogą mieć wpływ na karierę zawodową lub relacje z otoczeniem.

Jaki jest czas na zgłoszenie?

Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie roszczenia o zadośćuczynienie. Jednak nie warto czekać ze zgłoszeniem, ponieważ potem ubezpieczyciel może zarzucić brak dokładnych danych, zatarcie pamięci. Jeżeli szkoda została popełniona w wyniku zbrodni lub występku, czas na złożenie wniosku o zadośćuczynienie to 20 lat.

Przykład:

Pani Agata została poszkodowana w wypadku samochodowym. Sprawcą był kierowca innego pojazdu. Pani Agata trafiła do szpitala, ponieważ miała złamaną nogę i obrażenia powierzchowne. Złamanie było dość skomplikowane i musiała przejść operację. Spędziła dłuższy okres w szpitalu, potem przeszła serie rehabilitacji. Panią Agatę czeka długi powrót do sprawności fizycznej. Jest zawodową siatkarką. Przez wypadek ominęły ją ważne zawody. Dodatkowo każda podróż samochodem jest dla niej wyzwaniem. Zgłosiła się także po pomoc psychologiczną. Ubezpieczyciel zaproponował kwotę zadośćuczynienia, którą pani Agata zaakceptowała.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments